PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 52 Rynki finansowe, inwestycje i finanse : aktualne problemy | 183--200
Tytuł artykułu

Ocena kosztów i korzyści przeniesienia jednoosobowej działalności gospodarczej z Polski do Czech

Warianty tytułu
Assessment of Costs and Benefits of Transfer of Enterprise of Indyvidual Person from Poland to Czech
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule dokonano porównania obciążeń publiczno-prawnych przedsiębiorstwa zorganizowanego w postaci działalności gospodarczej osoby fizycznej obowiązujących w Polsce i Czechach. Następnie na podstawie studium przypadku zilustrowano korzyści i koszty związane z przeniesieniem jego siedziby z Polski do Czech. W szacunkach uwzględniono poza daninami publicznymi także koszty związane z organizacją przedsiębiorstwa w nowym miejscu oraz rezydencją podatkową w Polsce. W zakończeniu podjęto próbę uogólnienia wykonanych szacunków, wskazując dla jakich warunków związanych z rozmiarem i charakterem działalności korzystne jest jej prowadzenie na terenie Republiki Czeskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper compares the public tributes of an enterprise organized as individual person's economic activity in Poland and the Czech Republic. Next, based on the case study, the benefits and costs of shifting its headquarters from Poland to the Czech Republic were illustrated. Except of public tributes, the costs related to the organization of the enterprise in the new location and tax residence in Poland were also taken into account in the estimation. In concisions an attempt to generalize the estimates was made indicating for which conditions related to the size and nature of the enterpise it is more profitable to shift it to the Czech Republic.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Biuro w Czechach (2017), http://biurowczechach.pl/firma-w-czechach/konto-firmowe-w-cze-skim-banku, data odczytu: 2017-07-27.
 • Firma w Czechach (2017), http://www.firmawczechach.pl/biuro_wirtualne_w_czechach.html, data odczytu: 2017-07-27.
 • Krótki przewodnik po rynku Republiki Czeskiej. Wybrane aspekty podatkowe i prawne, Opracowanie na bazie materiałów: Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Pradze oraz Czech- Invest (2012), Warszawa.
 • Kurek M. (2017), Dlaczego warto przenieść firmę do Czech lub na Słowację?, http://di.com.pl/dlaczego-warto-przeniesc-firme-do-czech-lub-na-slowacje-34736, data odczytu: 2017-07-27.
 • Mućko P., Sokół A. (2014), Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich, CeDeWu, Warszawa.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2016 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2017 r. (OMRiF), M.P. z 2016 poz. 1120.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOFwCz), https://czechrepublic.trade.gov.pl/pl/abc-biznesu-przewodnik/podatki/5645,podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych.html, data odczytu: 2017-07-26.
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (UoUPO), Dz.U. z 2012 poz. 991.
 • Ustawa nr 455/1991 w zakresie handlu (o prowadzeniu działalności gospodarczej) (Zakon o żivnostenskem podnikani), http://www.czechlegislation.com.
 • Ustawa nr 513/1991, Kodeks handlowy (Obchodni zakonik), http://www.czechlegislation.com.
 • Ustawa nr 586/1992 o podatkach dochodowych (Ustawa nr 586/1992), http://www.czechlegi-slation.com.
 • Ustawa nr 589/1992 o składkach na ubezpieczenie społeczne i składce na państwową politykę zatrudnienia (Ustawa nr 589/1992), http://www.czechlegislation.com.
 • Ustawą nr 592/1992 o składkach na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (Ustawa nr 592/1992), http://www.czechlegislation.com.
 • Ustawa nr 235/2004 o podatku od wartości dodanej (Ustawa nr 235/2004), http://www.cze- chlegislation.com.
 • Ustawa nr 187/2006 o ubezpieczeniu chorobowym (Ustawa nr 187/2006), http://www.czechle- gislation.com.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (KC), Dz.U. z 2017, poz. 459 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (UoPDOF), Dz.U. z 2016 poz. 2032 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (UoSUS), Dz.U. 137/1998 poz. 887 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (UoPoNPOpOF), Dz.U. z 2016 poz. 2180 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (UoVAT), Dz.U. z 2016 poz. 710 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (UoPZilRP), Dz.U. 99/2004 poz. 1001 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (UoSDzG), Dz.U. z 2016 poz. 1829 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (UoSOZFzP), Dz.U. z 2015 poz. 581 z późniejszymi zmianami.
 • ZUS (2017), http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne, data odczytu: 2017-07-27.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527723

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.