PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 98 | nr 154 | 167--184
Tytuł artykułu

Konwergencja chińskich standardów rachunkowości z MSSF

Warianty tytułu
Convergence of Chinese Accounting Standards with IFRS
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacji oraz powstawanie korporacji międzynarodowych przyczyniły się do konieczności generowania przez rachunkowość informacji o zasięgu międzynarodowym. Międzynarodowa konwergencja standardów rachunkowości stała się zatem koniecznością. Koncentracja inwestorów na chińskim rynku, jego rozwój i wzrost znaczenia międzynarodowego spowodowały, że Chiny rozpoczęły reformę systemu rachunkowości. Opracowanie to wypełnia lukę informacyjną dotyczącą ewolucji rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Chinach. Celem głównym opracowania jest próba pokazania ewolucji regulacji rachunkowości i ich skutków w Chinach. Do zrealizowania celu głównego w artykule przyjęto cele pomocnicze: wskazanie trudności i przeszkód we wprowadzaniu i stosowaniu nowych standardów, analiza zakresu zmian w stosunku do regulacji poprzednio obwiązujących i wskazanie różnic chińskich standardów rachunkowości w stosunku do MSSF. Ponadto w opracowaniu przywołano przeprowadzane przez ACCA badania mające na celu ocenę jakości sprawozdań finansowych chińskich przedsiębiorstw po wprowadzeniu nowych standardów oraz korzyści płynące z procesu harmonizacji. Wnioski płynące z ich analizy są jednoznaczne: konwergencja z MSSF zwiększyła znacznie jakość raportowanych danych finansowych. Należy jednak podkreślić, że korzyści te nie są jednolite. Najbardziej widoczne są w sektorze produkcyjnym, wśród firm, w których inwestorzy mają większe zapotrzebowanie na informację, a także wśród tych, które w większym stopniu są uzależnione od kapitału zewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The advancing globalization processes and the emergence of international corporations have contributed to the need for internationalization of accounting information. The international convergence of accounting standards has therefore become a necessity. The concentration of investors on the Chinese market, its development and the growth of international importance caused China to begin reforming its accounting system. This study fills the information gap regarding the evolution of accounting and financial reporting in China. The main goal of the study is to show the evolution of accounting regulations and their effects in China. In order to accomplish the main goal, the following auxiliary objectives were adopted in the article: indication of difficulties and obstacles in the introduction and application of new standards, analysis of the scope of changes in relation to previous regulations and indication of differences in Chinese accounting standards in relation to IFRS. In addition, the study recounts ACCA's research to assess the quality of financial statements of Chinese enterprises after the introduction of new standards and the benefits of the harmonization process. The conclusions from their analysis are definite: convergence with IFRS has significantly improved the quality of reported financial data. However, it should be emphasized that these benefits are not uniform. They are most visible in the production sector, among companies in which investors have greater demand for information and also among those that are more dependent on external capital. (original abstract)
Rocznik
Tom
98
Numer
Strony
167--184
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Adamek J. (2012), Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej, CeDeWu, Warszawa.
 • Armstrong C., Barth M., Jagolinzer A., Riedl E. (2010), Market reaction to the adoption of IFRS in Europe, "The Accounting Review", 85 (1).
 • Auyeung P., Ivory P. (2003), A Weberian Model Applied to The Study of Accounting Stagnation in Late Qing China, "Accounting Business & Financial History", 13 (1).
 • Bai C., Li D., Tao Z., Wang Y. (2000), A multitask theory of state enterprise reform, "Journal of Comparative Economics", 28 (4), s. 716-738.
 • Ball R. (2006), International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors, "Accounting and Business Research (International Accounting Policy Forum)", s. 5-27.
 • Barth M., Beaver M., Landsman W. (2001), The Relevance of the Value Relevance Literature for Accounting Standard Setting: Another View, "Journal of Accounting and Economics", 31, s. 77-104.
 • Byard D., Li Y., Yu Y. (2011), The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts' information environment, "Journal of Accounting Research", 49 (1), s. 69-96.
 • Cigdem S., Sinan A. (2007), The Historical Evolution of Accounting in China: The Effects of Culture, "Spanish Journal of Accounting History", 7.
 • Chen H., Lobo G., Wang Y. (2011): Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China, "Contemporary Accounting Research", 28 (3), s. 892-925.
 • Chen S., Sun S., Wu D. (2010): Client importance, institutional improvements, and audit quality in china: An office and individual auditor level analysis, "The Accounting Review", 85 (1), s. 127-158.
 • Chen Ch., Lee E., Lobo G., Zhao W. (2007), Who Benefits from IFRS Convergence in China? http://www.fmaconferences.org/Nashville/Papers/who_benefits_from_IFRS_convergence.pdf (dostęp 18.09.2017).
 • Daske H., Hail L., Leuz L, Verdi R. (2008): Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences, "Journal of Accounting Research", 46(5), s. 1085-1142.
 • Defond M., Hu X., Hung M., Li S. (2011), The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability, "Journal of Accounting and Economics", 51(3), s. 240-258.
 • Deng S. (2013), The EU's Adoption of IFRS and the Implication for China: In the Perspective of Accounting Quality and Information Comparability, Karlstad Business School, Karlstad.
 • Florou A., Pope P. (2012), Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions, "The Accounting Review", 87(6), s.1993-2025.
 • Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), s. 19-38.
 • Jiang Ch. (2007), Optimism Vs 'Big Bath' Accounting: A Regulatory Dilemma in Chinese Financial Reporting Practices, Social Science Research Network, University of New England, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=922484 (dostęp 18.07.2007).
 • Lee E., Walker M., Christensen H., and Zhao R. (2010), Mandating IFRS: Its impact on the cost of equity capital in Europe, "Journal of International Accounting Research", 9(1), s. 58-59.
 • Lee E., Walker M., Zeng C. (2013), Does IFRS Convergence Affect Financial Reporting Quality in China?, "The Association of Chartered Certified Accountants", 131.
 • Narayan F., Reid B. (2000), Financial Management and Governance Issues in the PRC, Asian Development Bank, RETA 5877.
 • Parker S. (2011), The road to convergence. China is making great strides towards IFRS implementation, although challenges remain, http://app1.hkicpa.org.hk/APLUS/2011/09/pdf/34-36-china-ifrs.pdf (dostęp 20.03.2016).
 • Peng S., Laan S.J (2009), Chinese GAAP and IFRS: An analysis of the convergence process, "Journal of International Accounting, Auditing and Taxation", 11.
 • Tan H., Wang S., M. Welker M. (2011), Analyst following and forecast accuracy after mandated IFRS adoptions, "Journal of Accounting Research", 49 (5), s. 1307-1357.
 • Wang Q., Wong Q., Xia L. (2008), State ownership, the institutional environment, and auditor choice: Evidence from China, "Journal of Accounting and Economics", 46 (1).
 • Wei F. (2007), How is IFRS/IAS Implemented in China https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/112 50/140718/Wei_Fei.pdf (dostęp 25.08.2016).
 • Winiarska K. (red.) (2009), Rachunkowość międzynarodowa, ODDK, Gdańsk.
 • Xu G (2014). Cultural obstacles to the implementation of IFRS converged Chinese Accounting Standards, http://aut.researchgateway.ac.nz/bitstream/handle/10292/8304/Cultural obstacles on the implementation of global accounting standards submitted to Asian-Pacific conference revised.pdf?sequence=7&isAllowed=y (dostęp 17.01.2016).
 • Yip R., Young D. (2012), Does mandatory IFRS adoption improve information comparability?, "The Accounting Review", 87(5), s. 1767-1789.
 • Zhang H, Liu X. (2009), On the Construction of China's Accounting Standard System with International Convergence in Accounting Standards, "International Journal of Business and Management", http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.688.5988&rep=rep1&type=pdf (dostęp 16.02.2016).
 • Zhang Y., Andrew J., Collier H.W. (2007), The Convergence of IFRS in China: A view on the influence of political ideology on Chinese accounting profession, http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?arti-cle=1387&context=commpapers (dostęp 13.04.2107).
 • Deloitte (2006): China's new Accounting Standards, http://www.deloitte.com/view/en_cn/cn/ab75912aff1fb110VgnVCM100000ba42f00aR CRD.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527747

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.