PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 37 | nr 1 | 103--111
Tytuł artykułu

Szkolenia nieobowiązkowe pracowników a postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy

Warianty tytułu
Non-obligatory Employee Trainings and Perception of Work Safety Culture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doskonalenie kapitału ludzkiego w organizacji przyczynia się do kształtowania prawidłowych postaw pracowników i pracodawców wobec zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to proces ciągły i wymagający czasu. Szkolenia są ważnym elementem budowania prawidłowej kultury przedsiębiorstwa, a tym samym kultury bezpieczeństwa pracy będącej jej częścią i muszą być dostosowane do potrzeb i specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcie problematyki szkoleń w organizacji, w tym między innymi proces projektowania szkoleń, a następnie odniesiono to zagadnienie do kwestii postrzegania przez badanych pracowników kultury bezpieczeństwa pracy. W opracowaniu wykorzystano część wyników badań dotyczących postrzegania kultury bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach branży przemysłowej związanych z tematem artykułu. Wyniki wskazują na ścisły związek działalności szkoleniowej na postrzeganie kultury bezpieczeństwa pracy. W dalszej kolejności Autorka ma na celu zaprezentowanie najważniejszych rekomendacji dla badanego przedsiębiorstwa w zakresie najsłabiej ocenionych punktów, co pomogłoby wzmocnić kulturę bezpieczeństwa pracy między innymi poprzez dobór właściwych szkoleń oraz odpowiednie zaangażowanie pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Development of human capital in an organization contributes to shaping proper attitudes of employees and employers towards occupational health and safety. This is a constant and time consuming process. Trainings are an important element of building proper culture of an enterprise and at the same time the culture of occupational health and safety being its part, and have to be adjusted to a company's needs and specificity of its operation. The article presents theoretical aspects of trainings in an organization, for example the design phase of a training and next goes on to the problem of occupational health and safety culture perception by the surveyed employees. The studies are based on partial research results regarding the perception of occupational health and safety culture in enterprises of industrial sector connected thematically with the subject of this article. The results indicate a close relationship between trainings activities and perception of occupational health and safety culture. Next, the Author aims at presenting the most important recommendations for the studied enterprise as far as the worst-graded points are concerned, which in a further perspective could strengthen the occupational health and safety culture by means of, among other, a selection of proper trainings and adequate involvement of employees. (original abstract)
Rocznik
Tom
37
Numer
Strony
103--111
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Armstrong, M., Taylor, S. (2014). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. London- Philadelphia: Kogan Page. ISBN 9780749469641.
 • Bańka, W. (2001). Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie. Toruń: Adam Marszałek. ISBN 8371746393.
 • Dubel-Borycka, M. (2014). Zanim rozpoczną się szkolenia [online, dostęp: 2017-05-15]. Dostępny w Internecie: www.kadry.info.pl/tekst/4361.htm.
 • Gajdzik, B., Ocieczek, W. (2016). Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 9788378802341.
 • Kirschstein, G., Werner-Keppner, E. (oprac.). (2017). Jak zmierzyć kulturę bezpieczeństwa? [online, dostęp: 2018-01-29]. Hamburg: Kirschstein & Partner. Dostępny w Internecie: http://www.kirschstein.org/download/ postergk-A4-pl.pdf.
 • Konopka, J. (2012). Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy. W: W. Harasim (red.). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej (s. 101-132). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 • Koźmiński, A.K. (2013). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301164416.
 • Lewandowski, J. (2000). Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. ISBN 8387198838.
 • McKenna, E., Beech, N. (1999). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Gebethner. ISBN 8391146502.
 • Nestorowicz, R. (2009). Znaczenie szkoleń w działalności przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej "Milenium", 1(3), 91-106.
 • Nowacki, K., Łakomy, K., Lis, T. (2016). Staż pracy a kultura bezpieczeństwa. W: R. Knosala (red.). Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (s. 448-460). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Zarządzania Produkcją. ISBN 9878394128104.
 • Ocieczek, W., Łakomy, K., Nowacki, K. (2016). Rola wykształcenia w kształtowaniu kultury bezpiecznej pracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, 70, 165-175.
 • Sanchez, R. (2004). Understanding competence-based management: Identifying and managing five modes of competence. Journal of Business Research, 57(5), 518-532.
 • Schippmann, J.S. i in. (2000). The practice of competency modeling. Personnel Psychology, 53, 703-740.
 • Sosnowska, A., Łobejko, S., Kłopotek, A. (2000). Zarządzanie firmą innowacyjną. Warszawa: Difin. ISBN 8372511063.
 • Witkowski, S.A., Listwan, T. (red.). (2008). Kompetencje a sukces zarządzania organizacją. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519283.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527771

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.