PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 190--205
Tytuł artykułu

Zmiany w zakresie prezentacji kosztów w sprawozdaniu finansowym mikro, małych i średnich podmiotów a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in the Presentation of Costs in Financial Statements of Micro, Small and Medium Enterprises Vs. Enterprise Value Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa charakterystyczne jest dla dużych firm, które dysponują odpowiednim zapleczem w postaci działów finansowych zajmujących się wdrażaniem odpowiednich procedur mających na celu pomnażanie wartości dla właścicieli. Tymczasem sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw stanowi dominującą grupę podmiotów funkcjonujących w gospodarce europejskiej. W państwach członkowskich Unii Europejskiej działalność gospodarczą prowadzi prawie 2,6 mln przedsiębiorców. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw niefinansowych (Biernat 2015, s. 7). Dominują firmy będące mikroprzedsiębiorstwami (92,4%), małe firmy stanowią 6,4%, natomiast średnie stanowią 1%. Wprowadzając system zarządzania wartością firmy w mikro, małym i średnim przedsiębiorstwie, wskazać należy trzy elementy: kapitał obrotowy i całkowite finansowanie, zysk operacyjny po opodatkowaniu oraz wolne przepływy pieniężne. Podstawowym źródłem informacji wykorzystywanych do pozyskania informacji będzie sprawozdanie finansowe. Niestety zapisy nowelizacji ustawy o rachunkowości w zakresie uproszczeń dla mikro, małych i średnich podmiotów powodują, że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym są niewystarczające. Celem artykułu jest zaprezentowanie uproszczeń związanych z nowelizacją ustawy o rachunkowości w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Równorzędnym celem jest wskazanie, w jaki sposób należy rozszerzyć informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, aby mogło ono być podstawą do zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
When introducing a company value management system in micro, small and medium enterprises, three pillars should be identified: working capital and total financing, operating profit after tax, and free cash flow. The primary source of information is the financial statement. Unfortunately, the amendment to the Accounting Act introducing simplifications for micro, small and medium-sized entities causes the data contained in financial statements to be insufficient. The aim of the article is to present simplifications introduced to the Accounting Act with respect to small and medium-sized enterprises. Another purpose is to identify how to extend the information contained in the financial statements so that it can become the basis for a company value management system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
190--205
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 1. Atkinson J., Meager N. (1994), Running to Stand Still: The Small Business in the Labour Market, Employment, The Small Firm and the Labour Market, Routledge, London.
 • 2. Biernat A. (2015), Luka finansowa w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, CeDeWu, Warszawa.
 • 3. Bolton J.E. (1971), Report of the Committee of Inquiry of Small Firms, Cmnd 4811, HMSO, London.
 • 4. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do MSR, CeDeWu, Warszawa.
 • 5. Flanagan B. (2005), Managing Working Capital, "Business Credit", September, Vol. 107, Issue 8.
 • 6. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z. (2005), Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa.
 • 7. Glautier M. (1999), Teoria rachunkowości w zmieniających się warunkach. Związek z realiami i przyciąganie mitów, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 12.
 • 8. Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe i podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • 9. Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2012), Rachunkowość małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • 10. Kuzior A., Pfaff J., Poniatowska L., Rówińska M. (2014), Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych, CeDeWu, Warszawa.
 • 11. Lipiński S. (1919), Buchalteria pojedyncza. Dla rzemieślników i drobnych kupców, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 • 12. Maćkowiak E. (2015), Model przekształconego sprawozdania finansowego jako narzędzie zarządzania wartością finansową w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach - głos w dyskusji, [w:] Postała M., Turyna J. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 13. Maćkowiak E. (2017), The Development of the SMEs Sector in Poland, [w:] Jurcic A., Oreski D., Mikic M. (eds.), Economic and Social Development. 21th International Conference on Economic and Social Development, Belgrade.
 • 14. Nowak E. (2015), Sprawozdanie finansowe mikrojednostek w świetle regulacji rachunkowości "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 854.
 • 15. Osikowicz M. (2015), Rachunkowość jednostek mikro według ustawy o rachunkowości, [w:] Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388. DOI: 10.15611/pn.2015.388.16
 • 16. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych, krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • 17. Tkocz-Wolny K. (2015), Zakres sprawozdania finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, "Studia Ekonomiczne", nr 252.
 • 18. Zimon G. (2014), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym na wyniki finansowe przedsiębiorstw, [w:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.