PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 186--202
Tytuł artykułu

Critical Factors of Shopping Centre Attractiveness in the Opinions of Students - the Case of Poznan

Warianty tytułu
Główne czynniki atrakcyjności centrów handlowych w opinii studentów - przypadek Poznania
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W wielu polskich miastach zwiększa się liczba i powierzchnia sprzedażowa centrów handlowych, postrzeganych przez konsumentów jako jedna z ich ulubionych form koncentracji placówek handlu detalicznego, atrakcyjna zwłaszcza dla młodych nabywców. Celem badania jest zaprezentowanie empirycznych wyników badania ilościowego odbierania przez studentów uczelni ekonomicznej czynników atrakcyjności centrów handlowych. Badanie ankietowe typu papier-ołówek przeprowadzono na reprezentacyjnej grupie 278 studentów jednego z wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego wyniki wykorzystano do ustalenia, za pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej, głównych czynników determinujących atrakcyjność ośrodków handlowych ze studenckiego punktu widzenia. Wyniki wskazują na czynniki atrakcyjności centrów handlowych z perspektywy studentów uczelni ekonomicznej, przy czym najważniejsze są następujące: percepcja oferty, lokalizacja i wystrój, komfort robienia zakupów, dostępność rozrywek i toalet. (abstrakt oryginalny)
EN
The number and floor area of shopping centres are increasing in many Polish cities, regarded by consumers as one of their favourite forms of retail outlet concentration and especially attractive for young buyers. The purpose of this research is to present the empirical findings of a quantitative study into university business students' perceptions regarding the factors of shopping centres attractiveness. A pencil and paper questionnaire survey was conducted on a representative group of 278 students of one faculty at the Poznan University of Economics and Business. Its results were used to identify, with the help of exploratory factor analysis, the critical factors determining the attractiveness of shopping centres from the perspective of students. The results show the factors of shopping centre attractiveness from the perspective of business university students, with the following being critical: offer perception, location and decoration, comfort of shopping, entertainment, and toilet accessibility. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
186--202
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abaza M. (2001), Shopping malls, consumer culture and the reshaping of public space in Egypt, "Theory. Culture and Society", Vol. 18, No. 5.
 • Ahmad A.E.M.K. (2012), Attractiveness Factors Influencing Shoppers' Satisfaction, Loyalty, and Word of Mouth: An Empirical Investigation of Saudi Arabia Shopping Malls, "International Journal of Business Administration", Vol. 3, No. 6, DOI:10.5430/ijba.v3n6p101.
 • Ahmed Z.U., Ghingold M., Dahari Z. (2007), Malaysian shopping mall behavior: an exploratory study, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 19, No. 4.
 • Ammani P. (2013), A study of the factors that influence customer preference for shopping malls over local markets, "The IUP Journal of Management Research", Vol. 12, No. 1.
 • Białowąs S. (2013), Zachowania oszczędnościowe w polskich gospodarstwach domowych - postawy, determinanty, model, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Bloch P. H., Ridgway N. M., Dawson S. A. (1994), The shopping mall as consumer habitat, "Journal of Retailing", Vol. 70, No. 1.
 • Bodkin C., Lord J. (1997), Attraction of power shopping centres, "The International Review of Retail, Distribution & Consumer Research", Vol. 7, No. 2.
 • Bosiacki S., Rydlewski P. (2009), Wielkomiejskie centra i galerie handlowe jako miejsca rekreacji i atrakcje turystyczne, "Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu", nr 16.
 • Ca Y., Shannon R. (2012), Personal values and mall shopping behaviour: the mediating role of intention among Chinese consumers, "International Journal of Retail and Distribution Management", Vol. 40, No. 4, 290-318, DOI:10.1108/09590551211211783.
 • Can G.F., Kurtulmusoglu F.B., Atalay K.D. (2016), A case study on shopping malls attributes for young consumers, "Young Consumers", Vol. 17, No. 3.
 • Charterina J. (2012), The Moderating Effects of City Districts' Retail Attractiveness on the in-Town versus out-of-Town Shopping Decision, "International Journal of Marketing Studies", Vol. 4, No. 2, DOI:10.5539/ijms.v4n2p9.
 • Crutsinger C., Knight D., Kim H. (2010), Teens' consumer interaction styles: the impact of assertive and aggressive behavior on attitudes towards marketing practices, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 34, No. 2.
 • Dębek M. (2015), What Drives Shopping Mall Attractiveness?, "Polish Journal of Applied Psychology", Vol. 13, No. 1.
 • Dennis C., Marsland D., Cockett T. (2001), Data mining for shopping centres - customer knowledge-management framework, "Journal of Knowledge Management", Vol. 5, No. 4, DOI:10.1108/13673270110411797.
 • Dilek S., Top S. (2013), Charges on parking in shopping malls: evidence from Turkey, "Procedia-Social and Behavioral Sciences", No. 99.
 • El-Adly M. I. (2007), Shopping malls attractiveness: a segmentation approach, "International Journal of Retail &Distribution Management", Vol. 35, No. 11, DOI: 10.1108/09590550710828245.
 • Farrag D.A., El Sayed I.M., Belk R.W. (2010), Mall shopping motives and activities:a multimethod approach, "Journal of International Consumer Marketing", Vol. 22, No. 2, DOI: 10.1080/08961530903476113.
 • Gentina E., Butori R., Rose G.M., Bakir A. (2014), How national culture impacts teenage shopping behavior: comparing French and American consumers, "Journal of Business Research", Vol. 67, No. 4.
 • Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1992), Multivariate Data Analysis with Readings, Macmillan, New York.
 • Haytko D.L., Baker J. (2004), It's all at the mall: exploring adolescent girls' experiences, "Journal of Retailing", Vol. 80, No. 1.
 • Hui E.C.M., Ning N., Chan K.K.K. (2016), The critical factors of shopping malls in urban complexes in China, "Facilities", Vol. 34, No. 11/12, DOI: 10.1108/F-08-2014-0065.
 • Keng C., Huang T., Zheng L., Hsu M.K. (2007), Modeling service encounters and customer experiential value in retailing: an empirical investigation of shopping mall customers in Taiwan, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 18, No. 4, DOI: 10.1108/09564230710778137.
 • Khare A., Akesh S. (2010), Retailers in malls: retailers' preferences for store space, "Journal of Retail and Leisure Property", Vol. 9, No. 2, DOI:10.1057/rlp.2010.1.
 • Khare A. (2011), Mall shopping behaviour of Indian small town consumers, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 18, No. 1, DOI:10.1016/j.jretconser.2010.10.005.
 • Kim Y. (2002), Consumer value: an application to mall and internet shopping, "International Journal of Retail and Distribution Management", Vol. 30, No. 12, DOI: 10.1108/09590550210453075.
 • Komornicki T. (2003), Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Warszawa.
 • Kusumowidagdo A., Rembulan C. L., Agus Sachari A. (2015), Sense of place among adolescents: Factors influencing the place attachment on shopping malls, "Makara Hubs-Asia", Vol. 19, No. 2.
 • Mikołajczyk J., Borusiak B., Pierański B. (2014), Assessment of the attractiveness of shopping centres in Poland, eds. Jean-Claude Andreani and Umberto Collesei, 13th International Conference Marketing Trends Proceedings - Venice, ESCP-AEP European School of Management.
 • Mikołajczyk J. (2012), Kreowanie wartości centrum handlowego. Perspektywa interesariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Nicholls J., Li F., Kranendonk C., Roslow S. (2002), The seven year itch? Mall shoppers across time, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 19, No. 2.
 • Pan Y., Zinkhan G. (2006), Determinants of Retail Patronage: A meta-analytical perspective, "Journal of Retailing", Vol. 82, No. 3, DOI:10.1016/j.jretai.2005.11.008.
 • Parsons A.G. (2003), Assessing the effectiveness of shopping mall promotions: customer analysis, "International Journal of Retail and Distribution Management", Vol. 31, No. 2.
 • Polacy wśród najdłużej pracujących narodów świata (2015), https://www.forbes.pl/kariera/polacy-wsrod-najdluzej-pracujacych-narodow-swiata/jf9xrbk [access: 12.07.2017].
 • Rajagopal P. (2009), Growing shopping malls and behaviour of urban shoppers, "Journal of Retail and Leisure Property", Vol. 8, No. 2, DOI: 10.1057/rlp.2009.3.
 • Rajagopal P. (2010), Coexistence and conflicts between shopping malls and street markets in growing cities: analysis of shoppers' behavior, "Journal of Retail and Leisure Property", Vol. 9, No. 4, DOI: 10.1057/rlp.2010.17.
 • Rajagopal P. (2011), Determinants of shopping behavior of urban consumers, "Journal of International Consumer Marketing", Vol. 23, No. 2, DOI: 10.1080/08961530.2011.543051
 • Reilly W.J. (1931), The Laws of Retail Gravitation, Knickerbocker Press, New York.
 • Rochmińska A. (2011), Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica", No. 11.
 • Ruiz F. (1999), Image of suburban shopping malls and two-stage versus uni-equational modelling of the retail trade attraction: an empirical application, "European Journal of Marketing", Vol. 33, No. 5/6.
 • Shopping centres in Polish agglomerations (2015), Colliers International, http://docplayer.net/20670358-Shopping-centres-in-polish-agglomerations.html [access:10.01.2017].
 • Singh H., Sahay V. (2012), Determinants of shopping experience: Exploring the mall shoppers of national capital region (NCR) of India, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 40, No. 3, DOI:10.1108/09590551211207184.
 • Spilkova J., Radova L. (2011), The formation of identity in teenage mall microculture: A case study of teenagers in Czech malls, "Czech Sociological Review", Vol. 7, No. 3.
 • Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego - ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Tandon A., Gupta A., Tripathi V. (2016), Managing shopping experience through mall attractiveness dimensions. An experience of Indian metro cities, "Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics", Vol. 28, No. 4, DOI:10.1108/APJML-08-2015-0127.
 • Teller C., Elms J. (2010), Managing the attractiveness of evolved and created retail agglomerations formats, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 28, No. 1.
 • Teller C. (2008), Shopping streets versus shopping malls - determinants of agglomeration format attractiveness from the consumers' point of view, "International Review of Retail, Distribution & Consumer Research", Vol. 18, No. 4, DOI:10.1080/09593960802299452.
 • Teller C., Reutterer T. (2008), The evolving concept of retail attractiveness: What makes retail agglomerations attractive when customers shop at them?, "Journal of Retailing and Consumer Services", Vol. 15, No. 3.
 • Tsai Ã.S. (2010), Shopping mall management and entertainment experience: a cross-regional investigation, "The Service Industries Journal", Vol. 30, No. 3, DOI: 10.1080/02642060802123376.
 • Venkateswarulu A., Uniyal D.P. (2007), Concept of a mall: measuring attitude and perception of shoppers towards malls of Mumbai, "Indian Retail Review", Vol. 1, No. 1.
 • Wilk W. (2003), Między zakupami a rozrywką - nowe znaczenie centrum handlowego, "Prace i Studia Geograficzne", t. 32.
 • Wong G., Yu L., Yuan L. (2001), SCATTR: an instrument for measuring shopping centre attractiveness, "International Journal of Retail & Distribution Management", Vol. 29, No. 2.
 • Wrzesińska J. (2008), Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 72.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527815

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.