PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 52 T. 3. Zarządzanie | 221--231
Tytuł artykułu

Aktywność zawodowa osób starszych warunkiem utrzymania produktywności w krajach gospodarczo rozwiniętych

Warianty tytułu
The Increase in Labor Market Participation Rates of Older Workers the Condition for Maintaining Productivity in Economic Developed Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest pokazanie, jak istotne dla wzrostu produktywności krajów rozwiniętych są działania nastawione na rozwój zdolności kraju do mobilizowania zasobów kapitału ludzkiego, którego nośnikiem są starsi pracownicy. Metodę badawczą stanowiła analiza głównie raportów dotyczących starzenia się siły roboczej w krajach rozwiniętych oraz badania własne przeprowadzone na grupie 181 krajów dla lat 1990-2016. Wyniki badań potwierdziły, że zgodnie z teorią rozwoju gospodarczego bardziej wykształcona i będąca w lepszej kondycji zdrowotnej srebrna siła robocza krajów rozwiniętych może stanowić determinantę wzrostu produktywności gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the paper was to show how important for productivity growth are activities aimed at developing a country's ability to mobilize human capital resources, which is carried by older workers. The research method was mainly analysis of reports on the aging workforce in developed countries and own research carried out on a group of 181 countries for the years 1990-2016. The research results confirmed that, according to the theory of economic development, the more educated and in better health condition silver labor force of developed countries can be a determinant of the productivity growth of an economy. (original abstract)
Rocznik
Strony
221--231
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Dordoni, P., Argentero, P. (2015). When Age Stereotypes are Employment Bariiers: a Coceptual Analisis and a literature Review on Older Workers Stereotypes. Ageing International, 40, 393-412. DOI: 10.1007/s12126-015-9222-6.
 • Ghoshes, N. (2008). Age discrimination and older workers: Theory and legislation in comparative context. Conditions of Work and Employment Series, 20, 1-61.
 • GUS (2014). Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • GUS (2016). Ludność w wieku 60+. Struktura demograficzna i zdrowie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • ILO (2013). Employment and social protection in the new demographic context. Report 102/IV. Geneva: ILO.
 • ILO LFEP (2017). The ILO Labour Force Estimates and Projections (LFEP) Database, November 2017. Pobrano z: http://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/metadata(14.12.2017).
 • Jantoń-Drozdowska, E., Majewska, M. (2016). Przemiany kapitału pracowniczego w procesie przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem dla zarzadzania w XXI wieku. W: E. Jantoń-Drozdowska (red.), Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania (s. 13-36). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Majewska, M., Samol, S. (2016). Rozwój elastycznego rynku pracy. Uwarunkowania prawno-ekonomiczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Niewiadomska, A. (2013). Wydłużanie aktywności zawodowej osób starszych w Polsce. Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 305, 524-535.
 • OECD (2015). Working Better with Age: Poland - Assessment and Main Recommendations, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs. OECD Publishing.
 • UN (2017). World Population Ageing 2017: Highlights. Department of Economic and Social Affairs. New York: UN.
 • UNCTAD (2017). Database LFEP i UNCTAD. Pobrano z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx. (14.12.2017).
 • UN DESA (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Pobrano z: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/ Population (14.12.2017).
 • WEF (2014). Unemployment: Rising to the Global Challenge, An Agenda for Policy-makers and Social Partners. Geneva: WEF.
 • WEF (2015a). The Global Gender Gap Report 2015. Geneva: WEF.
 • WEF (2015b). The Human Capital Report 2015. Employment, Skills and Human Capital Global Challenge Insight Report. Geneva: WEF.
 • WEF (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: WEF.
 • WEF BCG (2010). Stimulating Economies through Fostering Talent Mobility. Boston Consulting Group. Geneva: WEF.
 • WHO (2015). World report on ageing and health. Luxembourg: WHO Press.
 • Wojciechowski, W. (2017). Rynek pracy. Skutki działań po wyborach w 2015 roku: przyspieszenie spadku liczby pracujących. W: L. Balcerowicz (red.), Raport: Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wcześniejszych i prognozy na przyszłość (s. 143-165). Warszawa: Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527831

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.