PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 45 | 93--115
Tytuł artykułu

Znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w turystyce kulinarnej województwa podkarpackiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Traditional and Regional Food Products in Culinary Tourism of the Podkarpackie Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel. Przedstawienie zagadnień związanych z tradycjami kulinarnymi województwa podkarpackiego oraz znaczeniem produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej. Prezentacja wyników badań dotyczących preferencji mieszkańców wybranych miast i wsi województwa podkarpackiego w zakresie zakupu i spożycia produktów tradycyjnych.
Metoda. Praca oparta jest na przeglądzie informacji i poglądów zawartych w literaturze tematu, badaniach ankietowych wśród mieszkańców województwa podkarpackiego oraz własnych obserwacjach w terenie.
Wyniki. Scharakteryzowano znaczenie żywnościowych produktów tradycyjnych i regionalnych w rozwoju turystyki kulturowej kulinarnej w województwie podkarpackim. Przedstawiono stan wiedzy mieszkańców badanego obszaru w zakresie dziedzictwa kulinarnego regionu oraz ich preferencje w zakresie zakupu i spożycia produktów tradycyjnych.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Ograniczenia mogą wynikać z niepełnego przeglądu materiałów źródłowych oraz stosunkowo małej liczby respondentów uczestniczących w badaniach.
Implikacje praktyczne. Praca ma znaczenie dla turystów zainteresowanych odkrywaniem i poznawaniem tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych, dla wytwórców żywności wysokiej jakości, a także dla władz samorządowych w osiąganiu dodatkowych dochodów oraz w promocji regionu.
Oryginalność. W literaturze przedmiotu brakuje opracowań zawierających wyniki badań dotyczących preferencji mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie podjętej problematyki.
Rodzaj pracy. Przeglądowa i badawcza. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. To present the issues related to the culinary traditions of the Podkarpackie Province and the importance of traditional and regional products in the development of cultural culinary tourism. The purpose of this study is also to demonstrate the results on preferences of residents of selected towns and villages in the Podkarpackie Province regarding the purchase and consumption of traditional products.
Method. The study is based on the review of information and views included in specialized literature, research surveys among the residents of the Podkarpackie Province, and the author's own field observations.
Findings. The importance of traditional and regional food products in the development of cultural culinary tourism in the Podkarpackie Province is characterized in the study. It shows the level of residents' knowledge on the investigated area in the fi eld of culinary heritage of the region, and the preferences in terms of purchase and consumption of traditional products.
Research and conclusion limitations. Restrictions may result from an incomplete review of source materials and a relatively small number of respondents involved in the research.
Practical implications. The study is signifi cant for tourists interested in exploring and learning about traditional and regional food products, for manufacturers of high-quality foods, as well as local authorities interested in achieving additional revenues and in promotion of the region.
Originality. In the subject literature, there is a lack of studies containing the results of research concerning the Podkarpackie Province residents' preferences in terms of the undertaken issues.
Type of paper. Review and research study. br>Type of paper. Research article. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
93--115
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Aczel A.D., (2000), Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład, PWN, Warszawa. Chojka K. (2009), Wartości kreowane przez produkty kulinarne, [w:] Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska red., Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, WSHiT, Częstochowa.
 • Chudy S., Gierałtowska U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(27), s. 45-52.
 • Czachara J., Krupa J. (2013), Koncepcja szlaku turystycznego "Smaki Bieszczadów", [w:] H. Makała red., Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, Warszawa, s. 77-100.
 • Grzybek M. (2009), Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne, "J. Agribus. Rural Dev." 1 (11), s. 103-110.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2009), Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania. "ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość", 3 (64), s. 126-136.
 • Jęczmyk, S. Graja-Zwolińska, M. Maćkowiak, A. Spychała, J. Uglis, J. Sikora. (2011), Stan wiedzy na temat produktów tradycyjnych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych, "Rocznik Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", nr 13, Z. 2, s. 155-158.
 • Jóżwiak J., Podgórski J. (1998), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa, s. 358-362.
 • Krupa J., Dec B. (2011), Produkty tradycyjne i regionalne elementem promocji regionu, [w:] E. Czarniecka-Skubina, D. Nowak, J. Mogiła-Lisowska red., Żywność i żywienie w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Warszawa, s. 232-249.
 • Krupa J., Dec B., Saleh H. (2013), Tradycyjne produkty kulinarne jako atrakcja turystyczna Roztocza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", Nr 782, seria: Ekonomiczne Problemy Turystyki Nr 1(21), Szczecin, s. 93-106.
 • Krupa J., Dul M. (2009), Winnice jako produkt turystyczny województwa podkarpackiego - metody promocji, Wyd. AWF w Warszawie, "Turystyka i Rekreacja", T. 5, s. 143-159.
 • Krupa J., Krupa K. (2008), Dziedzictwo kulinarne jako produkt turystyczny Polski, [w:] R. Grzywacz red., Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, WSIiZ, Rzeszów, s. 19-32.
 • Krupa J., Krupa K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna elementem promocji turystycznej Podkarpacia, [w:] Z. J. Dolatowski i D. Kołożyn-Krajewska red., Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki, Częstochowa, s. 350-363.
 • Krupa J., Zieliński K., (2015), Rozwój turystyki kulinarnej w województwie podkarpackim i na obszarach pogranicza czynnikiem zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego, [w:] K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska red., Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Centrum UNEP/GRID - Warszawa, Rzeszów - Warszawa, s. 103-121.
 • Kuźniar W. (2010), Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego), "Acta Sci. Pol. Oecon." 9 (4), s. 245-254.
 • Orłowski D. Woźniczko M. (2006), Bogactwo kuchni polskiej jako markowy produkt turystyki wiejskiej, [w:] B. Ditrich red., Marka w turystce wiejskiej, catering/bar/mała gastronomia z elementami tradycyjnego produktu regionalnego, Wydawnictwo PODR, Gdańsk, s. 64.
 • Surdel M., Sobczyk A., Kogut B. (2009), Produkty tradycyjne i regionalne w opinii podkarpackich konsumentów, "Zesz. Nauk. Południowo-Wschodniego Oddziału Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego Oddział w Rzeszowie", nr 11, s. 235-258.
 • Szulce H. (1999), Wpływ czynników ekonomiczno-społecznych na zachowania konsumentów, [w:] G. Gołembski red., Rozwój usług turystycznych u progu XXI wieku, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, s. 33.
 • Tańska-Hus B., Minta S. (2012), Miejsce produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu wizerunku regionu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 709(23), Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, s. 217-230.
 • Woszczyk A. (2012), Produkty tradycyjne w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, [w:] P. Dominik red., Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza, Wyd. ALMAMER Szkoła Wyższa, Warszawa, s. 147-151.
 • Woźniczko M., Orłowski D. (2011), Szlaki kulinarne komponentem wiejskiego produktu turystycznego, [w:] C. Jastrzębski red., Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce, s. 101-123.
 • Woźniczko M., Jędrysiak T., Orłowski D. (2015), Turystyka kulinarna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, s. 23-27, 38-47.
 • Zieliński K. (2013), Szlak Kulinarny "Podkarpackie Smaki", "Horyzont" - magazyn Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska, nr 1-2/wrzesień, s. 28-29.
 • Żakowska-Biemans S. (2012), Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów, "ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość", 3 (82), s. 5-18.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.