PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 213--226
Tytuł artykułu

Fundusze UE a wzrost konkurencyjności sektora MŚP - ograniczenia w aplikowaniu o środki unijne - ze szczególnym uwzględnieniem RPO Pomorskie na lata 2014-2020

Autorzy
Warianty tytułu
EU Funds and Increasing the Competitiveness of the SME Sector - Restrictions in Applying for EU Funds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sektor MŚP stanowi główne źródło rozwoju gospodarki. Dlatego też szereg działań Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu ukierunkowany jest na wsparcie rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podmioty te jednak, ze względu na specyficzne uwarunkowania ich sposobu działania napotykają na szereg ograniczeń, które zniechęcają je do korzystania z Funduszy Unijnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The SME sector is the main source of economic development. Therefore, a number of activities of the European Commission and the Polish government are aimed at supporting the competitiveness of this group of enterprises. These entities, however, due to the specific conditions of their mode of operation, stumble upon a number of restrictions that discourage them from using EU Funds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
213--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G.: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki [ Competitiveness of enterprises in the light of the conditions of modern economy] , Toruń 2010,
 • 2. Bednarz J.: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw [Competitiveness of Polish enterprises]. Wyd.UG, Gdańsk 2013
 • 3. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r [The activity of non-financial enterprises in 2016], GUS, Warszawa 2017
 • 4. Dołhasz M., Fudalińska J., Kosala M., Smutek H., Podstawy zarządzania [Basics of Management], PWN 2009
 • 5. Finanse małych i średnich firm [Finances of small and medium companies], red. M.Dylewski, CeDeWu.pl, Warszawa 2016
 • 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej [Functioning of the enterprise in the market economy] pod red. P.Wachowiaka. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006
 • 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing [Marketing]. PWE, Warszawa 2001
 • 8. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa [Resource conditions of enterprise strategy], Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001
 • 9. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa [Innovativeness in management and competitiveness of the enterprise], pod red. R.Nowackiego, Difin Warszawa 2010
 • 10. Jaworski J.: Informacja finansowa w zarzadzaniu małym przedsiębiorstwem [Financial information in management of a small enterprise], CeDeWU.pl, Warszawa 2012
 • 11. Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce [Internet and the competitiveness of banks in Poland], CeDeWu, Warszawa 2005
 • 12. Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w Polsce w latach 2009-2013 [Small and medium-sized non-financial enterprises in Poland in the years 2009-2013], GUS, Warszawa 2015
 • 13. Majecka B.: Wartości poznawcze zachowań przedsiębiorstw transportowych w warunkach funkcjonowania rynku konsumenta [Cognitive values of the behaviour of transport enterprises in the conditions of functioning of the consumer market], Sopot, UG 2000
 • 14. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [Report on the State of the Sector of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland], PARP, Warszawa 2017
 • 15. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. [COMMISSION REGULATION (EU) No 651/2014 of 17 June 2014]
 • 16. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [Competitiveness of the enterprise. Building the competitiveness of the company in a globalising world, Scientific Society of Organisations and Management], Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ,,Dom Organizatora", Toruń 2005
 • 17. System finansowy małego i średniego przedsiębiorstwa [The financial system of small and medium enterprises], red. E.Wrońska-Bukalska, Difin, Warszawa 2015,
 • 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej [Freedom of establishment Act of 2 July 2004]
 • 19. Wernefelt B.A resource-based view of the firm, ,,Strategic Management Journal", 1984 [Wernefelt B.A. Zasobowe spojrzenie na firmę, ,,Strategic Management Journal", 1984 r.]
 • 20. Załącznik nr 2a do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29grudnia2016r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020(z dnia 29 grudnia 2016roku) [Annex 2a to Resolution 1372/201/16 of the Management Board of Pomorskie Voivodeship of 29 December 2016. SPECIFIC DESCRIPTION OF PRIORITY DESCRIPTIONS OF THE REGIONAL OPERATIONAL PROGRAMME OF THE Pomeranian VOIVODSHIP FOR THE Summer 2014-2020 (dated 29 December 2016)]
 • 21. Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 175/212/17z dnia16 lutego 2017 roku - REGULAMIN KONKURSUNUMER RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 [Annex to Resolution No 175/212/17 of the Management Board of Pomorskie Voivodeship of 16 February 2017 - RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 CONCURNING REGULAIMS]
 • 22. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5502/22/1/1/male_i_srednie.pdf
 • 23. www.parp.gov.pl
 • 24. www.rpo.pomorskie.eu
 • 25. https://www.arp.gda.pl/plik,4237,regulamin-konkursu-zalacznik-do-uchwaly-nr-175-212-17-zarzadu-wojewodztwa-pomorskiego-z-dnia-16-lutego-2017-r.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.