PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 227--242
Tytuł artykułu

Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
The Problem of Emplyment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland within the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kapitał ludzki jest jednym z głównych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, który bezpośrednio wpływa na efektywność wykonywanej pracy, również w sektorze rolnictwa. Wykształcenie, umiejętności i kompetencje zatrudnionych to jedne z czynników warunkujących produktywność pracy. Celem artykułu było zbadanie tendencji występujących pomiędzy poziomem zatrudnienia w rolnictwie, a liczbą osób kończących szkoły rolnicze. Starano się określić poziom produktywności potencjału ludzkiego w sektorze rolnictwa w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. W badaniach wykazano, że jednym z głównych problemów związanych z przyszłością polskiego rolnictwa jest malejąca liczba studentów oraz absolwentów rolniczych szkół wyższych, jak i niski poziom wskaźnika produktywności pracy. Jako główna metoda została zastosowana korelacja rang Spearmana oraz testy jego istotności, a badania efektywności funkcjonowania sektora rolnictwa przeprowadzono w oparciu o wskaźnik będący relacją wartości dodanej w przeliczeniu na pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
Human capital is one of the main factors of socio-economic development, which directly affects the efficiency of work, also in the agricultural sector. Education, skills and competences of employees are some of the factors determining work productivity. The purpose of the article was to study trends between the level of employment in agriculture and the number of people graduating from agricultural schools. The aim was to determine the level of productivity of human potential in the agricultural sector in Poland compared to the European Union countries. Studies have shown that one of the main problems associated with the future of Polish agriculture is the decreasing number of students and graduates of agricultural higher education, as well as the low level of labor productivity index. Spearman's rank correlation and its significance tests were used as the main method, and research into the effectiveness of the agricultural sector's operation was based on the ratio being the value added per employee. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
227--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • 1. Armstrong M., Baron A. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim [Human Capital Management], Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • 2. Clark C. (1940), The Conditions of Economic Progress [Warunki postępu gospodarczego], MacMillan & Co. Ltd., Londyn.
 • 3. Dzieńdziora J., Smolarek M. (2010), Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji [Human capital in creating the intellectual capital of the organization], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec, nr 2.
 • 4. Firlej K., Mierzejewski M, Palimąka K., Human capital in agribusiness as a factor in sustainable development - problems of measurement in the case of firms in the agri-food sector, [w:] Political rents of european farmers in the sustainable development paradigm [Kapitał ludzki w agrobiznesie jako czynnik zrównoważonego rozwoju - problemy pomiaru w przypadku firm z sektora rolno-spożywczego, [w:] Wynagrodzenia polityczne europejskich rolników w paradygmacie zrównoważonego rozwoju], International, national and regional perspective, B. Czyzewski (red.), PWN Warszawa 2016, s. 190-209.
 • 5. Firlej K., Przemysł spożywczy w Polsce - nowa ścieżka rozwoju [Food industry in Poland]. PWN, Warszawa, s. 104.
 • 6. Fisher A.G.B. (1935), The Clash of Progress and Security [Konflikt postępów i bezpieczeństwa], MacMillan & Co Ltd., Londyn.
 • 7. Fitzenz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki [Profitability of investments in human capital], Dom Wydawniczy ABC Kraków.
 • 8. Fourastié J. (1949), Le Grand Espoir du XXe Siècle [Wielka Nadzieja XX wieku], Presses Universitaires de France, Paryż.
 • 9. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • 10. Johnson S., Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Stawasz E., (2001), Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i w krajach Unii Europejskiej [Conditions for conducting business activity by SMEs in Poland and in the European Union countries], PARP, Warszawa.
 • 11. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [Human Resources Management. Creating the human capital of the organisation], PWN, Warszawa 2006, s. 11, 116-117.
 • 12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody [Managing a 21st Century Company. Selected concepts and methods], DIFIN, Warszawa.
 • 13. Sierociński P. (2002), Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi: analiza wybranych 50 spółek giełdowych w latach 1997-2001, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych [Human resources effectiveness measures: analysis of selected 50 listed companies in the years 1997-2001], Warszawa, nr 6.
 • 14. Wyrzykowska B. (2008), Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji [Measurement of human capital in organisations], Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, nr 66.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527875

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.