PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 28 | 243--258
Tytuł artykułu

Stabilność makroekonomiczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007-2017

Warianty tytułu
Macroeconomic Stability od Poland Against the Background of the European Union Countries in 2007-2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia analizę stabilności makroekonomicznej Polski przy wykorzystaniu wskaźników Pięciokątu Stabilizacji Makroekonomicznej oraz wskaźników Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). Wyniki analizy dowiodły, że Polska w latach 2007 - 2014 wykazywała się utrzymywaniem statusu gospodarki stabilnej makroekonomicznie, jednakże odnotowane zostały zmiany wynikające z wpływu światowego kryzysu finansowego początku XXI, jak również osłabienie niektórych wartości odnoszących się do stabilności kraju w późniejszych okresach. Warto jednak pamiętać, iż analizując wszelkiego rodzaju wskaźniki makroekonomiczne nie powinno się do nich podchodzić ze zbyt dużym optymizmem. Wynika to z wielu czynników - m.in. z opóźnień ujmowanych zmiennych w wykorzystanych narzędziach analizy. Niektóre bowiem zjawiska ekonomiczne mogą następować w sposób gwałtowny nawet w najbardziej stabilnej gospodarce, przez co stabilność makroekonomiczna może być trudna do precyzyjnego określenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the analysis of macroeconomic stability of Poland using the Pentagon of macroeconomic stabilization and the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) indicators. The results of the analysis showed that in 2007-2014 Poland maintained the status of a macroeconomic stable economy, however, the changes resulting from the impact of the global financial crisis of the beginning of the 21st century were noted as well as the weakening of some values related to the stability of the country in later periods. It is worth remembering that when analyzing all kinds of macroeconomic indicators, one should not approach them with too much optimism. This is due to many factors - including from the delays of the captured variables in the analysis tools used. For some economic phenomena may occur in a rapid manner even in the most stable economy, which means that macroeconomic stability may be difficult to precisely determine. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
243--258
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • 1. Bombińska H., Zdolność konkurencyjna Polski w okresie transformacji systemowej na tle Czech i Węgier [Competitive ability of Poland in the period of systemic transformation in comparison with the Czech Republic and Hungary], Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001, maszynopis pracy doktorskiej.
  • 2. Kołodko G., Kwadratura pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu [Square of the pentagon. From the economic downturn to sustainable growth], Poltext, Warszawa 1993.
  • 3. Komisja Europejska, Alert Mechanism Report 2018 Statistical Annex [Sprawozdanie dotyczące mechanizmu ostrzegania 2018 Załącznik statystyczny], 2018,
  • 4. Matkowski Z., Rapacki R., The Economic Situation and the Progress of Market Reforms [Sytuacja gospodarcza i postęp reform rynkowych], w: Rosati D. ed., New Europe. Report on Transformation [Nowa Europa. Sprawozdanie na temat przekształcenia], Instytut Wschodni, Warszawa-Krynica 2005.
  • 5. Mierzejewski M., Interwencjonizm na liberalnych rynkach. O zmianach w spojrzeniu na gospodarkę w reakcji na kryzys pierwszej dekady XXI wieku [Interventionism in Liberal Markets. On changes in economic outlook in response to the crisis of the first decade of the 21st century], Rynek Społeczeństwo Kultura, nr 2(14), 2015,
  • 6. Misala J., Bukowski S., Stabilizacja makroekonomiczna w Polsce w okresie transformacji [Macroeconomic stabilization in Poland in the transition period], Ekonomista, 2002, Nr 5.
  • 7. Misala J., Siek E., Entwicklung des makroökonomischen Stabilizierungsprozess in Polen im Zeitraum 1995-2005 und dessen Hauptdeterminanten [Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w latach 1995-2005 i jego główne uwarunkowania], Osteuropa Wirtschaft 1/2007, Berliner Wissenschafts-Verlag.
  • 8. Siek E., Pięciokąt stabilizacji makroekonomicznej [Pentagon for macroeconomic stabilisation], Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, 2006,
  • 9. Walawski M., Stabilizacja makroekonomiczna gospodarki rosyjskiej w latach 1997-2012 [Macroeconomic stabilization of the Russian economy in 1997-2012], "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2015, vol. 3, no. 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527879

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.