PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 538--548
Tytuł artykułu

Koncepcja Lean Management jako wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Lean Management Concept as a Challenge for Contemporary Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł dotyczy prezentacji wybranych narzędzi koncepcji lean management, które stanowią wyzwanie operacyjne i strategiczne dla współczesnych przedsiębiorstw. W celu przybliżenia tematyki związanej ze szczupłym zarządzaniem przedsiębiorstwem, w pierwszej części opisano na czym może polegać marnotrawstwo w przedsiębiorstwie i jakie straty może powodować. Następnie opisano osiem głównych typów marnotrawstwa występujących w przedsiębiorstwie. W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę opisową z zakresu identyfikacji ośmiu typów marnotrawstwa w badanym przedsiębiorstwie produkcyjnym oraz przedstawiono w jaki sposób ograniczono te negatywne działania. Całość zamykają wnioski, z których wynika, że działania ograniczające marnotrawstwo są konieczne, pomimo, że wymagają czasu i determinacji, gdyż ich wdrożenie wspomaga procesy budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the presentation of selected tools of the lean management concept, which constitute an operational and strategic challenge for contemporary enterprises. In order to familiarize with the issues related to lean management of the company, the first part describes what kind of wastages occur in the enterprise and what losses it may cause. Next, eight main types of wastage occurring in the company were described. In the second part of the article, a descriptive analysis was carried out in the field of identifying eight types of losses in the studied production company and shows how these negative actions were limited. The whole closes conclusions, which show that measures to reduce losses are necessary, despite the fact that they require time and determination, as their implementation supports the processes of building a competitive advantage of enterprises. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
538--548
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Baskiewicz, N. i Kadłubek, M. (2017). Wykorzystanie narzędzi Lean Management w celu doskonalenia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 463, 121-131.
 • 2. Baskiewicz, N. i Ożóg, T. (2017). Eliminacja luk kompetencyjnych jako podstawa kształtowania zespołów w organizacjach zarządzanych zgodnie z koncepcją lean management. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie nr 114, 37-50.
 • 3. Bicheno, J. i Holweg, M. (2009). The Lean Toolbox. The Essential Guide to Lean Transformation (4th edition). Buckingham: Production and Inventory Control, Systems and Industrial Engineering Books, 24.
 • 4. Czekaj, J. i Ziębicki, B. (2015). Metodyczne aspekty lean administration. Przegląd Organizacji nr 9, 61-68.
 • 5. Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości. Warszawa: Difin.
 • 6. Hamrol, A. (2015). Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne. Warszawa: PWN, 19.
 • 7. Konstanciak, M., Konstanciak, E. i Waszkielewicz, W. (2004). Lean Management - metodą eliminacji marnotrawstw. W: Systemy Logistyczne Wojsk, Z. 29, 173-180.
 • 8. Kurzak, L. (2007). Lean management w logistyce produkcji. W: J. Nowakowska-Grunt (red.), Ekonomiczne i techniczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Częstochowa: Wyd. WZPCZ, 116-122.
 • 9. Łukasik, K., Puto, A., Brendzel-Skowera, K. i Kościelniak, H. (2015). The Significance of Lean Culture in Warehouse Management. Rzym, Włochy: 15th International Academic Conference, 1150-1163.
 • 10. Monden, Y. (2012). Toyota Production System. Boca Raton: CRC Press, 3-4.
 • 11. Nogalski, B. (2010). Lean Management. W: M. Czerska, A. Szpitter, (red.), Koncepcje zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 300-320.
 • 12. Nogalski, B. i Niewiadomski, P. (2016). Szczupłość zaopatrzenia a wzrost sprzedaży - kierunek realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego, Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444, 356-380.
 • 13. Nogalski, B. i Walentynowicz, P. (2004). Wymiary wdrażania lean management jako koncepcji rozwoju polskich organizacji gospodarczych. Gdańsk: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2, 181-191.
 • 14. Nowakowska-Grunt, J. (2006). Koncepcja zarządzania wyszczuplającego (Lean Management) w zarządzaniu łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa "Tesco". W: R. Borowiecki, T. Rojek (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji. Kraków, 205-212.
 • 15. Ohno, T. (2008). System produkcyjny toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: ProdPress.com, 21-22.
 • 16. Ostrowski, D. i Piasecka-Głuszak, A. (2018). Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych. Problemy Jakości, nr 1, 9-16.
 • 17. Romanowska, M. (2016). Determinanty innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, nr 2, 29-35.
 • 18. Ulewicz, R. i Kucęba, R. (2016). Identification of Problems of Implementation of Lean Concept in the SME Sector. Economics and Management, nr 1, 19-25.
 • 19. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. z 2017 r. poz. 1221.
 • 20. Womack, J.P. i Jones, D.T. (2008). Lean Thinking - szczupłe myślenie, Wrocław: ProdPress.com, 19-44.
 • https://www.elmetal.pl/tablice-5s.html (14.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.