PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 549--560
Tytuł artykułu

Kreacja wartości dla klienta a efektywność zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Creating Customer Value and The Efficiency of Enterprise Operating Activities Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem kreacji wartości dla klienta wskazując jej wpływ na procesy zarządzania w obszarze efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa. Całość prezentowanych rozważań podzielono na cztery zasadnicze części. Pierwsza część opracowania prezentuje istotę łańcucha wartości i jego fundamentalną rolę w generowaniu wartości dla klienta. Rozważania zaprezentowane w części drugiej obejmują charakterystykę łańcucha wartości jako instrumentu tworzenia przewagi konkurencyjnej. Kolejna, trzecia część opracowania, eksponuje rozważania na temat sieć wartości. Ostatnia część opracowania jest prezentacją wyników badań empirycznych przeprowadzonych w zakresie oceny rentowności sprzedaży w kontekście generowania wartości dla klienta. Celem opracowania jest poznanie i ocena zależności występujących między wartością dla klienta a efektywnością zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe, studium przypadku, analiza opisowa, analiza trendu, współczynnik rentowności sprzedaży netto oraz współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Okresem badawczym są lata 2007- 2017. Problematyka kreacji wartości dla klienta jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na procesy decyzyjne w zakresie efektywności zarządzania działalnością operacyjną przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, there has been discussed the problem of creating customer value while indicating its impact on management processes in the area of operational efficiency of the company. The whole of the presented considerations has been divided into four basic parts. The first part of the study indicates the essence of the value chain and its fundamental role in generating customer value. The considerations presented in the second part include the characteristics of the value chain as an instrument for creating competitive advantage. The subsequent third part of the paper highlights the considerations on the value network. The last part of the study is the presentation of the results of the empirical research conducted in the field of the assessment of return on sales (ROS) in terms of generating customer value. The objective of the paper is to learn and assess the relationships between customer value and efficiency of management of operating activities of the company. The research methods applied to accomplish the objective are literature studies, case study, descriptive analysis, trend analysis, return on sales ratio and Pearson's correlation coefficient. The research period included the years 2007- 2017. The problem of creating customer value is important and up-to-date due to its impact on the decision-making processes in the field of efficiency of management of operating activities of the company. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
549--560
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Bartkowiak, P., Koszel, M., (2012). Koopetycja w łańcuchu dostaw, Przegląd Zachodniopomorski, Tom XXVIII (LVII) Zeszyt 3, s. 58.
 • 2. Brandenburger, A.M., Nalebuff, B., (1996). Co-opetition: A Revolutionary Mindset That Combines Competition and Cooperation. The Game Theory Strategy That's Changing The Game of Business, HarperCollinsBusiness, London, s. 16.
 • 3. Czakon, W. (red.), (2015). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 189-209.
 • 4. Czakon, W., (2008). Strategie koopetycji - nowa forma dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, Nr 6, s. 5.
 • 5. Dobiegała-Korona, B., Krzepicka, A.K., (2012). Wartość dla klienta a społecznie odpowiedzialny marketing, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Nr 55, s. 557-567.
 • 6. Dobiegała-Korona, B., (2006). Klient kapitałem przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, pod red. B. Dobiegały-Korony, A. Hermana, Difin, s. 85.
 • 7. Duliniec, E., (2017). Efektuacja, marketing przedsiębiorców i wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw, Marketing i Rynek, nr 9, s. 88.
 • 8. Falencikowski, T., (2015). Istota chmury wartości - założenia podstawowe, [w:] Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, pod red R. Krupskiego, PN WWSZIP, nr 32 (2), s. 121-127.
 • 9. Gamble, P., Napp, A., Marsella, A., Stone, I.M., (2005). Marketing Revolution, Kogan Page, London and Philadelphia, s. 67.
 • 10. Kotler, Ph., (2005). Marketing, Wyd. Rebis, Poznań, s. 60.
 • 11. Krzakiewicz, K., (2015). Dylematy zarządzania ryzykiem reputacyjnym organizacji, Marketing i Rynek, nr 9, s. 299-308.
 • 12. Lichtarski J., (2015). O złożoności i zawodności decyzji menedżerskich w procesie przygotowania zmiany organizacyjnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 3, cz. 2, s. 33-42.
 • 13. Niemczyk, J., (2014). Klient w strategiach organizacji biznesowych, Nauki o Zarządzaniu, nr 2 (19), s. 33-43.
 • 14. Nogalski, B., Niewiadomski, P., (2017). Kształtowanie partnerstwa z kluczowymi klientami - próba oceny poziomu elastyczności działań, Studia Ekonomiczne, nr 322, s. 121-137.
 • 15. Nowicka-Skoron, M., (2000). Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa, s. 68, 70.
 • 16. Obłój, K., (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa, s. 149.
 • 17. Pabian, A., (2017). Zrównoważona sprzedaż osobista, Marketing i Rynek, nr 10, s. 5-11.
 • 18. Porter, M.E., (2006). Przewaga konkurencyjna, Gliwice, s. 58-64.
 • 19. Rokita, J., (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWN Warszawa, s. 196.
 • 20. Romanowska, M., (2015). Myślenie strategiczne - myślenie przedsiębiorcze: obserwacje postaw i zachowań strategicznych menedżerów w kryzysie, Marketing i Rynek, nr 9, s. 541-552.
 • 21. Slywotzky, A.J., Morrison, D.J., Andelman, B., (2000). Strefa zysku, PWE, Warszawa, s. 36.
 • 22. Stabryła, A., (2000). Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN Warszawa, s. 165-166.
 • 23. Sopińska A., (2015). Empiryczna deskrypcja procesu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim poziomem odporności na kryzys, Marketing i Rynek, nr 5, s. 97-110.
 • 24. Urbanowska-Sojkin, E., (2017). Informacyjny imperatyw rozwoju przedsiębiorstwa, Marketing i Rynek, nr 4, s. 401.
 • 25. Urbanowski-Sojkin, E., Banaszczyk, P., Witczak, H., (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, s. 211.
 • 26. Wachowiak, P., (2013). The process of social reporting - an original model, Organization and Management, nr 1, s. 123-141.
 • 27. Wiktor, J. W., (2017). Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny, Marketing i Rynek, nr 9, s. 426.
 • 28. Woźniak-Sobczak, B., (2013). Wykorzystanie organizacji sieciowej w kreowaniu wartości, [w:] "Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych", pod red. W. Rudnego, B. Woźniak-Sobczak, UE w Katowicach, Katowice, s. 177.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527889

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.