PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 9--20
Tytuł artykułu

Zagadnienie e-administracji w strategiach rozwoju gmin województwa opolskiego

Autorzy
Warianty tytułu
The ISSUE of E-administration in the Development Strategies of Municipalities in the Opolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie nieustającego rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych ich wykorzystywanie w kontaktach z mieszkańcami gmin stało się normą. Współcześnie, trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie gminnej administracji publicznej bez wykorzystania elektronicznych form administrowania. Gminy na bieżąco podejmują działania mające na celu rozwój ich potencjału informatycznego, zarówno w aspekcie infrastrukturalnym dotyczącym wyposażenia urzędów w niezbędny sprzęt informatyczny jak i w aspekcie osobowym związanym z podnoszeniem kompetencji urzędników w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym artykule będzie analiza treści strategii rozwoju gmin województwa opolskiego pod kątem zapisów dotyczących e-administracji i odpowiedź na pytanie: czy w strategiach rozwoju gmin województwa opolskiego problematyka rozwoju e-administracji stanowi przedmiot długofalowego planu rozwoju gminy. (abstrakt oryginalny)
EN
In the age of constant development of modern information and communication technologies, their use in contacts with the residents of communes has become the norm. Nowadays, it is difficult to imagine the functioning of municipal public administration without use of electronic forms of administration. Municipalities are currently undertaking activities aimed at developing their IT potential, both in the aspect of infrastructure related to equipping offices with the necessary IT equipment as well as in the personal aspect related to raising the competences of officials in the area of development of modern information and communication technologies. The subject of the considerations contained in this article will be the analysis of the development strategies of municipalities in the Opole voivodship in terms of e-administration provisions and the answer to the question: whether in the development strategies of the Opolskie voivodeship municipalities, the issue of e-administration development is the subject of a long-term development plan for the municipality. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • 1. Stachowicz M., Mamrot Sz., Standaryzacja jako czynnik optymalizacji usług świadczonych przez administrację publiczną[Standardization as a factor of optimization of services provided by public administration. "Territorial self-government]. "Samorząd Terytorialny" (5), Warszawa 2015.
 • 2. Olszak C.M., Wybrane kierunki rozwoju systemów informatycznych w administracji publicznej [Selected directions of development of IT systems in public administration] (w:) K. Lisiecka, T. Papaj (red.), Kierunki doskonalenia usług przez administrację publiczną [Directions of improvement of services by public administration], Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009.
 • 3. Łuczak-Noworolnik L., Elektroniczne usługi publiczne w wymiarze europejskim-na wybranych przykładach [Electronic public services in the European dimension - on selected examples] (w:) K. Flaga-Gierszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), E-obywatel, E-sprawiedliwość, E-usługi [E-civil, E-Justice, E-services], C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • 4. Perri P., E-governance, Styles of Political Judgment in the Information Age Polity [], Palgrave Macmillan, New York 2004.
 • 5. Banasikowska J., Stan realizacji i perspektywy rozwoju e- E-governance, Styles of Political Judgment in the Information Age Polity administracji w Polsce [E-rządzenie, style politycznego osądu w polityce dotyczącej epoki informacyjnej administracji w Polsce], Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Warszawa 2011.
 • 6. Sakowicz M., Zastosowanie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT) w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną [Application of new information and communication technologies (ICT) in governing and managing public administration] (w:) J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania [Public administration on the threshold of the 21st century. Challenges and expectations], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011.
 • 7. Gryszczyńska A., Stan budowy elektronicznej administracji w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej[Status of building electronic administration in Poland against the background of other European Union countries] (w:) J. Misztal-Konecka, G. Tylec (red.), Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim [Vision of European information society and its implementation in Polish law], Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2012.
 • 8. Wasylkowska E., Realizacja koncepcji e-government na przykładzie ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne [Implementation of the e-government concept on the example of the Act of 17 February 2005 on computerisation of the activity of entities performing public tasks] (w:) J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego [Legal activity of civil society institutions], Kolonia Limited 2009.
 • 9. Trojan W., Systemy teleinformatyczne w administracji samorządowej. E-urząd - wymaganie czy potrzeba? [Information and communication systems in self-government administration. E-Authority - Requirement or Need?] (w:) M. Barczewski, K. Grajewski, J. Warylewski (red.), Prawne problemy wykorzystania nowych technologii w administracji publicznej i w wymiarze sprawiedliwości [Legal problems of using new technologies in public administration and justice], Woletrs Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • 10. Janowski J., Kształtowanie się elektronicznej administracji w Polsce [Formation of electronic administration in Poland], (w:) J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk (red.), Dziesięć lat reformy ustrojowej w Polsce [Ten years of political reform in Poland], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • 11. Tykwińska - Rutkowska D., E-government[E-rząd] (w:) R. Warner, M. Barczewski, M. Miłosz (red.), Selected Papers on High technology Law [Wybrane dokumenty dotyczące zaawansowanego technologicznie prawa], Chicago-Gdańsk 2006.
 • 12. Jaxa - Dębicka A., Sprawne państwo [Efficient State], Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • 13. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej [Informatization of public administration] (w:) S. Wrzosek (red.), Kompendium wiedzy administratywisty [Compendium of administrative knowledge], Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2008.
 • 14. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli [Informatization of public administration. A new quality of public services for citizens], CeDeWu, Warszawa 2009.
 • 15. Strategia Rozwoju Gminy Zawadzkie na lata 2016-2022, http://bip.zawadzkie.pl/download/attachment/4404/strategia-rozwoju-gminy-zawadzkie-na-lata-2016-2022.pdf., data dostępu 21.2.2018.
 • 16. Strategia Rozwoju Gminy Dobrodzień na lata 2017-2025, http://dobrodzien.pl/download//11481/zalacznik-do-uchwaly-nr-xxvii-222-2017.pdf, data dostępu 23.2.2018.
 • 17. Strategia Rozwoju Gminy Korfantów do 2020 roku, http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/151/292998/preview, data dostępu 23.2.2018.
 • 18. Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025, http://lasowicewielkie.pl/files/tinymce_browser/other/astrategia_rozwoju_gminy_lasowice_wielkie_2015_2025.pdf, data dostępu 23.2.2018.
 • 19. Strategia Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015-2015, http://bip.praszka.pl/download//13430/z1z118-2015.pdf, data dostępu 27.2.2018.
 • 20. Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie na lata 2014-2020, http://bip.strzelceopolskie.pl/zalaczniki/zal.dostrategii.pdf, data dostępu 27.2.2018.
 • 21. Strategia Rozwoju Gminy Kietrz na lata 2012-2020, http://www.kietrz.pl/PL/3152/Strategia_Rozwoju_Gminy/, data dostępu 27.2.2018.
 • 22. Strategia Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014-2020, http://bip.tulowice.pl/download/attachment/5920/strategia-rozwoju-gminy-tulowice-na-lata-2014-2020.pdf, data dostępu 27.2.2018.
 • 23. Strategia Rozwoju Gminy Cisek na lata 2016-2025, http://bip.cisek.gmina.pl/download/attachment/12306/strategia-rozwoju-gminy-cisek.pdf, data dostępu 1.3.2018.
 • 24. Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 2016-2025, http://www.renskawies.pl/bip/images/uchwaly/2016/xvi-97-2016_strategia%20reska%20wie_2016-2025.pdf, data dostępu 1.3.2018.
 • 25. Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024, http://www.chrzastowice.bip.net.pl/?c=90, data dostępu 3.3.20118.
 • 26. Strategia Rozwoju Gminy Bierawa, http://bip.bierawa.pl/3511/strategia-rozwoju-gminy-bierawa.html, data dostępu 5.3.2018.
 • 27. Strategia Rozwoju Gminy Brzeg na lata 2016-2022, http://bip.brzeg.pl/zalaczniki/3288/XVI-145-16__Strategia_11-04-2016_11-50-28.pdf, data dostępu 5.3.2018.
 • 28. Strategia Rozwoju Gminy Głubczyce, http://bip.glubczyce.pl/download/attachment/246/strategia-rozwoju-gminy-glubczyce.pdf, data dostępu 5.3.2018.
 • 29. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026, http://bip.glogowek.pl/download/attachment/3804/strategia-rozwoju-gminy-glogowek-na-lata-2016-2026.pdf, data dostępu 5.3.2018.
 • 30. Strategia Rozwoju Gminy Jemielnica, http://bip.jemielnica.pl/813/strategia-rozwoju-gminy-jemielnica.html, data dostępu 7.3.2018.
 • 31. Strategia Rozwoju Gminy Dobrzeń Wielki na lata 2014-2020, http://bip.dobrzenwielki.pl/download//9213/strategia-rozwoju-gminy-dobrzen-wielki.pdf, data dostępu 7.3.2018.
 • 32. Strategia Rozwoju Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2022, http://zdzieszowice.pl/download/attachment/44266/zdzieszowice_strategia_rozwoju.pdf, data dostępu 7.3.2018.
 • 33. Strategia rozwoju gminy Olesno na lata 2014-2020, http://www.olesno.pl/attachments/documents/6681/Strategia%20rozwoju%20gminy%20Olesno%20na%20lata%202014-2020_6681.pdf, data dostępu 7.3.2018.
 • 34. Strategia Rozwoju Gminy Wołczyn na lata 2015-2022, http://bip.wolczyn.pl/pliki/strategia/Strategia_Wolczyn.pdf, data dostępu 7.3.2018.
 • 35. Strategia Rozwoju Gminy Popielów na okres 2016-2020 z perspektywą do 2025 roku, http://bip.popielow.pl/download/attachment/15467/uchwala-rady-gminy-nr-xiv-92-2016-z-dnia-28-stycznia-2016-w-sprawie-uchwalenia-strategii-rozwoju-gminy-popielow-na-okres-2016-2020-z-perspektywa-do-2025-roku.pdf, data dostępu 10.3.2018.
 • 36. Strategia Rozwoju Gminy Komprachcice na okres 2016-2020 z perspektywą do roku 2025, http://www.komprachcice.pl/download//8454/strategia-rozwoju-gminy-komprachcice-na-lata-2016-2020-z-perspektywa-do-roku-2025.pdf, data dostępu 10.3.2018.
 • 37. Strategia rozwoju gminy Niemodlin na lata 2015-2025 , http://bip.niemodlin.pl/download/attachment/11923/strategia-rozwoju-gminy-niemodlin-na-lata-2015-2025.pdf, data dostępu 10.3.2018.
 • 38. Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025, https://rudniki.pl/download/attachment/11352/strategia-rozwoju-gminy-rudniki-na-lata-2015-2025.pdf, data dostępu 10.3.2018.
 • 39. Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa na lata, 2015-2020 z perspektywą do roku 2025, http://www.bip.gminadabrowa.pl/1287/zintegrowana-strategia-rozwoju-gminy-dabrowa.html, data dostępu 10.3.2018.
 • 40. Strategia Rozwoju Gminy Pakosławice na lata 2015-2022, http://bip.pakoslawice.pl/download/attachment/3034/projekt-strategii-rozwoju-gminy-pakoslawice.pdf, data dostępu 10.3. 2018.
 • 41. Program Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022. Aktualizacja, www.ujazd.com.pl/download/attachment/9984/projekt-srg-ujazd.pdf, data dostępu 10.3.2018.
 • 42. Strategia Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022, http://www.walce.pl/download/attachment/13298/strategia-rozwoju-gminy-walce-na-lata-2015-2022.pdf, data dostępu 10.3.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527933

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.