PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 | 255--273
Tytuł artykułu

Przedsiębiorstwa sektora turystyki jako podatnicy

Warianty tytułu
Enterprises of the Tourist Industry as Taxpayers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie zmian w latach 2014-2016 w opodatkowaniu przedsiębiorstw działających w turystyce. Na podstawie danych Ministerstwa Finansów przeprowadzono analizę struktur i dynamik liczebności podatników, ich przychodów, dochodów i należnego podatku w przekroju sektorów i podklas PKD. Pozwoliła ona na wnioskowanie o kondycji ekonomiczno-finansowej tych przedsiębiorstw. W strukturze wszystkich analizowanych kategorii płatników podatku VAT, jak i podatków dochodowych (poza CIT) zdecydowanie dominuje sektor W, obejmujący usługi związane z wyżywieniem. Jego udział wzrósł (podobnie jak sektora N zajmującego się noclegami) kosztem spadku udziału sektora O (organizacja usług turystycznych). Wynikało to ze szczególnie wysokiej dynamiki tych kategorii w sektorach W i N, przede wszystkim dużych podmiotów płacących CIT i PIT-L. Dochody płatników CIT sektora N oraz płatników PIT-L sektorów W i N wzrosły prawie o 2/3. Świadczy to o szczególnej poprawie kondycji tych płatników. Pewien regres dotyczył natomiast płatników ryczałtu (małych jednostek). (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to identify changes in taxation of enterprises operating in tourism in 2014-2016. On the basis of data from the Ministry of Finance, an analysis of the structure and dynamics of the taxpayers' size, revenues, income and tax due to cross-section of the NACE (Polish PKD) sectors and sub-classes was conducted. It also allowed formulating the conclusion on the condition of these enterprises. In the structure of all analysed categories among VAT payers as well as income taxes (except CIT) payers, the W sector, which includes catering services, definitely dominates. Its share increased (as well as the N sector dealing with accommodation) at the expense of a drop in the share of the O sector (organisation of tourist services). This was due to the particularly high dynamics of these categories in the W and N sectors, above all, large entities paying CIT and PIT-L. Income of CIT payers in the sector N and payers of PIT-L in the sectors W and N increased by almost two-thirds. This shows a particular improvement in the condition of these payers. However, certain regress concerned lump sum tax payers (small units). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
255--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • GUS (2015), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 r., Warszawa.
 • GUS (2016), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r., Warszawa.
 • GUS (2017), Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2016 r., Warszawa.
 • Opodatkowanie usług turystycznych w procedurze "VAT marża" (2017), radapodatkowa.pl, http://www.radapodatkowa.pl/pl/a/Opodatkowanie-uslug-turystycznych-w-procedurze-VATmarza [dostęp: 1.10.2017].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, 2048; z 2017 r. poz. 60, 528, 648, 859, 1089).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933, 1948; z 2017 r. poz. 60, 624, 648, 1089).
 • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 1998 Nr 144 poz. 930 (Tekst ujednolicony: Dz.U. z 2016 r., poz. 2180).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221).
 • Wpływy podatkowe z turystyki w Polsce w latach 2014-2016 (2017), IBRKK-PIB, Warszawa, praca wykonana na zamówienie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.