PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | nr 6(90) | 12--26
Tytuł artykułu

Prowzrostowe i nieprowzrostowe wydatki sektora finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Growth-Promoting and Non- Growth-Promoting Expenditures of Public Finance Sector in Poland Against European Union Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było wyodrębnienie prowzrostowych, neutralnych i nieprowzrostowych grup wydatków sektora finansów publicznych, a także dokonanie analizy porównawczej ich aktualnej struktury oraz dynamiki w latach ubiegłych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej. Badanie dotyczyło 28 krajów dla okresu 1996-2015. Podział na prowzrostowe i nieprowzrostowe wydatki publiczne został oparty na dostępnej literatury przedmiotu oraz estymacji za pomocą modelu z efektami stałymi. Przegląd przytoczonej literatury nie dał jednoznacznej odpowiedzi na to, które z grup wydatków publicznych mają charakter prowzrostowy, wobec czego przyjęto pewne upraszczające założenia, bazując na wynikach modelu z efektami stałymi. Na podstawie przeprowadzonej estymacji do grup wydatków prowzrostowych zaliczono: usługi ogólnopaństwowe, obronę narodową, bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz sprawy gospodarcze, natomiast nieprowzrostowymi grupami wydatków okazały się: ochrona środowiska, rekreacja, kultura i religia oraz ochrona socjalna. Ustalone kryterium wyodrębnienia wydatków publicznych stanowiło podstawę do weryfikacji hipotezy o wypieraniu prowzrostowych wydatków publicznych przez nieprowzrostowe. Ustalono, że od 2011 roku w Polsce wydatki nieprowzrostowe zaczęły wypierać prowzrostowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to distinguish growth-promoting, neutral and non-growth-promoting expenditures of the public finance sector, comparative analysis of their current structure and dynamics in previous years in Poland as compared with the other EU countries. The analysis concerns 28 countries over the period 1996-2015. The proposed division into growth-promoting and non-growth-promoting public expenditures is based on available literature and an estimation using a fixed effects model. Since the analysis of the existing literature fails to provide a clear answer to which groups of public expenditure promote growth, certain simplified assumptions are adopted based on the results of the fixed effects model. Based on the estimation, growth-promoting expenditures were found to include: general public services, defense, public safety and order, as well as economic purposes, whereas non-productive ones encompassed: environmental protection, recreation, culture and religion, and social protection. Also, since 2011, non-growth-promoting public spending has begun to displace growth-promoting public expenditures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
12--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barro R., 1990, Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth, "Journal of Political Economy", no. 5.
 • Barro R.., Sala-i-Martin X., 1999, Economic Growth, MIT Press, Cambridge.
 • Boldeanu F., Razwan I., 2016, Does government spending boost economic growth in Europe ?, "Economic Sciences", no. 1.
 • Castels F., Dowrick S., 1990, The Impact of Government Spending Levels on Medium-Term Economic Growth in the OECD, 1960-85, "Journal of Theoretical Politics", no. 2.
 • Devarajan S., Swaroop V., Zou H., 1996, The composition of public expenditure and economic growth, "Journal of Monetary Economics", no. 37.
 • Kasperowicz-Stępień A., 2011, Kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w latach 2005-2009, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 10 .
 • Kawa P., 2004, Uwarunkowania wzrostu gospodarczego w świetle wniosków płynących z nowych modeli wzrostu, Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 2.
 • Kneller R.., Bleaney M., Gemmell N., 1999, Fiscalpolicy and growth: evidence from OECD countries, "Journal of Public Economics", no. 2 .
 • Kneller R.., Bleaney M., Gemmell N., 2001, Testing the endogenous growth model:public expenditure, taxation, and growth over the long run, "Canadian Journal of Economics", nr 1, DOI 10.1111/0008-4085.00061.
 • Landau D., 1986, Government and Economic Growth in the Less Developed Countries: AN EmpincalStudy for 1960-1980, "Economic Development and Cultural Change", no. 1.
 • Markiewicz M., Siwińska J., 2004, Reforma wydatków publicznych, http://www.case-research.eu/files/?id_plik=4152 (data wejścia: 05.05.2017).
 • Polarczyk K., 2007, Wydatki publiczne w Polsce na tle państw Unii Europejskiej, "Infos", nr 22.
 • Ptak P., 2014, Deficytfiskalny a racjonalność wydatkówpublicznych, "Studia Ekonomiczne", nr 180.
 • Sawulski J., 2016, Finanse Publiczne w Polsce - diagnoza na tle innych krajów, http://ibs.org.pl/ publications/finanse-publiczne-w-polsce-diagnoza-na- tle-innych-krajow/IBS (data wejścia: 05.05.2017).
 • Skica T., 2011, Efektywność wydatkowania publicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, nr 14.
 • Statystyka sektora instytucji rządowych i samorządowych, 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Szarowska I., 2012, Trends of COFOG government expenditure in the EU15, Economic Policy in the European Union Member Countries, https://www.researchgate.net/ publication/260918118_Trends_of_COFOG_government_expenditure_in_the _EU15 (data wejścia: 05.05.2017).
 • Ventelou B., Bry X., 2006, The role of public spending in economic growth: Envelopment methods, "Journal of Policy Modeling", no. 4, DOI 10.1016/j.jpolmod.2005.10.008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171527995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.