PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 249--257
Tytuł artykułu

Elementy zarządzania kosztami w rachunkowości przedsiębiorstwa handlowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cost Management in the Accounting Structure of a Trading Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problem identyfikacji, pomiaru i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie handlowym. Wskazano rolę i znaczenie informacji o ponoszonych kosztach przez jednostkę gospodarczą w systemie informacyjnym rachunkowości, wskazując ich wpływ na procesy zarządzania przedsiębiorstwem. W pierwszej części opracowania zaprezentowano identyfikację i pomiar kosztów przedsiębiorstwa handlowego z perspektywy szeroko rozumianego zarządzania przedsiębiorstwem. W kolejnej części publikacji wyeksponowano wyniki badań empirycznych w zakresie analizy kosztów działalności w przedsiębiorstwie handlowym. Uwagę skupiono na czynnikach poprawiających efektywność zarządzania dzięki identyfikacji i wprowadzeniu mechanizmów kontrolnych kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celem opracowania jest poznanie i ocena zależności występujących między poziomem analitycznej identyfikacji kosztów w badanych obszarach a efektywnością zarządzania. Metodami badawczymi zastosowanymi do realizacji celu są studia literaturowe, analiza opisowa i analiza systematyzacji kosztów handlowych. Okresem badawczym objęto lata 2015-2017. Problematyka identyfikacji i pomiaru kosztów działalności handlowej w przedsiębiorstwie jest ważna i aktualna z uwagi na jej wpływ na procesy zarządzania w obszarze efektywności przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is the identification, measurement and recording of costs in a trading company. The paper emphasizes the role and importance of information on costs incurred by a company in the accounting information system by indicating their impact on business management processes. The first part of the article describes the identification and measurement of the costs of a trading company from the perspective of a broadly understood company management. The next part of the article discusses the results of an empirical analysis of operating costs in a trading company. The study focuses on factors that may affect the improvement of management efficiency through the identification and introduction of cost control mechanisms. Its purpose is to identify and evaluate the relations between the level of the analytical identification of costs in the studied areas and management efficiency. The research methods applied are literature overview, descriptive analysis, and analysis of costs systematization in a manufacturing company. The research period is 2015-2017. The issue of identifying and measuring trading costs in a company is current and important due to its impact on management processes within enterprise efficiency.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
249--257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • 1. Blattberg R.C., Getz G.C., Thomas J.S. (2004), Klient jako kapitał, MT Biznes, Czarnów.
 • 2. Chluska J. (2016), Kontrola kosztów w jednostce mikro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 442. DOI: 10.15611/pn.2016.442.06
 • 3. Hilton R.W., Maher M.W., Selto F.H. (2008), Cost Management. Strategies for Business Decisions, McGraw-Hill, London.
 • 4. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • 5. Micherda B. (2003), Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • 6. Ness J.A., Schroeck M.J., Letendre R.A., Douglas W.J. (2001), The Role of ABM in Measuring Customer Value. Part Two, "Strategic Finance", Vol. 82.
 • 7. Niemczyk J. (2010), Zarządzanie i menedżerowie - dokąd zmierzamy?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115.
 • 8. Nogalski B. (2013), Stan i perspektywy rozwoju problematyki zarządzania strategicznego w polskich ośrodkach akademickich, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 22(2).
 • 9. Nowak E. (red.) (2004), Rachunek wyników, Difin, Warszawa.
 • 10. Nowak E. (2014), Koszty w różnych sytuacjach działalności jednostek gospodarczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 343. DOI: 10.15611/ pn.2014.343.42
 • 11. Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • 12. Otola I., Tylec A. (2016), Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki finansowe przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 24, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2016.4.1.08
 • 13. Romanowska M. (2014), Strategic Responses to the Crisis, "Journal of Management and Financial Sciences", Vol. 7, No. 18.
 • 14. Rubik J. (2016). Raportowanie CSR w obszarze kapitału ludzkiego, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 23, t. 2. DOI: 10.17512/znpcz.2016.3.2.04
 • 15. Sowier-Kasprzyk I., Chrzan E., Pietrasieński P., Surowiec A. (2017), Management of the Territorial Unit in the Aspect of Sustainable Development and Social Economy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 27, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz. 2017.3.1.17
 • 16. Stachowicz J. (2002), Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstw tradycyjnych gałęzi przemysłu w procesie ich transformacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928.
 • 17. Świderska G.K., Warowny P., Świderska M. (2016), Obiekt kosztów w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 87(143). DOI: 10.5604/16414381.1207446
 • 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 2342).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528038

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.