PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 290--307
Tytuł artykułu

Kształtowanie się wybranych wskaźników kosztowych w przedsiębiorstwach sektora artykułów spożywczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Formation of Selected Cost Indicators in Enterprises of the Food Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule określono kształtowanie się wybranych wskaźników kosztowych w zależności od wielkości przychodów i rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorstw z sektora artykułów spożywczych notowanych na GPW w Warszawie. Wskaźniki kosztowe analizowano w aspekcie strategii i polityk kosztowych wyznaczanych przez zarządzających przedsiębiorstwami. Powiązano kształtowanie się wskaźników kosztów ogółem i operacyjnych z istotnymi zmianami priorytetów zarządzających. Analiza funkcji trendów wskaźników kosztowych wskazała na wzrost poziomu kosztów ogółem, pomimo trendu zmniejszania się wielkości kosztów materiałów i energii, usług obcych oraz pracy. Przedstawiono tendencję kształtowania segmentacji rynku według poziomu kosztów ogólnych i operacyjnych. Przewagi konkurencyjne uzyskiwały przedsiębiorstwa o najwyższej i niskiej wielkości przychodów, mające jednoznaczne różniące się strategie cenowo-kosztowe i strukturę kosztów rodzajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article specifies the development of selected cost indicators depending on the type of business activity and the amount of revenue in food industry enterprises listed on the Warsaw Stock Exchange. Cost indicators were analysed in the aspect of strategies and cost policies determined by business managers. The development of total and operational costs indicators was associated with significant changes in the priorities of enterprise managers. The analysis of the trend function of cost indicators showed an increase in the level of total costs, despite the trend of reducing the costs of materials and energy, external services and work. The tendency of market segmentation was presented, according to the level of general and operational costs, in which competitive advantages were obtained by enterprises with the highest and low level of revenues, having unambiguously different price-cost strategies and cost-type structures.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
290--307
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Adamczyk P. (2008), Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 71.
 • 2. Chechelski P. (2015), Ewolucja łańcucha żywnościowego, [w:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestуcje, ekspansja zagraniczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • 3. Czuba-Kulisińska B. (2017), Sterowanie płynnością finansową z wykorzystaniem cashpolingu na przykładzie grupy kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie", nr 25, t. 1. DOI: 10.17512/znpcz.2017.1.1.17
 • 4. Czubakowska K. (2014), Rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej, [w:] Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (red.), Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa.
 • 5. Encуklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polityka;3959606.html (dostęp: 25.02.2018).
 • 6. Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Model_biznesowy (dostęp: 25.02.2018).
 • 7. Firlej K. (2013), Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia badań, [w:] Firlej K. (red.), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kraków.
 • 8. Gorzelany-Dziadkowiec M. (2013), Wуkorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej, [w:] Firlej K. (red.), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kraków.
 • 9. Jabłoński M. (2013), Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • 10. Jędrzejczyk W. (2011), Zdolności intuicyjne kadry kierowniczej przedsiębiorstw, [w:] Czerska M., Gableta M. (red.), Przełomy w zarządzaniu. Zarządzanie przełomem, TNOiK, Toruń.
 • 11. Jonek-Kowalska I. (2015), Kluczowe kierunki optymalizacji kosztów w procesie restruktuгуzacji polskich przedsiębiorstw górniczych, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 • 12. Kagan A. (2009), Efektywność funkcjonowania wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Publikacje Programu Wieloletniego 2007-2009, nr 153, Warszawa.
 • 13. Kołodziejczuk B. (2014), Zarządzanie kosztami w poprawie efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 335. D0I:10.15611/pn.2014.335.10
 • 14. Kuraś Z. (2010), Zarządzanie kosztami w nowoczesnym przedsiębiorstwie, "Studia Gdańskie. Wizja i Rzeczywistość", t. 7.
 • 15. Malewska K. (2010), Ograniczenia podejścia zasobowego w zarządzaniu strategicznym, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K. (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 16. Mills Q.D. (1985), The New Competitors. A Report on American Managers from D. Quin Mills of the Harvard Business School, John Wiley & Sons, New York.
 • 17. Misiołek K. (2013), Analiza konkurencyjności w sektorze mięsnym, [w:] Firlej K. (red.), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kraków.
 • 18. Moroz E. (2005), Podstawy mikroekonomii, PWE, Warszawa.
 • 19. Morrison Paul C.J. (1999), Cost Structure and the Measurement of Economic Performance: Productivity, Utilization, Cost Economics, and Related Performance Indicators, Kluwer Academic Publishers, Norwell.
 • 20. Naumiuk T. (2000), Koszty w rachunkowości finansowej, INFOR, Warszawa.
 • 21. Nowak E. (2015), Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 245.
 • 22. Nowak M. (2008), Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Kraków.
 • 23. Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.
 • 24. Smart B.D. (1999), Topgrading, Prentice Hall Press, Londyn.
 • 25. Wędzki D. (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528052

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.