PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 51--71
Tytuł artykułu

Determinanty startu zawodowego absolwentów szkół wyższych - analiza na poziomie regionalnym

Warianty tytułu
Determinants Starting Professional Graduates of Higher Education - Analysis at the Regional Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Proces przejścia pomiędzy edukacja a rynkiem pracy zależy głownie od wykształcenia absolwentów jak i również od pozostałych ich kapitałów kariery. W artykule analizujemy przebieg karier zawodowych absolwentów studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich realizowanych na Uniwersytecie Rzeszowski. Celem niniejszego artykułu jest uzyskanie informacji pozwalających dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. W pierwszej części krótko scharakteryzowano teorie rynku pracy. Następnie przedstawiono uwarunkowania pierwszego zatrudnienia w świetle badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Całość zamyka podsumowanie prowadzonych rozważań. (abstrakt oryginalny)
EN
The transition process between education and the labor market depends mainly on the education of graduates as well as on their remaining career capitals. In the article, we analyze the professional career paths of graduates of first and second cycle studies as well as uniform Master studies at the University of Rzeszów. The purpose of this article is to obtain information allowing to adapt courses of study and education programs to the current needs of the labor market. In the first part, the theories of the labor market are briefly characterized. Next, the conditions of the first employment were presented in the light of surveys on the career fate of graduates of the University of Rzeszów. The whole closes the summary of the deliberations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
51--71
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • 1. Arrow K.J. 1973, Higher education as a filter,"Journal of Public Economics", vol 2(3). Bańka A., (2006), Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 • 2. Barwińska-Małajowicz A. (2013), Stat zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym [Vocational Statue of University Graduates in Poland and Germany. Comparative analysis on the national and regional level], CeDeWu, Warszawa.
 • 3. Kotlarz D. (red.0,2007, Ekonomia rynku pracy [Labour market economics], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • 4. Kryńska E., 1995, Podziały rynku pracy. Koncepcje segmentacji [Market Division. Segmentation concepts], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 137, Łodź.
 • 5. Kryńska E., 1998, Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie [Selected labour market theories and forecasting] [w:] E. Kryńska, J. Suchecka, B. Suchecki, Prognoza podaży i popytu na prac w Polsce do roku 2012 [, Forecast of supply and demand for labour in Poland until 2012], Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • 6. Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B., (1998), Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010 [Labour supply and demand forecast for Poland until 2010, Studies and Materials], Studia i Materiały, IPISS, Warszawa.
 • 7. Kwiatkowski E., 2000, Bezrobocie w nowej ekonomii keynesistowskiej [Unemployment in the New Keynesian Economy], [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Materiały Pokonferencyjne [Economic growth, restructuring and unemployment in Poland. A theoretical and empirical approach. Post-conference materials], Katedra Ekonomii UŁ, Łódź.
 • 8. Oleksyn T., (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka [Competence management. Theory and practice], Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 9. Piróg D., (2013), Wybrane teorie przechodzenia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy artykuł [Selected theories of transition of graduates to the labour market in the conditions of a knowledge-based economy], Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rocznik 2013, nr 23.
 • 10. Spence M., 1974, Market Signaling: Information Transfer in Hiring and Related Processes Cambridge Mass: Harvard University Press.
 • 11. Rożnowski, B. (2009), Przechodzenie młodzieży z systemu edukacji na rynek pracy w Polsce. Analiza kluczowych pojęć dotyczących rynku pracy u młodzieży [Transition of young people from the education system to the labour market in Poland. Analysis of key concepts concerning the labour market in youth], Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • 12. Turska E. (2014), Kapitał kariery młodych ludzi. Uwarunkowania i konsekwencje [Career capital of young people. Conditionality and consequences], Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • 13. Badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego https://biurokarier.ur.edu.pl/upload/raporty/raporty/badanie_losw_absolwentw_rocznik_2014-2015_pomiar_pocztkowy.pdf(data dostępu 11.04.2018)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528058

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.