PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | nr 2 | 24--33
Tytuł artykułu

The Analysis of Satisfaction Level from Renewable Energy Sources Usage Co-financed from European Funds in the Rossosz Commune

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza poziomu satysfakcji z odnawialnych źródeł energii dofinansowanych z funduszy europejskich na terenie gminy Rossosz
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości rozwoju obszarów wiejskich oraz korzyści wynikających z udziału w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, a także oszacowanie poziomu satysfakcji mieszkańców gminy Rossosz w powiecie bialskim, województwie lubelskim, korzystających z odnawialnych źródeł energii współfinansowanych ze środków unijnych.
Materiały i metody: Niniejsza praca powstała z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza wywiadu, jako podstawowego narzędzia badań. Ankietę przeprowadzono z mieszkańcami gminy Rossosz.
Wyniki i wnioski: Udział w projekcie "Czysta energia w Dolinie Zielawy" przyczynił się do rozwoju obszarów wiejskich w powiecie bialskim województwa lubelskiego i stanowił podstawowy czynnik umożliwiający montaż urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Z przeprowadzonych badań wynika, iż zdecydowana większość respondentów doceniła korzyści płynące z instalacji odnawialnych źródeł energii i spora ich część w najbliższym czasie planuje skorzystać z możliwości montażu odnawialnych źródeł energii. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: the purpose of this article is to present the opportunities for rural development and the benefits of participation in the Regional Operational Program of the Lublin Province for the years 2007-2013, as well as the estimation of the level of satisfaction of the inhabitants of the Rossosz Commune in the Bialski Poviat, Lublin Province, using renewable energy sources co-financed by EU funds.
Materials and methods: this work was created with the use of author's interview questionnaire as the basic research tool. The survey was carried out among the inhabitants of the Rossosz Commune.
Results and conclusions: participation in the "Clean Energy in the Zielawy Valley" project contributed to the development of rural areas in the Biała Podlaska Poviat of the Lubelskie Province and it was a fundamental factor enabling the installation of devices using renewable energy. The research shows that the vast majority of respondents appreciated the benefits of renewable energy installations and many of them envisage to make use of the possibility of installing renewable energy devices in the near future. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
24--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 • Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 • Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 • Regionalne Centrum Badań Środowiska, Rolnictwa i Technologii Innowacyjnych EKO-AGRO-TECH
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • 1. 2009/28/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 • 2. 2009/29/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • 3. 2009/31/WE (2009), Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla.
 • 4. 2009/406/WE (2009), Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 • 5. Chodkowska-Miszczuk J. (2012), Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej, Studia Ekonomiczne i Regionalne. Vol. 2, No 2, p. 112-118.
 • 6. Chodkowska-Miszczuk J. (2014), Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie, jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce. Studia Obszarów Wiejskich, 35, s. 227-241.
 • 7. Dec B., Krupa J. (2014), Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska. Przegląd Naukowo-Metodyczny "Edukacja dla Bezpieczeństwa", 3(7), s. 722-757.
 • 8. Dmowski A., Rosłaniec Ł. (2010), Odnawialne źródła energii-możliwości i ograniczenia w warunkach polskich. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • 9. Ginter A., Kałuża H., Dziubak D. (2014), Wdrażanie projektów ekologicznych z wykorzystaniem wsparcia unijnego, jako wyraz zrównoważonego rozwoju na przykładzie badanych gmin. Roczniki Naukowe. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, Zeszyt 2, tom XVI, s. 62 - 67.
 • 10. Kaniewska M. (2016), Porozumienie z Paryża-sposób na rozwiązanie kryzysu klimatycznego, Journal of Modern Science, 1 (28), s. 167-178.
 • 11. Lis P., Sekret R. (2016), Efektywność energetyczna budynków-wybrane zagadnienia problemowe, Rynek Energii, (6), s. 29-35.
 • 12. Oleszko-Kuszyna B. (2010), Rozwój obszarów wiejskich, jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, tom 44, s.103-117.
 • 13. Polityka Energetyczna Polski do roku 2030, Warszawa 2009.
 • 14. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 • 15. Wójcik G. (2011), Wspólna Polityka Rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich po akcesji w Unii Europejskiej, Wiadomości Zootechniczne, 2, s. 61-68.
 • 16. Żukowski M. (2016), Ocena efektu ekologicznego wynikającego z zastosowania kolektorów słonecznych, Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska, tom 18, s. 284-293.
 • 17. http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/21808.html (data dostępu: 19.04.2017).
 • 18. http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/obszary-wiejskie-w-polsce-wg-wojewodztw-plany-i-wyzwania- sa-powazne-raport,78475.html (data dostępu: 20.04.2017).
 • 19. http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_pl.html,(data dostępu: 25.04.2017).
 • 20. http://www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207,tr,75,0,0,0,0,0,podstawowe-dane.html,(data dostępu: 25.04.2017).
 • 21. http://lawp.eu/index.php?menu=rpo&submenu=mapa, (data dostępu: 25.04.2017).
 • 22. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.6.html, (data dostępu: 27.05.2017).
 • 23. http://www.w-lubelskie.pl/mapapowiaty/powiaty/bialski.php (data dostępu: 27.05.2017).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528080

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.