PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 65 Socjologia sportu i rekreacji fizycznej | 9--25
Tytuł artykułu

Trzy pytania o polską socjologię sportu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Three Questions about the Polish Sociology of Sport
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dwóch wydanych niedawno publikacjach pod redakcją Kevina Younga (2016, 2017) przedstawiony został światowy pejzaż socjologii sportu. Autorzy poszczególnych rozdziałów tej publikacji, reprezentujący różne państwa, zostali poproszeni o opisanie rodzimego statusu tej subdyscypliny w oparciu o zbiór pytań kluczowych dla jej scharakteryzowania. Wśród analizowanych krajów nie pojawia się jednak Polska. Niniejszy tekst jest zatem próbą opisania kondycji polskiej socjologii sportu przez pryzmat trzech jej aspektów: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
Two books edited by Kevin Young (2016, 2017) present the global landscape of the sociology of sport. The authors give the characteristic of this subdiscipline in their countries. The statements are based on some common key question. But there is a lack of Poland in these analysis. Thus, this text delivers the brief description of sociology of sport in Poland. The review is focused on its three aspects: the past, the present and the future.(original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • Bauman Z. (1998), Prawodawcy i tłumacze, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Bronikowska M. (2008), Od sobótki do piłki nożnej polskiej. Polskie tradycyjne zabawy i gry w koncepcji wychowania fizycznego Eugeniusza Piaseckiego, Wydawnictwo AWF w Poznaniu.
 • Bryl S. (2012), Filozoficzne ujęcie istoty ciała w koncepcji Floriana W. Znanieckiego, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", vol. 36.
 • Dolata E. (2016), Galicyjscy popularyzatorzy zdrowia i higieny przełomu XIX i XX wieku, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny", vol. 35 (4).
 • Dulczewski Z. (1984), Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Grodecki M. (2016), "Święta wojna" klasy średniej. "Industrialna kultura" kibicowania klubom piłki ręcznej wobec wolnorynkowej nostalgii, "Studia Socjologiczne", vol. 223 (4).
 • Jakubowska H., Licen S. (2017), The role of newspapers in the formation of gendered national identity: Polish coverage of women's and men's basketball championships, "International Review for the Sociology of Sport", Online First.
 • Jakubowska H., Nosal P. (red.) (2017), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jordan H. (1891), O zabawach młodzieży, Kraków, https://fbc.pionier.net.pl/details/nnR61vc [dostęp 7.03.2018].
 • Kosiewicz J. (2008), Socjologia sportu w Europie. Perspektywa historyczna i badawcza, "Idō - Ruch dla Kultury", vol. 8.
 • Kossakowski R. (2017), From communist fan clubs to professional hooligans. A history of Polish fandom as a social process, "Sociology of Sport Journal", vol. 34 (3).
 • Kossakowski R., Antonowicz D., Szlendak T. (2017), Polish ultras in the post-socialist transformation, "Sport in Society", Online First.
 • Kowalska J. E. (2012), Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4068/Fair play w wychowaniu do kulturalnego odbioru widowiska sportowego 2012. pdf?sequence=1 [dostęp 7.03.2018].
 • Krawczyk Z. (1970), O pełnię humanistycznego spojrzenia na kulturę fizyczną. Propozycja socjologiczna Floriana Znanieckiego, [w:] Z. Krawczyk, Natura, kultura, sport. Kontrowersje teoretyczne w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kwilecki A. (red.) (1975), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Lepalczyk S. (2003), Fenomen Henryka Jordana - naukowca, lekarza społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji - recenzja, "Praca Socjalna", nr 3.
 • Łuczyńska B. (2002), Fenomen Henryka Jordana - naukowca, lekarza, społecznika, propagatora prawa dziecka do ruchu i rekreacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Makuła W. (2016), Eugeniusz Piasecki's concept of physical education rules from the beginning of the last century, "Studia Humanistyczno-Społeczne", nr 14.
 • Niedbalski J. (2016), "Legless Aphrodite" and "Hercules in a wheelchair" - about disabled women and disabled men practicing sport, "Przegląd Socjologii Jakościowej", vol. XII, no. 4.
 • Nosal P. (2010), Niebyt, marginalizacja, amorficzność. Trudne przypadki polskiej socjologii sportu, [w:] P. Łuczeczko, D. Wicenty, Jedna nauka - wiele historii. Dzieje subdyscyplin socjologicznych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Nosal P. (2015), Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs, "Przegląd Socjologii Jakościowej", vol. 12 (2).
 • Nosal P., Jakubowska H. (2017), Kierunki rozwoju polskiej socjologii sportu, [w:] H. Jakubowska, P. Nosal (red.), Socjologia sportu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nosal P., Kossakowski R. (2017), Doświadczenie czarnego łabędzia, mity logistyczne i okręt Tezeusza. Trzy mechanizmy wytwarzania i wzmacniania tożsamości zbiorowej kibiców, "Kultura i Społeczeństwo", nr 2.
 • Osmolski W. (1922), Rola sportu w wychowaniu etycznym, Biblioteka Eugeniczna Polskiego Towarzystwa Walki ze Zwyrodnieniem Rasy, Warszawa.
 • Osmolski W. (1928), Zaniedbane drogi wychowawcze, Zakłady Graficzne Tygodnika Naukowego "Medycyna", Warszawa.
 • Osmolski W. (1931), Zdrowie, opieka społeczna, wychowanie fizyczne i sport, Zakłady Graficzne Tygodnika Naukowego "Medycyna", Warszawa.
 • Osmolski W., Heryng T. (1917), Hygiena sportu, Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa.
 • Piasecki E. (1904), Zasady Wychowania Fizycznego, Kraków, Księgarnia D. E. Friedleina.
 • Piasecki E. (1916), Zabawy i gry ruchowe dzieci i młodzieży, ze źródeł dziejowych i ludoznawczych przeważnie rodzinnych i z tradycji ustnej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
 • Piasecki E. (1925), Zarys teorii wychowania fizycznego, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
 • Piasecki E., Schreiber M. (1920), Harce młodzieży polskiej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów.
 • Rek-Woźniak M., Woźniak W. (2018), BBC's documentary "Stadiums of Hate" and manufacturing of the news. Case study in moral panics and media manipulation, "Journal of Sport and Social Issues", Online First.
 • Shilling C. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Smarzyński H. (1958), Dr Henryk Jordan, pionier nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
 • Spaaij R., Magee J., Jeanes R. (2014), Sport and Social Exclusion in Global Society, Routledge, London.
 • Stempień J. R (2018), Wokół pytań o polską socjologię sportu, "Studia Socjologiczne", nr 1.
 • Syrek E. (2011), Ciało i zdrowie w socjologii wychowania Floriana Znanieckiego, "Nowiny Lekarskie", vol. 80 (5).
 • Szacki J. (1986), Znaniecki, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Szacki J. (2006), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Toporowicz K. (1988), Eugeniusz Piasecki, życie i twórczość, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków.
 • Tuszyński B. (1985-1986), Prasa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w trzech zaborach, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej", vol. 24 (4).
 • Wohl A., Młodzianowska H., Laskiewicz H. (1966), Jerzy Michałowicz - w 30-tą rocznicę śmierci. Opracowania, wspomnienia, materiały, Komisja do Badania Dziejów Robotniczego Ruchu Sportowego w Polsce przy GKKFiT, Warszawa.
 • Wroczyński R. (1975), Henryk Jordan, propagator gier i zabaw ruchowych, Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", Warszawa.
 • Wroczyński R. (2007), Ruch rekreacyjny młodzieży i dorosłych. Ogrody H. Jordana, "Pedagogika Społeczna", nr 2.
 • Young K. (ed.) (2016), Sociology of Sport: A Global Subdiscipline in Review, Emerald Publishing Limited, Bingley.
 • Young K. (ed.) (2017), Reflections on Sociology of Sport, Emerald Publishing Limited, Bingley.
 • Znaniecki F. (1973 [1928]), Socjologia wychowania, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Zuchora K. (2005), Wkład Władysława Osmolskiego w rozwój polskiej teorii wychowania fizycznego i sportu, "Kultura Fizyczna", nr 1-2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528106

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.