PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 116--129
Tytuł artykułu

Samozaopatrzenie w owoce i warzywa i jego znaczenie w świetle badań konsumenckich

Warianty tytułu
Self-Supply of Fruit and Vegetables and Its Importance Based on Consumer Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań była ocena roli jaką pełni samozaopatrzenie w owoce i warzywa wśród konsumentów z różnych grup społeczno-ekonomicznych, na podstawie badań ankietowych. Zbadano również podejście do samozaopatrzenia, w zależności od wybranych czynników charakteryzujących respondentów takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz dochody konsumentów. Jako tło do badań, przedstawiono na podstawie danych IERiGŻ oraz GUS (badań budżetów gospodarstw domowych), ogólne tendencje dotyczące udziału samozaopatrzenia w owoce i warzywa wśród konsumentów ogółem, w tym w odniesieniu do poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych w latach 2004-2015. Przedstawione analizy wskazują, że znaczenie samozaopatrzenia w owoce i warzywa w gospodarstwach w ciągu ostatnich kilkunastu lat wyraźnie spadło. Odnosi się to nie tylko do spadku ogólnego, ale również do wszystkich grup społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research is to evaluate the role of self-supply in fruits and vegetables among consumers from various socio-economic groups, based on surveys. The approach to self-management was also analyzed, depending on selected factors characterizing respondents such as: age, sex, education, place of residence and income of consumers. As a background for research, general trends regarding the share of self-supply in fruit and vegetables among total consumers, including in relation to particular socio-economic groups in 2004-2015 presented on the basis of data from IERiGŻ and GUS (household budget surveys). The analyzes presented indicate that the importance of self-supplying in fruits and vegetables on the farms have clearly dropped over the last dozen or so years. This applies not only to the general decline, but also to all socio-economic groups. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
116--129
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • 1. Bylok F., Orientacja prokonsumpcyjna versus orientacja ograniczania konsumpcji we współczesnym społeczeństwie [Pro-consumer orientation versus the orientation of limiting consumption in contemporary society]. "Handel Wewnętrzny" 4(357):135-144, 2015.
  • 2. Chmielewska B., Spożycie żywności w gospodarstwach domowych rolników [Food consumption in farmers' households]. Studia i monografie nr 97, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2000, str.121-125.
  • 3. Gulbicka, B., Kwasek, M., Wpływ globalizacji na wyżywienie ludności w Polsce [The influence of globalisation on the nutrition of the population in Poland]. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2007.
  • 4. IERiGŻ- Analizy Rynkowe z lat 2005-2016. Popyt na żywność [Market Analyses 2005-2016, Demand for food]. Wydawnictwo IERiGŻ.
  • 5. Kowrygo B., Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce [Study of the influence of market economy on the sphere of food and nutrition in Poland]. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000.
  • 6. Olewnicki D., Śnieć M., Chudecki K., Zmiany na rynku firm usługowych zagospodarowania terenów zieleni w kontekście wzrostu zamożności i rosnącego zainteresowania roślinami ozdobnymi w Polsce [Changes in the market of green area service companies in the context of increasing wealth and growing interest in ornamental plants in Poland]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 355, s. 88-98, Wrocław 2014.
  • 7. Sawicka J., Tuka P., Samozaopatrzenie w gospodarstwach domowych na obszarach wiejskich [Self-supply of households in rural areas], "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych", 2016, nr 1, s. 57-68.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528116

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.