PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 27--40
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw - ewaluacja

Autorzy
Warianty tytułu
Sustainable Development of Polish Enterprises : Evaluation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw obejmuje triadę celów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Uwarunkowany jest on przez wiele czynników o charakterze egzo- i endogenicznym mających decydujący wpływ na poziom konkurencyjności i ekspansję podmiotów gospodarczych. Podstawowym zamierzeniem opracowania jest próba oszacowania zrównoważonego rozwoju polskich przedsiębiorstw. W tym celu stworzono syntetyczne wskaźniki oceny rozwoju ekonomicznego, społecznego, środowiskowego i przeprowadzono ich analizę statystyczną. Wyniki badania pozwalają ocenić, iż zrównoważony rozwój polskich przedsiębiorstw posiada niewielką dynamikę wzrostową. Wyjątkiem jest sekcja "Górnictwo i wydobycie", w której wyznaczona linia trendu posiada nachylenie ujemne. Jednocześnie należy zauważyć, iż rozwojowi ekonomicznemu towarzyszy poprawa warunków i jakości pracy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na zasoby przyrody. (abstrakt oryginalny)
EN
Sustainable development of enterprises is one of the basic guarantors of longterm profits of the enterprise. It is conditioned by a number of exogenous and endogenous factors having a decisive impact on the level of competitiveness and expansion of business entities. The main purpose of this study is an attempt to estimate the sustainable development of Polish enterprises. For this purpose, synthetic indicators of economic, social and environmental development were created and their statistical analysis was carried out. The results of the study allow assessing that sustainable development of Polish enterprises has a small upward momentum. The exception is the mining and extraction section, where the designated trend line has a negative slope. At the same time, it should be noted that economic development is accompanied by improvement of conditions and quality of work, and reduction of negative impact on natural resources. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--40
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Poskrobko B. (1998), Podstawy polityki ekologicznej, (w:) Górka K., Poskrobko B., Radecki W. (red.), Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa.
 • Brzozowski T. (2010), Koncepcja zrównoważonego rozwoju wyzwaniem dla procesów transformacji przemysłu i usług, "Prace Komisji Geografii Przemysłu", Warszawa-Kraków.
 • Burchell J. (2008), The Corporate Social Responsibility Reader, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
 • Czarnecka A., Słocińska A., Dunay A, Kabukcu E. (2017), Zrównoważony rozwój jako podstawa formułowania strategii rozwoju jednostek samorządu regionalnego, "Handel Węwnętrzny", nr 4(369).
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010), Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości, zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Hilson G., Murcka B. (2000), Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective, "Resources Policy", No. 26.
 • Jabłoński A. (2010), Zrównoważony rozwój a zrównoważony biznes w budowie wartości przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 2.
 • Koszel M., Weinert A. (2013), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu - studia przypadków, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Majewski E. (2008), Trwały rozwój i trwałe rolnictwo: teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Nowak E. (1995), Rachunkowość menedżerska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A. (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 41.
 • Pezzey J.C. V., Toman M.A. (2002), Progress and problems in the economics of sustainability, (w:) Elgar E. (Ed.) "International Yearbook of Environmental and Resource Economics 2002/2003", Cheltenham, U.K.
 • GUS (2015a), Podmioty gospodarcze..., http://stat.gov.pl [dostęp: 20.02.2018].
 • GUS (2015b), Środowisko. Energia, http://stat.gov.pl [dostęp: 20.02.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528124

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.