PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 88--103
Tytuł artykułu

Samoocena zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością

Autorzy
Warianty tytułu
Risk Management Self-Assessment in Quality Management Systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Integralnym elementem każdego systemu zarządzania jakością wdrożonego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 powinno być zarządzanie ryzykiem, które może negatywnie wpłynąć na stopień osiągnięcia celów jakości określonych przez organizację. Jednym z modeli, który organizacja może wykorzystać podczas projektowania procesu zarządzania ryzykiem w ramach swojego systemu zarządzania jakością, jest model opisany w wytycznych normy ISO 31000:2009. Norma ta zaleca między innymi, by organizacja systematycznie oceniała skuteczność procesu zarządzania ryzykiem w celu zidentyfikowania potrzeb jego doskonalenia. Jedną z metod, które organizacja może wykorzystać do oceny skuteczności i dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem, jest samoocena. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości spójnego wykorzystania wytycznych normy ISO 9004:2009 oraz ISO 31000:2009 do przeprowadzenia samooceny zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania jakością wdrożonych w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015. W artykule omówiono proces samooceny zarządzania ryzykiem, a także przedstawiono przykłady kryteriów oceny dojrzałości procesu zarządzania ryzykiem, które mogą być zastosowane przez organizacje do przeprowadzenia samooceny oraz interpretacji jej wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
An integral part of any quality management system implemented in accordance with the requirements of ISO 9001:2015 standard should be risk management that may negatively affect the level of achievement of quality objectives defined by the organization. One of the models that an organization can use when designing the risk management process as part of its quality management system is the model described in ISO 31000:2009 guidelines. The standard recommends, among other things, that the organization systematically assesses the effectiveness of the risk management process in order to identify the needs of its improvement. One of the methods that an organization can use to assess the effectiveness and maturity of the risk management process is self-assessment. The aim of the article is to present the possibility of consistent use of ISO 9004:2009 and ISO 31000:2009 guidelines to conduct self-assessment of risk management in quality management systems implemented based on the requirements of ISO 9001:2015 standard. The article discusses the process of risk management self-assessment, and also presents examples of criteria for assessing the maturity of the risk management process, which can be used by organizations to conduct self-assessment and interpretation of its results. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
88--103
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Akademia Morska w Gdyni
Bibliografia
 • 1. Cholewicka-Goździk K., Samoocena [Self-assessment], "Problemy Jakości" 6, 2011.
 • 2. Gołaś H., Mazur A., Misztal A., Model doskonalenia przedsiębiorstwa przez zarządzanie ryzykiem zgodnie z ISO 9001:2015 [Model of organization improvement by risk management in accordance with ISO 9001:2015], "Problemy Jakości" 10, 2016.
 • 3. Haffer R., Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej [Self-assessment and measurement of business results in enterprise management systems. In search of business excellence], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kraków 2011.
 • 4. Jedynak P., Orientacja na redukcję ryzyka w wybranych znormalizowanych systemach zarządzania [Risk reduction focus in selected standardized management systems], "Problemy Jakości" 11, 2011.
 • 5. Klimczak W., Zarządzanie ryzykiem czy działania zapobiegawcze w systemie zarządzania? [Risk management or preventive action in quality management system?], "Problemy Jakości" 2, 2014.
 • 6. Klimczak W., Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji [The risk in the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 and the possibility of their implementation in a organization], "Problemy Jakości" 3, 2017.
 • 7. Kobylińska U., Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 [Evolution or Revolution? Changes in ISO 9001:2015 standard], "Economics and Management", 1, 2014.
 • 8. Krawczyk L., Wytyczne normy ISO 9004:2009 [Guidelines of ISO 9004: 2009], "Problemy Jakości" 5, 2011.
 • 9. Kwintowski A., Samoocena jako narzędzie doskonalenia [Self-assessment as an improvement tool], (w:) T. Borys, P. Rogala, P. Skowron (red.), Zrównoważony rozwój organizacji odpowiedzialne zarządzanie [Sustainable development of organization - responsible management], "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 376, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
 • 10. Lisiecka K., Zarządzanie ryzykiem - determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem [Risk management - determinant of the quality of enterprise management], "Zarządzanie i finanse" 10(3/1), 2012.
 • 11. PN-EN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością [Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach].
 • 12. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne [Risk management. Principles and guidelines].
 • 13. Rogala P., Zasady zarządzania jakością - ISO czy EFQM. Porównanie obu koncepcji [Quality management principles - ISO or EFQM. Comparison of both concepts], "Problemy jakości" 10, 2010.
 • 14. Skrzypek E., Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacjach - ryzyko w projektach [Determinants and consequences of risk management in organizations - risk in projects], "Problemy Jakości" 11, 2011.
 • 15. Urbaniak M., Wykorzystanie koncepcji zarządzania ryzykiem w doskonaleniu systemów jakości [The use of risk management concept in the improvement of quality systems], "Problemy jakości" 6, 2016.
 • 16. Wróblewski R., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie [Risk management in the enterprise], "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie" 90, Siedlce 2011.
 • 17. Zapłata S., Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji znormalizowanych systemów zarządzania [Methods of risk assessment for the purpose of normalized management systems implementation], "Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly" 1, 2012.
 • 18. Zymonik J., Samoocena w kontekście Polskiej Nagrody Jakości - kryteria i trendy [Self-assessment in the context of the Polish Quality Award - criteria and trends ], "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance" 3/1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.