PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 117--126
Tytuł artykułu

Rozwój powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym determinantą innowacyjności i wzrostu konkurencyjności gospodarki żywnościowej

Autorzy
Warianty tytułu
The Development of Integration Links between Agriculture and the Food Industry as a Determinant of Innovation and Increased Competitiveness of the Food Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem opracowania jest próba oceny wpływu potencjalnych innowacji na ekspansję powiązań integracyjnych oraz na wzrost konkurencyjności gospodarki żywnościowej. Dokonano prezentacji motywów rozwoju powiązań integracyjnych zachodzących w agrobiznesie. Przybliżono również istotę i znaczenie innowacji w tworzeniu systemowych rozwiązań adekwatnych do współczesnej gospodarki. Przedstawiono zarys koncepcji oraz korzyści płynące z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych. W końcowej części dokonano próby określenia wpływu innowacji na ekspansję struktur klastrowych na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych. Wynika z nich, że zarówno pomysł, jak i pozyskanie oraz wdrożenie innowacyjnych rozwiązań stanowią, obok czynników ekonomicznych, zasadniczy element kreowania i rozwoju inicjatyw klastrowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper is to assess the impact of potential innovations for the expansion of ties of integration and increase competitiveness of the food economy. Presentations were made on motives of the development of links of integration taking place in agribusiness. There were also approximated the essence and importance of innovation in the development of system solutions adequate to the modern economy. An outline of the concept and benefits of efficiently functioning innovative integration links were presented. In the final part, there is an attempt to determine the impact of innovation on the expansion of cluster structures based on the results of empirical research. They show that both the idea and the acquisition and implementation of innovative solutions represent the next economic factors, an essential part of creation and development of cluster initiatives. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
117--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Akoorie M.E.M. (2011), A challenge to Marshallian orthodoxy on industrial clustering, "Journal of Management History", Vol. 17, Iss. 4.
 • Babiak J. (1978), Gospodarka żywnościowa, KIW, Warszawa.
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym: uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Chorób R. (2010), Innowacyjność klastrów rolno-przemysłowych a rozwój gospodarczy, (w:) Hales C.F. (red.), Nauka dla Gospodarki, Internetowa Promocja Nauki, "Zeszyty Naukowe, Seria Ekonomia i Zarządzanie", nr 1, Rzeszów.
 • Chorób R. (2015), Unikatowy wymiar kooperacji jako determinanta konkurencyjności klastrów oraz ekspansji regionu, "Przedsiębiorstwo i region", Zeszyt nr 7, Współpraca, konkurencyjność, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Etzkowitz H. (2008), The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge, New York.
 • Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), Komunikat Komisji Europejskiej, COM(2010)2020, wersja ostateczna, Bruksela.
 • Fura B. (2012), Principles of Quality and ISO 14001 System Implementation in the Knowledge-Based Economy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 29.
 • Jankowiak A.H. (2014), Klastry jako nośnik innowacyjności - ujęcie teoretyczne, (w:) Drelich-Skulska B., Jankowiak A.H., Mazurek S. (red.), Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Klimek J. (2015), Rola innowacyjności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa rodzinnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12.
 • Klimek J., Żelazko B. (2015), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych w regionie śląskim, (w:) Klimek J., Żelazko B. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych - uwarunkowania i przejawy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kowalski A.M. (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Kujaczyński T. (2006), Związki sieciowe w gospodarce żywnościowej, (w:) Kopycińska D. (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Printgroup, Szczecin.
 • Larsen K. (2009), Co-authorship Networks in Development of Solar Cell Technology: International and Regional Knowledge Interaction, (w:) Karlsson Ch., Andersson A.E., Cheshire P.C., Stough R.R. (Eds.), New Direction in Regional Economic Development, "Advances in Spatial Science", Springer, Berlin.
 • Małysz J. (1996), Procesy integracyjne w agrobiznesie, Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa - Katedra Agrobiznesu, DG Agroprogress International - Bonn, Warszawa.
 • Mičieta B., Tureková H. (2006), Rozwój przedsiębiorstw poprzez innowacje, "Produktywność i Innowacje", nr 1(2).
 • Piwowar J. (1996), System integracji rolnictwa z przemysłem spożywczym w Polsce, Politechnika Radomska, Radom.
 • Porter M.E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", No. 76(6).
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Poszowiecki A. (2010), Budowa strategii współpracy jednostek naukowych z biznesem. Analiza wybranych przypadków, (w:) Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, Publikacja Pokonferencyjna, IBnDiPP, OIC Poland, Warszawa.
 • Projekt przewodni Strategii "Europa 2020" - "Unia innowacji" (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2010)546, wersja ostateczna, Bruksela.
 • Regionalne Systemy Innowacji w Polsce. Raport z badań (2013), PARP, Warszawa.
 • Saccomandi V. (1998), Agricultural Market Economies. A neo-Institutional Analysis of the Exchange, Circulation and Distribution of Agricultural Products, European Perspectives on Rural Development, Van Gorcum, Assen.
 • Wojnicka-Sycz E. (2016), Innowacyjność jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce - próba weryfikacji empirycznej, "Ekonomista", nr 1.
 • Woś A. (1996), Agrobiznes. Makroekonomika, Tom I, Key Text, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528172

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.