PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 130--143
Tytuł artykułu

Rozwój zrównoważony województw w Polsce

Warianty tytułu
Sustainable Development of Voivodships in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania było przedstawienie elementów składających się na zrównoważony rozwój oraz określenie obszarów, w których następuje zmniejszanie oraz zwiększanie dysproporcji między województwami. Źródłem materiałów była literatura krajowa i zagraniczna, dane statystyczne GUS. Badaniem objęto lata 2005-2015. Do analizy i prezentacji zgromadzonego materiału wykorzystano metody opisową, graficzną, tabelaryczną, wskaźniki dynamiki, współczynniki korelacji. W badaniach stwierdzono, że poszczególne województwa były ciągle bardzo zróżnicowane, a wyrównywanie się różnic następowało tylko w aspekcie działalności gospodarczej i prośrodowiskowej. W pozostałych obszarach zrównoważonego rozwoju różnice pogłębiały się. W związku z tym decydenci powinni dobierać bardziej skuteczne instrumenty pozwalające na szybkie wyrównywanie różnic między regionami. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the study was to present the elements of sustainable development and to define the areas in which the reduction and increase of the disproportions between the voivodships takes place. The sources of materials were domestic and foreign literature, statistical data of the CSO. The research covered the period 2005-2015. The descriptive, graphical and tabular methods, dynamics indexes, Pearson correlation coefficients were used to analyze and present the collected material. In the research it was stated that voivodships were still very differentiated. The equalization of Strona143 differences was only in the aspect of economic and environmental activity. In other areas of sustainable development the differences have deepened. Policy makers should choose more effective instruments to better equalize disparities between regions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
130--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • 1. Amin A., Thrift N., Neo-Marshallian nodes in global networks, "International Journal of urban and Regional Research", vol. 16, 1992, pp. 571-587.
 • 2. Bergman E. M., Maier G., Todtling F., (red.) Regions reconisdered: Economic networks, innovation, and local development in industrialized countries, Mansell, London 1991, pp. 133.
 • 3. Beutel J., The economic impact of objective 1 interventions for the period 2000 - 2006, Final Report to the Directorate-General for Regional Policies. European Commission, Konstanz 2002, pp. 5-8.
 • 4. Biehl D., The contributions of infrastructure to regional development, Report prepared for the EC Commission. Office for Official Publications, Luxemburg 1986, pp. 1-4.
 • 5. Chojnicki Z., Czyż T., Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno- gospodarczego [The main aspects of regional socio-economic development] (w:) Parysek (red.) Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2004, s. 13-24.
 • 6. Churski P., Obszary problemowe w Polsce z perspektywy celów polityki regionalnej Unii Europejskiej [Problem areas in Poland from the perspective of the European Union's regional policy objectives], Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2004, s. 118.
 • 7. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki [Spatial transformation of the economy], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 28.
 • 8. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja? [Regional development processes in the European Union. Convergence or polarization?], Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003, s. 119.
 • 9. Grosse T. G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego [Review of theoretical concepts of regional development], "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(8), 2002, s. 25-48.
 • 10. Klepacki B., Rokicki T., Stan i perspektywy rozwoju transportu w Polsce [The situation and perspectives in development of sheep farmers entrepreneurship], "Logistyka" nr 3, 2010a, s. 1-10.
 • 11. Klepacki B., Rokicki T., Sytuacja przedsiębiorstw transportowych powstałych w okresie integracji Polski z UE [The Situation of Transport Enterprises Created in the Integration Time of Polish with EU], "Logistyka" nr 3, 2010b, s. 1-11.
 • 12. Klepacki B., Rokicki T., Logistyka jako element rozwoju gospodarki polskiej [Logistics as an element of the development of the Polish economy], Wieś jutra, nr 4, 2015, s. 1-3.
 • 13. Krugman P., Increasing returns and economic geography, "Journal of Political Economy" vol. 99. no 3, 1991, pp. 483-499.
 • 14. Krugman P., Venables A., Globalization and inequality of nations, "Quarterly Journal of Economics" vol. 110, 1995, pp. 857-880.
 • 15. Lucas R. E., On the mechanics of economic development ,"Journal of Monetary Economics" vol. 22, no. 1, 1988, pp. 3-42.
 • 16. Lucas R. E., Why doesn't capital flow from rich to poor countries? "American Review, Papers and Proceedings" 1990, pp. 92-96.
 • 17. Malecki E. J., Nijkamp P., Technology and regional development: Some thoughts on policy, "Environmental and Planning" 1988, pp. 383-399.
 • 18. Markowski T., Procesy globalizacji w gospodarce a trendy w badaniach regionalnych [Processes of globalization in the economy and trends in regional research], (w:) Nowe kierunki badawcze w regionalistyce. Nowe doświadczenia polityki regionalnej, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", z. 204, 2003, s. 7-8.
 • 19. Molle W., Cappellin R., Regional impact of Community Policie, Aldershot, Avebury 1988, pp. 199.
 • 20. Rokicki T., Produkcja owczarska jako element rozwoju obszarów wiejskich [Sheep production as a component in rural areas development], "Roczniki Naukowe SERiA" tom XI, z. 1, 2009, s. 355-360.
 • 21. Rokicki T., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przy wykorzystaniu produkcji owczarskiej [The Role of Sheep Production in Sustainable Development of Rural Areas], (w:) Kryk, Malicki (red.) Rolnictwo w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo: ECONOMICUS Szczecin, Szczecin2010, s. 195-208.
 • 22. Rokicki T., Produkcja owczarska jako podsystem zrównoważonej biogospodarki [Sheep Production as a Subsystem of the Sustainable Bioeconomy], "Roczniki Naukowe SERiA" tom XVII, z. 2, 2015, s. 208-212.
 • 23. Romer P., Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy" vol. 94, no. 5, 1986, pp. 1002- 1037.
 • 24. Tondl G., Convergence after divergence? Regional Growth in Europe, Verlag, Wien-New York, 2001, pp. 7.
 • 25. Yin L., Zestos G. K., Michelis L., Economic convergence in the European Union, "Journal of Economic Integration" vol. 18 (1), 2003, pp. 188-213.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.