PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 163--176
Tytuł artykułu

Wsparcie innowacyjności przemysłu w latach 2014-2016 - przypadek województwa kujawsko-pomorskiego

Warianty tytułu
Support of Innovation Activity in the Industry in 2014-2016 - Case of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Instytucje wsparcia biznesu stanowią jedno z narzędzi stymulowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw. Celem artykułu była ocena ich wpływu na wdrażanie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie kujawsko-pomorskim. Hipotezą badawczą było twierdzenie, że instytucje wsparcia biznesu zwiększają szanse na implementację nowości w przedsiębiorstwach, jednak ze względu na ich specyfikę (różnorodność podejmowanych zadań, docelowe grupy odbiorców usług czy potrzebne kompetencje kadr) ich oddziaływanie będzie różne. Prawidłowość postawionej hipotezy badawczej zweryfikowano na grupie 322 przedsiębiorstw przemysłowych z wykorzystanie rachunku prawdopodobieństwa (modelowanie logitowe). W wyniku przeprowadzanych analiz można stwierdzić, że hipoteza badawcza potwierdziła się - instytucje wsparcia w badanych przedsiębiorstwach zwiększały szanse na prowadzenie aktywności innowacyjnej, jednak największą skutecznością cechowały się parki technologiczne i ośrodki szkoleniowo-doradcze. Ponadto zauważono w badanych województwie niewiele przedsiębiorstw korzystało z usług instytucji wsparcia. (abstrakt oryginalny)
EN
Business support organisations are one of the tools of stimulate innovative activity of enterprises. The aim of the article was to assess their impact on the implementation of new solutions in industrial enterprises in the kujawsko-pomorskie Voivodeship. The research hypothesis was the claim that business support institutions increase the chances of implementing new products in enterprises, however due to their specificity (diversity of tasks undertaken, target groups of services recipients or necessary personnel competences) their impact will be different. The correctness of the research hypothesis was verified on a group of 322 industrial enterprises using the probability theory (logit modeling). As a result of the conducted analyzes, it can be concluded that the research hypothesis was confirmed - business support organizations increased the chances of conducting innovative activity in the surveyed enterprises, however, the most effective were technology parks and training and consulting centers. In addition, in the kujawsko-pomorskie voivodeship, few enterprises used the services of support institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
163--176
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • 1. Han, S., Yoo, G.M., Kwak S., A Comparative Analysis of Regional Innovation Characteristics Using an Innovation Actor Framework [Analiza porównawcza cech regionalnej innowacyjności z wykorzystaniem struktur twórców innowacji], "Science Technology and Society", 23(1), 2018.
 • 2. Koprowska-Skalska E., Ośrodki szkoleniowo-doradcze [Training and Consulting Centres] [w:] K.B. Matusiak (red. nauk.) Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010 [Business Support Organizations In Poland. Report 2010]. PARP, Warszawa 2010.
 • 3. Kuczewska L., Usługi biznesowe w podnoszeniu zdolności konkurowania korzystających z nich przedsiębiorstw (wyniki badania) [Business services in increasing of the ability of companies (results of the survey)], "Handel wewnętrzny" 358(5), 2015.
 • 4. Maddala G.S., Ekonometria [Econometrics], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • 5. Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości [Business Support Organizations] [w:] K.B. Matusiak (red. nauk.) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć [Innovation and technology transfer. Reference book], PARP, Warszawa 2011.
 • 6. Matusiak K.B., Mażewska M., Banisch R., Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, cele i założenia Inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [Effective Building of Business Support in Poland: Purposes and Assumptions of the Initiative of the Polish Agency for Enterprise Development], PARP, Warszawa 2011.
 • 7. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji [Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition] Eurostat, OECD, Wydanie trzecie, Paryż 2005.
 • 8. Rocio Vasquez-Urriago A., Barge-Gil A. & Modrego Rico A., Science and Technology Parks and cooperation for innovation: Empirical evidence from Spain, [Parki naukowe i technologiczne a współpraca innowacyjna: doświadczenia empiryczne Hiszpani] "Research Policy", 45(1), 2016.
 • 9. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe [Accessible statistics course, Volume 2. Linear and nonlinear models], Statsoft, Kraków 2007.
 • 10. Stokan E., Thompson L. & Mahu R.J., Testing the Differential Effect of Business Incubators on Firm Growth [Analiza wpływu inkubatorów przedsiębiorczości na wzrost firm], "Economic Development Quarterly", 29(4), 2015.
 • 11. Świadek A., Regionalne systemy innowacji w Polsce [Regional Innovation System in Poland], Wydaw. Difin, Warszawa 2011.
 • 12. Vienna Initiative Working Group, Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe [Fundusze poręczeń kredytowych w środkowej, wschodniej i środkowo-wschodniej Europie]. A report by the Vienna Initiative Working Group on Credit Guarantee Schemes November 2014.
 • 13. Welfe A., Ekonometria [Econometrics], PWE, Warszawa 2008.
 • 14. Wintjes R., Hollanders H., Innovation pathways and policy challenges at the regional level: smart specialization [Ścieżki innowacji i ich implikacje dla polityki regionalnej: intelinengte specjalizacje], UNU-MERIT Working Papers, Maastricht 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528268

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.