PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 30 | 5--20
Tytuł artykułu

Pozycja konkurencyjna a formułowanie strategii rozwoju na przykładzie przedsiębiorstw branży kosmetycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
A Competitive Position According to Greating the Development Strategy on the Example of Cosmetics Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania była analiza i ocena zależności zachodzącej pomiędzy pozycją konkurencyjną a formułowaniem strategii rozwoju w przedsiębiorstwie. Metody badawcze, które posłużyły do zrealizowania celu opracowania to analiza odniesiona do stadium literatury polskiej, zagranicznej, dostępnych raportów (danych statystycznych dotyczących branży kosmetycznej), jak również ocena informacji uzyskanych w wywiadzie oraz w wyniku badań ankietowych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Wyniki badań wskazują, że diagnoza pozycji konkurencyjnej jest konieczna, aby można było wykorzystać zalecenia strategiczne metod mieszanych (macierzy ADL, McKinseya). Do oceny pozycji konkurencyjnej wybrano metodę bazującą na KCS. Dla branży kosmetycznej zidentyfikowane KCS to: wysoka jakość produktów, zapach produktów, korzystne ceny, naturalne składniki w produktach, znajomość oferty produktowej, rozpoznawalność produktów, rozpoznawalność marki na tle innych marek, rozwinięta baza naukowa, wykształceni pracownicy, tradycja i doświadczenie. Badania wykazały, ze badane przedsiębiorstwa mają dominującą i silną pozycję konkurencyjną co pozwala na stosowanie strategii wzrostu lub rozwoju naturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was analysis and assess the dependence between the competitive position and the formulation of development strategies in the enterprise. The research methods that were used to accomplish the aim of the study are an analysis related to the stage of Polish and foreign literature, available reports (statistical data on the cosmetics industry), as well as the assessment of information obtained in the interview and as a result of surveys. The questionnaire was a research tool. The research results indicate that the diagnosis of competitive position is necessary so that strategic recommendations of mixed methods (ADL and McKinsey matrices). The method based on KCS was chosen to assess the competitive position. For the cosmetics industry, the identified KCS are: high quality products, fragrance of products, favorable prices, natural ingredients in products, knowledge of product offer, knowledge of products, brand recognition against other brands, well-developed scientific base, educated employees, tradition and experience. Research has shown that the analysis enterprises have a dominant and strong competitive position, which allows the use of growth strategies or natural development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Burnewicz J. (1993), Ekonomika transportu, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Chao-Hung W., Li-Chang H. (2010), The Infl uence of Dynamic Capability on Performance in the High Technology Industry: The Moderating Roles of Governance and Competitive Posture, "African Journal of Business Management" 4(5).
 • Faulkner D., Bowman C. (1996), Strategie konkurencji, tłum. M. Albigowski, Gebethner & Ska, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (2001), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (2000), Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwie a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa", nr 10.
 • Gorzelany - Dziadkowiec M. (2014), Analiza konkurencyjności organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review", nr 4.
 • Hensel P. (2011), Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy, Helion, Gliwice.
 • Janiuk I. (2004), Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa.
 • Janasz W. (2011), Strategie organizacji innowacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 21.
 • Kraszewska M., Pujer K. (2017), Konkurencyjność przedsiębiorstw sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, Exanter, Wrocław.
 • Krupski R. (2002), Strategie rozwoju organizacji, Antykwa, Kraków.
 • Lichtarski J. (2008), O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Wrocław.
 • Lubiński M. (1995), Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 • Machaczka J. (1999), Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Matejun M. (2016), Rozwój kapitału ludzkiego a konkurencyjność firm sektora MSP, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Pierścionek Z. (2003), Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A. (1988), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń 2002.
 • Strategor (1995), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, tłum. K. Bolesta-Kukułka, PWE, Warszawa.
 • Chmurzyńska - Brown B., Popławska J., Stypułowska W. (2017), Raport o stanie branży kosmetycznej w Polsce 2017 15 lat rozwoju - http://www.kosmetyczni.pl/uploads/aktualnosci/Raport%20o%20stanie%20branz%CC%87y%20kosmetycznej_www.pdf (data dostępu: 13.03.2018).
 • Fanpage firmy Soraya, https://www.facebook.com/pg/Soraya-291132194354459/about/?ref=page_internal, (data dostępu: 06.05.2017).
 • GUS (2016) wyeksportowaliśmy rekordową ilość kosmetyków, http://www.rynekaptek.pl/marketing-i-zarzadzanie/gus-w-2016-wyeksportowalismyrekordowa-ilosc-kosmetykow,19156.html (data dostępu: 27.03.2017).
 • Historia firmy Ziaja, http://ziaja.com/poznaj-firme-ziaja/firma/historia (data dostępu: 06.05.2017).
 • Jak zmienia się rynek kosmetyczny w Polsce, http://wirtualnekosmetyki.pl/-badaniarynkowe/jak-zmienia-sie-rynek-kosmetyczny-w-polsce- (data dostępu: 28.03.2017).
 • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris - http://www.polishcosmetics.pl/pl/index.php/producencikosmetykow?pid=2&sid=130:Laboratorium-Kosmetycz ne-Dr-Irena-Eris, (data dostępu: 06.05.2017).
 • Raport ARC Rynek i Opinia - http://arc.com.pl/polskie_kosmetyki_to_lubie!-40999556-pl.html (data dostępu: 05.05.2017).
 • Raport PMR 2016 - http://przemyslkosmetyczny.pl/artykul/badanie-pmr-po-kosmetykiidziemy-do-drogerii-i-dyskontu (data dostępu: 13.03.2018)
 • Rynek kosmetyczny w Polsce http://mediarun.com/pl/marketing/kosmetyki.html (data dostępu: 27.03.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.