PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 189--199
Tytuł artykułu

Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych

Warianty tytułu
Attitudes and Consumer Behaviour in the Market for Organic Food Products
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początku lat 90. XX wieku na arenie międzynarodowej rośnie zainteresowanie problematyką zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Jednym z kierunków działań w tej materii są wysiłki na rzecz zwiększenia zainteresowania konsumentów produktami i usługami, których wpływ na środowisko naturalne będzie możliwie najmniejszy. Produkty żywnościowe należą do kategorii produktów mających istotny wpływ na środowisko. Intensywne rolnictwo nakierowane na wydajność i redukcję kosztów wytwarzania prowadzi do destruktywnych działań, których niekorzystne skutki dla środowiska są bardzo wymierne. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań konsumenckich dotyczących postaw, opinii i zachowań wobec ekologicznych produktów żywnościowych. Badanie przeprowadzono przy użyciu metody CAWI w listopadzie 2014 roku na próbie 373 respondentów. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of the 1990s there has been growing the interest in the area of sustainable consumption and production in the international arena. One of the directions of activities in this matter is efforts to increase consumer interest in products and services which will have the lowest possible impact on the natural environment. Food products belong to the category of products that have a significant impact on the environment. Intensive agriculture aimed at efficiency and reduction of manufacturing costs leads to destructive actions whose adverse effects on the environment are very measurable. The aim of the article is to present the results of consumer research on attitudes, opinions and behaviours towards organic food products. The study was conducted using the CAWI method in November 2014 on a sample of 373 respondents. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
189--199
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Hjelmar U. (2011), Consumers' purchase of organic food products. A matter of convenience and reflexive practices, "Appetite", No. 56.
 • Honkanen P., Verplanken B., Olsen S. O. (2006), Ethical values and motives driving organic food choice, "Journal of Consumer Behavior", No. 5.
 • Hughner R. S., McDonagh P., Prothero A. (2007), Who are organic food consumers? A compilation and review of why people purchase organic food, "Journal of Consumer Behavior", No. 6.
 • Kot S. M., Jakubowski J., Sokołowski A. (2011), Statystyka, Difin, Warszawa.
 • Kowalska A. (2010), Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa.
 • Kwasek M. (red.) (2013), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21). Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 • Łuczka-Bakuła W. (2013), Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4(30).
 • Łuczka-Bakuła W., Smoluk-Sikorska J. 2009, Poziom i zróżnicowanie oferty asortymentowej żywności ekologicznej w kanale specjalistycznym, "Journal of Research and Application in Agriculture Engineering", No. 54(3).
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012 (2013), IJHARS Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L 189 z 20.07.2007 r. s. 1 z późn. zm.).
 • Sahota A. (2013), The Global Market for Organic Food and Drink, (w:) FiBL&IFOAM, The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, Frick and Bonn.
 • Willer H., Lernoud J. (2013), Current Statistics on Organic Agriculture Worldwide: Organic Area, Producers and Market, (w:) FiBL&IFOAM, The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, Frick and Bonn.
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2014), Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów rolnictwa ekologicznego, Warszawa.
 • (www1) https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-organic-food-beverages-market [dostęp: 10.12.2017].
 • (www2) http://www.rp.pl/Przemysl-spozywczy/170329490-Szybko-rosnie-swiatowy-rynekzywnosci-ekologicznej.html [dostęp: 10.12.2017].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528324

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.