PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 19--30
Tytuł artykułu

Assessment of the Success of Local Development Projects Based on Data From Social Networks

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena sukcesu lokalnych projektów rozwojowych w oparciu o dane z sieci społecznościowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Złożoność celów rozwoju regionalnego, dynamika zmian społecznych wymaga poszerzenia składu wskaźników i zestawu narzędzi do analizy. Konieczne jest przezwyciężenie nadmiernej formalizacji procesów planowania regionalnego. Ten artykuł zawiera przegląd publikacji na temat wykorzystania danych z sieci społecznościowych do analizy procesów ważnych dla rozwoju terytorium. Celem tego przeglądu jest analiza możliwości wykorzystania tych nowych narzędzi w opracowywaniu i monitorowaniu regionalnych i lokalnych programów rozwoju. Publikacje wybrano z uwagi na zawierające przez nie główne aspekty programów rozwojowych danego terytorium. Określono główne kierunki stosowania danych z sieci społecznościowych w analizach terytorialnych, a także możliwości zaangażowania mieszkańców w zarządzanie danym obszarem. Nowe źródła danych pozwoliły wzbogacić tradycyjne narzędzia do analizy i planowania rozwoju terytorialnego. Dane te można z powodzeniem wykorzystać do zrozumienia stratyfikacji lokalnych społeczności i zidentyfikowania problemów społecznych. Identyfikacja modeli dostępności i modeli czasoprzestrzennych zachowań ludzkich pozwala zarządzającym i planistom zrozumieć, w jaki sposób ludzie przemieszczają się wewnątrz terytorium, aby ocenić, jak wygodne są ulice, przestrzenie miejskie, trasy transportu publicznego i trasy dla pieszych. Fakt gromadzenia danych w sieciach społecznościowych umożliwia wykorzystanie tych źródeł danych do monitorowania i oceny powodzenia projektów rozwoju społeczno-gospodarczego danego terytorium. Większość osób korzysta z sieci społecznościowych, co ułatwia możliwość bezpośredniego udziału dużej liczby mieszkańców w procesie zbierania i aktualizowania różnych danych, a także w projektach rozwojowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The complexity of the goals of regional development and the dynamics of social changes have placed on the agenda the task of expanding the composition of indicators and the set of tools used for analysis. It is necessary to overcome the excessive formalization of regional planning processes. This article provides an overview of publications on the use of data from social networks to analyze the processes important for the development of regions. This review aims to analyze the possibility of using these new tools in the development and monitoring of regional and local development programs. Publications were selected on the basis that they cover the main aspects of such development programs. The main directions for the application of data from social networks in territorial analytics are identified, as well as opportunities for involving members of the public in management processes. New sources of data have made it possible to enrich traditional tools used for the analysis and planning of territorial development. These data can be successfully used to understand the stratification of local communities and identify social problems. Identification of accessibility models and spatio-temporal models of human behavior allows architects and planners to understand how people move within an area, so as to assess the convenience of streets, urban spaces, public transport routes, and routes for pedestrians. The fact that data in social networks are constantly accumulating means that these data sources may be used to monitor and evaluate the success of local and regional socio-economic development projects. Most people use social networks, and this fact facilitates the direct participation of a large number of residents in the process of collecting and updating various data, as well as in development projects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Russia
Bibliografia
 • BOY, J. D., UITERMARK, J., (2017), Reassembling the City through Instagram. Transactions of the Institute of British Geographers. DOI:10.1111/tran.12185.
 • CERRONE, D., PAU, H., LEHTOVUORI, P., (2015), A Sense of Place. Exploring the potentials and possible uses of Location Based Social Network Data for urban and transportation planning in Turku City Centre, [in:] Turku Urban Research Programme's Research Report 1/2015. DOI: 10.1016/j.optm.2005.06.017.
 • COBB, C.W., RIXFORD, C., (1998), Lesson learned from the History of social Indicators. San Francisco, CA: Redefining Progress.
 • European Commission, (2011), Roadmap to a Resource Efficient Europe. COM (2011), 571, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571.
 • GEHL, J., (2010), Cities for people. Washington, DC: Island Press.
 • GUERRERO, P., MØLLER, M.S., OLAFSSON, A. S., SNIZEK, B., (2016), Revealing culturalecosystem services through instagram images: the potential of social mediavolunteered geographic information for urban green infrastructure planningand governance. Urban Plan 1, 1. DOI: 10.17645/up.v1i2.609.
 • KOROTAEV, V., (2016), Priorities Spatial Development of the Russian Federation to 2030, Strategic leaders Forum 2016, viewed 30 October 2016, http://2016.forumstrategov. ru/upload/documents/Korotaev.pdf.
 • KOSEVICH, A. V., (ed.), (2016), State management of regional development of the Russian Federation, publishing house of the International Institute of Economics and Law, Moscow.
 • LAZZARINI, L., LÓPEZ BAEZA, J., (2016), The Mushrooms' Lesson: Instagram as a tool to evaluate users' perception of urban transformations. Un nuovo ciclo della planificazione urbanistica tra tattica e strategia, Roma-Milano: Planum Publisher, pp. 178-184.
 • MARTÍ, P., SERRANO-ESTRADA, L., NOLASCO-CIRUGEDA, A., (2017), Using locative social media and urban cartographies to identify and locate successful urban plazas. Cities 64, 66-78. DOI: 10.1016/j.cities.2017.02.007.
 • PSYLLIDIS, A., BOZZON, A., BOCCONI, S., AND BOLIVAR, C. T., (2015), A Platform for Urban Analytics and Semantic Data Integration in City Planning. In International Conference on Computer - Aided Architectural Design Futures, Springer, pp. 21-36.
 • RYKOV, Y., NAGORNYY, O., KOLTSOVA, O., KREMENETS, A., NATTA, H., MANOVICH, L., CERRONE, D., CROCKETT, D., (2016), 'Semantic and Geospatial Mapping of Instagram Images in Saint-Petersburg' [in:] Proceedings of the Artificial Intelligence and Natural Language AINL FRUCT 2016 Conference, Saint-Petersburg, Russia, 10-12 November 2016, FRUCT Oy, 2016.
 • SALAS-OLMEDO, M. H., ROJAS-QUEZADA, C., (2016), Mapping mobility patterns to public spaces in a medium-sized city using geolocated tweets, arXiv preprint arXiv:1608.02364.
 • ZAROVA, E., V., (ed.), (2013), Operational monitoring in the structure of regional situational centers of social and economic development, publishing house of the Plekhanov Russian University of Economics, Moscow.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528328

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.