PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 31--41
Tytuł artykułu

Analysis of Factors Which Impact on a Country's Economic Development and Competitive Advantages

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analiza czynników wpływających na rozwój gospodarczy i przewagę konkurencyjną kraju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Konkurencyjność, jako jeden z kluczowych czynników rozwoju kraju, umożliwia poprawę ogólnej atmosfery gospodarczej zarówno dla jednostek, jak i dla samych przedsiębiorstw oraz dla całego kraju. Ponieważ zmiana jest nie tylko pożądana, ale wręcz wymagana, staje się jasne, że jest ona jednym z warunków przetrwania na rynkach światowych. W niniejszym artykule przeanalizowano teorię konkurencyjności, zgodnie z którą kompetencje niektórych krajów nie były dziedziczone, lecz tworzone strategicznymi wyborami i realizacją celów, w oparciu o wiedzę i rozwiniętą infrastrukturę, zaawansowane technologie i innowacje. W tym kontekście duże znaczenie mają analizy wskaźników konkurencyjności, na podstawie których można wykazać sukces przedsiębiorstwa i branży przemysłowej, porównując liczne aspekty makroekonomiczne (polityka makroekonomiczna, infrastruktura rynkowa, rozwój instytucjonalny) i czynniki mikroekonomiczne (otoczenie biznesu, zaawansowanie operacji i strategii firmy). Na potrzeby tego badania wykorzystano metodologię Światowego Forum Ekonomicznego, która przyczynia się do lepszego zrozumienia profilu konkurencyjności niektórych krajów oraz sposobów ich poprawy i specjalizacji. Określone rankingi pomagają twórcom polityki gospodarczej kształtować i oceniać wyniki krajowe pod względem konkurencyjności, co dodatkowo pomaga firmom w poprawie ich konkurencyjności w stosunku do innych podmiotów. Stworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki jest złożonym i ciągłym zadaniem dla każdego kraju, który chce się rozwijać, i w tym kontekście rola państwa w tworzeniu środowiska, które pobudzi konkurencyjność, jest najważniejsza, ponieważ jest to sposób na złagodzenie skutków recesji i ożywienie gospodarcze.(abstrakt oryginalny)
EN
Competitiveness, as one of the key factors in a country's development, enables improvement of the overall atmosphere for individuals and for firms, and for the country itself when compared with other similar entities. Since change is not just desired but required, it becomes clear that change is one of the preconditions for survival in world markets. This paper examines the theory of competitiveness, according to which the competencies of certain countries were not inherited, but created through strategic choices and their implementation, based on knowledge and developed infrastructure, high technology and innovation. In this context, analyses of competitiveness indicators are of great importance. Based on these it is possible to evaluate business success at company and industry level, by comparing numerous macroeconomic (macroeconomic policy, market infrastructure, institutional development) and microeconomic factors (business environment, sophistication of company operations and strategies). For the purposes of this study, we analyzed the World Economic Forum methodology, which contributes to a better understanding of the competitiveness profile of certain countries and how they can improve and specialize. Certain rankings help the creators of economic policy to shape and evaluate national results in terms of competitiveness, which further assists firms in improving their competitiveness in relation to other firms. The creation of a highly competitive economy is a complex and continuous task for any country that wishes to develop, and in that context the role of the state in creating an environment that will stimulate competitiveness is paramount, as this is a way to mitigate the effects of recession and determine the speed of economic recovery.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Megatrend University, Serbia
Bibliografia
 • AMBEC, S., COHEN, A. M., ELGIE, S., LANOIE, P., (2011), The Porter Hypothesis at 20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness?, www.rff.org.
 • BIENKOWSKI, W., (2006), How much are studies of competitiveness worth? Some critical theoretical reflections on the issue, The Second Economic Forum on "New Europe", Lancut, 28-29 April.
 • CANTWELL, J., (2006), Innovation and Competitiveness. The Oxford Handbook of Innovation, Business and Management, Innovation, Business Policy and Strategy; Online Publication Date: Sep 2009 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199286805.003.0020.
 • GOOD, A., (2018), A Brief Overview of the 2017-2018 Global Competitiveness Report, https://globaledge.msu.edu/blog/post/54469/a-brief-overview-of-the-2017-2018-global competitiveness-report--, (28.09.2017).
 • MANIĆ, Z., (2008), Zašto nam je potreban novi indikator konkurentnosti?, Ekonomske teme, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu.
 • PORTER, M., E., (2008), On Competition - Updated and Expanded Edition, Harvard Business Review.
 • RISANOVIĆ, V, BARJAKTAREVIĆ, S., COGOLJEVIĆ, D., (2017), Direction of Serbian Trade: Gravity Model Based on Pool Data, EuroEconomica Vol 36, no. 1/2017, pp. 21-33, ISSN 1582-8859 CNCSIS B+ Category.
 • TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, A., (2009), Competitive Advantage and Innovation, Foundation Andrejevic, Belgrade, Serbia CIP National Library 005.21:339.137, pp. 361-422, ISBN 978-86-7244-782-8.
 • TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, A., (2011), Comparative analysis of international competitiveness indicators, Megatrend Review, The international review of applied economics, ISSN 1820-4570, UDK 33.
 • TOŠOVIĆ-STEVANOVIĆ, A., JURČIĆ, A., RABRENOVIĆ, M., (2017), Cultural aspects of management and their impact on competitiveness of countries, Megatrend Review, The international review of applied economics, 14, 3, pp. 149-163, 1820-3159, 33.
 • WEF, (2008), The Global Competitiveness Report 2008-2009, New York, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf (20.01.2018).
 • WEF, (2009), The Global Competitiveness Report 2009-2010, New York, www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2009-10.pdf (25.01.2018).
 • WEF, (2016), The Global Competitiveness Report 2016-2017, New York, http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf (25.01.2018).
 • WEF, (2017), The Global Competitiveness Report 2017-2018, New York, http://www3. weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport 2017%E2%80%932018.pdf (02.02.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528338

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.