PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | nr 2 | 55--66
Tytuł artykułu

The Use of Personal Computers and Internet Networks by Professionally Active People with Disabilities Living in Rural Areas

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wykorzystanie komputerów osobistych i sieci internet przez czynne zawodowo osoby niepełnosprawne zamieszkałe na obszarach wiejskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot i cel pracy: Celem opracowania jest ocena regionalnego zróżnicowania średniego poziomu dochodów gospodarstw rolnych oraz odpowiedź na pytanie, czy w latach 2006-2014 wystąpiły tendencje do konwergencji w tym zakresie.
Materiały i metody: Zakres przestrzenny badań obejmował cztery regiony rolnicze FADN, natomiast zakres czasowy dotyczył lat 2006-2014. Dane liczbowe wykorzystane do analiz zostały zaczerpnięte z wyników standardowych FADN. Ocenę konwergencji przeprowadzono wykorzystując współczynnik zmienności (konwergencja typu sigma) oraz relatywny indeks zmian w regionach w porównaniu do kraju (konwergencja beta).
Wyniki: Przeprowadzone badania wskazują na istnienie regionalnych dysproporcji w zakresie średniego poziomu dochodów oraz średniej dochodowości pracy w gospodarstwach rolnych. Najwyższe średnie dochody osiągano we wszystkich latach badań w regionie Pomorze i Mazury, najniższe natomiast w Małopolska i Pogórze. Z badań wynika, że w latach 2006-2014 nie zachodziła konwergencja w zakresie średniego poziomu dochodów oraz średniej dochodowości pracy gospodarstw rolniczych w regionach FADN.
Wnioski: Konwergencja jest procesem dokonującym się w długim okresie, przeprowadzone badania należałoby zatem traktować jako badania wstępne regionalnego zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Subject and purpose of work: The aim of the study is to assess the regional differentiation of the average level of farm income and to answer the question of whether during 2006-2014 there was a tendency towards convergence in this area.
Materials and methods: The spatial scope of research included four FADN agricultural regions, whereas the time span covered the years 2006-2014. The numerical data used for the analyses were sourced from standard FADN results. The assessment of convergence was carried out using the coefficient of variation (sigma convergence) and the relative index of changes in the regions compared to the country (beta convergence).
Results: The conducted research indicates the existence of regional disproportions in terms of average income level and average labour profitability on farms. The highest average income was achieved throughout all the years covered by research in the region of Pomerania and Masuria, and the lowest one in Lesser Poland and Carpathian Foothills. The research demonstrates that during 2006-2014 there was no convergence in the average level of income and average labour profitability of farms in the FADN regions.
Conclusions: Convergence is a long-term process, so the research should be treated as an initial examination of the regional differentiation of the income situation of farms. (original abstract)
Rocznik
Tom
11
Numer
Strony
55--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała / Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska / Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. Bartnikowska U., Żyta A. (2006), Internet w procesie edukacji i rehabilitacji osób głuchoniewidomych. Szkoła Specjalna, t. LXVII, nr 5 (237), s. 338.
 • 2. Dejnaka A. (2012), Internet bez barier - accessibility oraz usability a potrzeby osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, t.2, nr 3, s. 41.
 • 3. Garbat M. (2013), Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 • 4. Jan Paweł II (1987), Laborem Exercens. Tekst i komentarze, Lublin.
 • 5. Magnuszewska-Otulak G. (2009), Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • 6. Mikołajewska E., Mikołajewski D. (2018), Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania, http://www.academia.edu/2245263/WSPARCIE_TELEINFORMATYCZNE_AKTYWIZACJI_ EDUKACYJNEJ_I_ZAWODOWEJ_OS%C3%93B_NIEPE%C5%81NOSPRAWNYCH_PROPOZYCJA_ROZWI%C4%84ZANIA, (data dostępu: 07.01.2018).
 • 7. Ochonczenko H. (2004), Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce, W: J. Bąbka (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia. Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa, s. 225.
 • 8. Olszewski S., Parys K., Trojańska M. (2012), Przestrzenie życia osób z niepełnosprawnością, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków, s. 161.
 • 9. Szczupał B. (2012), Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na współczesnym rynku pracy - wybrane uwarunkowania i rozwiązania praktyczne, W: D. Tomczyszyn, W. Romanowicz (red.) Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 151.
 • 10. Szczupał B. (2006), Wybrane aspekty poczucia jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Lublin, s. 187.
 • 11. Wołosiuk B. (2012), Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością, W: B. Wołosiuk, M. Nowak (red.), Kształcenie zawodowe i ustawiczne a potrzeba rynku. Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 239.
 • 12. Wójcik M. (2008), Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych, W: B. Skrętowicz i M. Komorowska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Wyd. UMCS w Lublinie, Lublin, s. 29.
 • 13. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78&print=1, (data dostępu: 27.12.2017).
 • 14. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=80&print=1, (data dostępu: 27.12.2017).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528368

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.