PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 9 (CD) | 673--688
Tytuł artykułu

Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - studium przypadku

Warianty tytułu
Reporting on Company Assets and Human Capital - a Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdawczość aktywów ludzkich i kapitału ludzkiego znajduje się w wstępnej fazie rozwoju, w przeciwieństwie do zasad ewidencyjnych rachunkowości finansowej, której początki sięgają średniowiecza. Rewolucyjne zmiany, które zachodzą na naszych oczach - przechodzenie od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy - wymuszają potrzebę opracowania nowej koncepcji sprawozdawczości o zasobach i działalności jednostki gospodarczej. Tymczasem tradycyjna rachunkowość koncentruje się w dalszym ciągu na analizie zasobów materialnych i finansowych, pomijając ukryty potencjał przedsiębiorstwa - kapitał ludzki. Celem prowadzonych rozważań jest podjęcie próby budowy systemu raportowania aktywów ludzkich i kapitału ludzkiego w sprawozdaniu finansowym konkretnego przedsiębiorstwa. Wykorzystane w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury z badanego zakresu oraz analizie danych podmiotu, niezbędnych do przeprowadzenia badania. Całość dopełnia wywiad ustrukturalizowany. (abstrakt oryginalny)
EN
Reporting on human assets and human capital is in the initial stage of the development, as opposed to the inventory rules of the financial accounting, which origins can be found in Medial Ages. Revolutionary changes which occur before our eyes - a transition from industrial economy to knowledge-based economy - enforces the need of preparing a new reporting concept on the resources and activity of an economic entity. In the meantime, traditional accounting still concentrates on the analysis of material and financial resources, ignoring the hidden potential of the company - the human capital. The purpose of the conducted considerations was to undertake an attempt of building a system of recording human assets and human capital in the financial report of a particular company. The research methods used in the article are based on literature analyses from the researched period as well as the analysis of the data of the entity, necessary to conduct the research. The whole is completed by a structuralized interview. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
673--688
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Bibliografia
 • 1. Becker, G.S. (1993). Human capital. A theoretical and empirical analysis with special reference to education. The University of Chicago Press, London, 15-70.
 • 2. Boone, Ch., Witteloostuijn, A. (1996). Industry Competition and Firm Human Capital. Small Business Economics, No 8, 347-364.
 • 3. Brummet, R.L., Flamholtz, E.G., Pyle, W.C. (1968). Human Resource Measurement: A Challenge for Accountants. The Accounting Review, Vol. 43, No 4, April, 217-224.
 • 4. Collins, D., Maydew, E., Weiss, I. (1997). Changes in the Value - Relevance of Earnings and Book Values Over the Past Forty Years. Journal of Accounting and Economics, December, Vol. 24, 39-67.
 • 5. Dobija, D. (2003). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • 6. Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: PWN.
 • 7. Fitzenz, J. (2001). Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • 8. Flamholtz, E. (1985). Human Resource Accounting. Advances in Concepts, Methods and Applications. London: Jossey-Bass Publisher.
 • 9. Francis, J., Schipper K. (1999). Have Financial Statements Lost their Relevance? Journal of Accounting Research, Vol. 37 (2), Autumn, 319-352.
 • 10. Grodzicki, J. (2003). Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 11. Ijiri, Y. (1995). Stegment Statements and Informative ness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources. Accounting Horizons, Vol. 9, No 3, 55-67.
 • 12. Janasz, K. (2008). Kapitał jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 1, 69-79.
 • 13. Juchnowicz, M. (red.) (2014). Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje. Warszawa: PWE.
 • 14. Lev, B., Zarowin, P. (1999). The boundaries of Financial reporting and How to Extend Them. Journal of Accounting Research, Vol. 37 (2), Autumn, 353-385.
 • 15. Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: PWN.
 • 16. Makowski, K. (2000). Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. W: M. Rybak (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania nr 470. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • 17. Marcinkowska, M. (2007). Metody wyceny i oceny kapitału ludzkiego. W: A. Lipka, S. Waszczak (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • 18. Niemczyk, L. (2011). Rachunkowość wiedzy, suplement do podręczników pt. Rachunkowość finansowa. Rzeszów: Wydawnictwo dr Lesław Niemczyk.
 • 19. Niemczyk, L. (2013). Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego. Rzeszów: Pacioli Institute.
 • 20. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capital - Navigating in the New Business Landscape. London: Macmillan Press.
 • 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz.U. z 2016 r. poz. 2067.
 • 22. Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital, The American Economic Review Vol. 5 (1), March.
 • 23. Strojny, M. (2003). Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. W: D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd.
 • 24. Strużyna, J. (2000). Wymiary kapitału ludzkiego firmy. W: B. Kożuch (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • 25. Urbanek, G. (2007). Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • 26. Ustawa z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości. Dz. U., z 2017 r., poz. 2342 ze zm.
 • 27. Zbiegień-Maciąg, L., Lipowiecka, A. (2000). Monitorowanie aktywów niematerialnych, czyli rachunkowość zasobów ludzkich. Przegląd Organizacji, nr 2.
 • Six big ideas. Gary Becker's concept of human capital. (2017). The Economist, August. https://www.economist.com/news/economics-brief/21725757-becker-made-people-central-focus-economics-second-our-series-big (29.03.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528378

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.