PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 163 | 47--61
Tytuł artykułu

Raportowanie niefinansowe a zarządzanie strategiczne jednostką gospodarczą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Non-Financial Reporting and Busines Entity Strategic Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie wpływu rozwoju raportowania niefinansowego w rachunkowości na poprawę zarządzania strategicznego. Obecna dynamika procesów gospodarczych wymusza wykorzystanie większego spektrum danych w procesie zarządzania dla zapewnienia osiągania synergii działania, budowania przewagi konkurencyjnej oraz kreowania wartości. Niestety obecne praktyki rachunkowości w ograniczony sposób wykorzystują w sprawozdaniu finansowym dane niefinansowe, co utrudnia użytkownikom poprawne podejmowanie decyzji strategicznych. Powstała luka informacyjna wobec zmiany wymagań informacyjnych warunkuje dążenia do zmian raportowania. W artykule dokonano przeglądu literatury w stosunku do przeprowadzanych zmian ujawnień informacji niefinansowych. Opisano obecne problemy, wynikające z braku pełnej wiedzy o organizacji i przedstawiono ich potencjalne rozwiązania.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is aimed at showing the impact of development of non-financial reporting in accounting on the strategic management improvement. The present dynamics of accounting processes necessitates the application of a wider spectrum of data in the management process to achieve the synergy of operation, to build a competitive advantage and create value. Unfortunately, the present accounting practices use non-financial data in financial reports only to a limited extent, which hinders appropriate decision making by the users. In view of the change in information requirements, the information gap determines the aspiration to change reporting. The article reviews the literature on the on-going changes in the disclosure of non-financial reporting. The current problems resulting from the lack of full knowledge of the organisation are described and their potential solutions presented.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 17.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 330 z 15.11.2014).
 • International Accounting Standards Board, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowa Struktura Ramowa Sprawozdawczości Zintegrowanej, The International <IR> Framework, 2013.
 • Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zintegrowanej Europie. Koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa 2006.
 • Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Drucker P., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 • Gabrusewicz W., Remlein M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa - jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa 2011.
 • Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 • Kamela-Sowińska A., Wstęp do: Finansyzacja i jej globalny wpływ na rozwój sprawozdawczości finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1982.
 • Ksenofont, Ekonomik, 2.12., tłum. Antoni Bronikowski, nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1857.
 • Lem S., Summa Technologiae, Biblioteka "Gazety Wyborczej", Warszawa 2010.
 • Moszkowicz M., Zarządzanie strategiczne, systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2007.
 • Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 • Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła - w poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Soros G., Nowy paradygmat rynków finansowych, MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Stoner J., Freeman D., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 • Bek-Gaik B., Sprawozdawczość zintegrowana - przegląd badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2017, nr 92 (148).
 • Berndt T., Bilolo C., Muller L., The Future of Integrated Reporting, Analysis and Recommendations, 4th Annual International Conference on Accounting and Finance AF 2014, GSTF, 2014.
 • Koniewska M., Wybrane składniki wartości niematerialnych wpływające na wartość przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki, Ubezpieczenia nr 67, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 804.
 • Krasodomska J., Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2017, nr 479.
 • Martyniuk O., Luka wartości w polskim przedsiębiorstwie rodzinnym, w: Przestrzeń, ekonomia, społeczeństwo, t. II, cz. 4, "Zeszyty Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej" 2013.
 • Moczydłowska J., Koncepcja przedsiębiorstwa przyszłości jako źródło nowych paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, "Zarządzanie, Zeszyty Naukowe WSH" 2015.
 • Murawska M., Zarządzanie strategiczne niematerialnymi zasobami przedsiębiorstwa, praca doktorska, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Szczepankiewicz E., Bilans wartości niematerialnych jako narzędzie pomiaru, raportowania i doskonalenia kapitału intelektualnego w organizacji opartej na wiedzy, w: Efektywność- konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dyducz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 262.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, w: Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2014, t. 27.
 • Zyznarska-Dworczak B., Determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości, w: Finansyzacja i jej wpływ na globalny rozwój sprawozdawczości finansowej, red. A. Kamela-Sowińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.
 • Żak K., Nowe koncepcje systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego "Studia Ekonomiczne" 2006, t. 37.
 • "Forbes", Ranking najcenniejszych marek świata w 2016 roku, http://www.forbes.pl/najcenniejsze-marki-na-swiecie-ranking,artykuly,204700,1,1.html
 • "Rzeczpospolita", Ranking najcenniejszych polskich marek, edycja XIII, http://rynkologia.pl/ wp-content/uploads/2017/02/Ranking-Marek-Edycja-2016.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528406

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.