PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 21 | nr 3 | 63--74
Tytuł artykułu

A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of a Modern Ukrainian Manager : the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization

Warianty tytułu
Analiza porównawcza profilu współczesnego ukraińskiego "wielokulturowego" menedżera : imperatywy przyszłości w kontekście internacjonalizacji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zawarto wyniki dostępnych opracowań teoretycznych, metodologicznych i praktycznych do badania profilu współczesnego ukraińskiego menedżera i przedstawiono je w aspekcie przewidywania kierunków transformacji w kontekście postępującej internacjonalizacji. Omówiono wyniki prowadzonej przez autorów "polsko-ukraińskiej analizy empirycznej". Większość parametrów dotyczących cech współczesnego ukraińskiego menedżera nawiązuje do najpowszechniejszych modeli narodowych kultur biznesowych, określających kierunki dalszego rozwoju: naukowego, praktycznego i metodologicznego w zakresie analizowanego problemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The preliminary results of the development of the initial theoretical, methodological and applied methodological provisions for the study of the profile of a modern Ukrainian manager are presented in the context of predicting its transformation in the future in the context of deepening internationalization. The results of the Polish-Ukrainian applied empirical analysis carried out by the authors are discussed. The content of the parameters of a modern Ukrainian manager is disclosed in the framework of the most common models of national business cultures, and directions for the further scientific, practical and methodological development of the problem are determined. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
63--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • Luhansk Taras Shevchenko National University
Bibliografia
 • Bartram, D. (2002), Competency and individual performance, IN: Bartram, D., Robertson, I. T., Callinen, M. (eds.), Modeling the world of work. Organizational Effectiveness: The Role of Psycholog. Chichester: Wiley.
 • Bourdieu, P. (1986), The forms of capital, Richardson, G. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.
 • Campbell, J. P. (1990), Modeling the performance prediction problem in industrial and organizational psychology, IN: Campbell, J. P, Dunnette, M. D., Hough, L. M. (eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Palo Alto: Consulting Psychologists Press, Second edition, Vol. 1.
 • Hanifan, L. J. (1916), The Rural School Community Center, Annals of the American Academy of Political and Social Science, No. 67, [in:] http://www.jstor.org/stable/pdf/1013498.pdf.
 • Hofstede, G. J. (2001), Adoption of communication technologies and national culture. ʽSystèmes d'Information et Managementʼ, No. 3 (6).
 • Glinkowska, B., Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek, B. (2016), Zarządzanie międzykulturowe - wybrane aspekty, Glinkowska, B. (ed.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kамeнcька, O. O. (2016), Пpoблeми фopмування людcькoгo капiталу пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтва, ʽЗбipник наукoвих пpаць ДoнHAБAʼ, Bип. № 4 (5).
 • Lewis, R. (2013), Fish Can't See Water: How National Culture Can Make or Break Your Corporate Strategy, John Wiley & Sons.
 • Trompenaars, F. (1993), Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business, London: Economist Books.
 • Гpiшнoва, O. A. (2014). Людcький, iнтeлeктуальний i coцiальний капiтал Укpаїни: cутнicть, взаємoзв'язoк, oцiнка, напpями poзвитку, ʽCoцiальнo-тpудoвi вiднocини: тeopiя та пpактикаʼ, № 1.
 • Глiнкoвcька, Б., Чeбoтаpьoв, Є., Чeбoтаpьoв, B. (2018), Kpoc-культуpнi пiдпpиємницькi кoмунiкацiї: навчальнo-мeтoдичний пociбник для магicтpантiв, Дepж. Закл, ʽЛуган. нац. ун-т iмeнi Tаpаcа Шeвчeнкаʼ, Cтаpoбiльcьк.
 • Глинкoвcка, Б., Чeбoтаpeв, B. (2016), Малый и cpeдний бизнec Пoльши и Укpаины: пpoблeмы клаccификации и иcхoдныe инcтитуциoнальныe ocнoвы тpанcфopмации/, IN: Glinkowska, B. (ed.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Чeбoтаpьoв, B. A. (2011), Дepжавна peгулятopна пoлiтика iннoвацiйнoї cтpуктуpнoї тpанcфopмацiї хаpчoвoї та пepepoбнoї пpoмиcлoвocтi. Луганcьк: ДЗ ʽЛуган. нац. ун-т iмeнi Tаpаcа Шeвчeнкаʼ.
 • Зайцeв, B. C. (2017), Bибip мoдeлi кopпopативних вимoг дo кoмпeтeнцiй фахiвця пpoмиcлoвoгo пiдпpиємcтва, ʽEкoнoмiчний вicник Дoнбаcуʼ, № 2 (48).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528422

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.