PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 111--125
Tytuł artykułu

Management of Employee Motivation for Successful Business in the Banking Sector

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zarządzanie motywacją pracowników jako determinanta udanego biznesu w sektorze bankowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kwestia motywacji pracowników związana jest z efektywnym zarządzaniem biznesem. Zasoby ludzkie stanowią wielki potencjał, ponieważ posiadają wiedzę, inwencję i inteligencję. Jednak duża część potencjału ludzkiego nie jest wykorzystywana na tyle, że prowadzi do niewykorzystania zasobów, niezadowolenia i braku motywacji pracowników. Dobra motywacja jest częścią przywództwa; menedżer wie, jak motywować i tworzyć dobre relacje. Podmioty gospodarcze są częścią społeczeństwa, a do osiągnięcia celów ekonomicznych muszą brać pod uwagę wpływ, jaki wywierają na społeczeństwo i zasoby ludzkie organizacji. Artykuł wyjaśnia współczesne teorie motywacyjne w celu prowadzenie efektywnego biznesu w sektorze bankowym. Menedżerowie banków mogą podejmować decyzje o najważniejszych czynnikach, które zwiększają motywację pracowników. Zintegrowana wiedza, zgromadzone doświadczenie i zadowolenie pracowników to główne czynniki powodzenia operacji we wszystkich organizacjach, ale także w sektorze bankowym. Czynniki te są podstawą udanej strategii zarządzania każdej firmy. W artykule przedstawiono przegląd motywacji w krajach, których kultura organizacyjna różni się w zakresie działalności operacyjnej i pracowników sektora bankowego. Pierwsza część artykułu zawiera przegląd teorii motywacji, podczas gdy metodologia pracy opiera się na prezentacji i porównaniu czynników motywacyjnych w Pakistanie, w południowo-azjatyckim kraju oraz w krajach bałkańskich, Chorwacji i Serbii. Przy ocenie rankingu motywacyjnego wykorzystano metodę porównania, a następnie średnią arytmetyczną, natomiast dane uzyskane z ankiet respondentów przetworzono za pomocą metody statystycznej SPSS 22. Autorzy próbowali wnieść wkład w ocenę czynników motywacyjnych i wskazać na ich znaczenie, jeśli chodzi o sektor bankowy. Lepiej zmotywowani pracownicy w sektorze bankowym są bardziej wydajni w realizacji zadań biznesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The issue of employee motivation is related to successful business management. Human resources represent a great potential, because they have knowledge, inventiveness and intelligence. However, a large part of human potential is not used to a sufficient degree, which leads to unused resources and to dissatisfaction and lack of motivation on the part of employees. Good motivation is part of leadership; a manager knows how to motivate and create good relationships. Business entities are part of society, and to achieve economic goals, they must take into account the impact that they have on society and on the human resources of an organization. This paper explains contemporary motivational theories, with the aim of enabling successful business in banking sector. Managers of banks can make decisions about the most significant factors that improve employee motivation. Integrated knowledge, accumulated experience, and employee satisfaction are the main factors behind successful operations in all organizations, and in particular in the banking sector. These factors form a basis for the successful management strategy of any company. The paper presents an overview of motivation in countries whose organizational culture differs with respect to the scope of operations and employees in the banking sector. The first part of the paper gives an overview of motivational theories based on the presentation and comparison of motivational factors in Pakistan, South Asian countries, and Croatia and Serbia. In evaluating motivation for ranking purposes a comparison method was applied, with the use of arithmetic means, while the data obtained from respondents' questionnaires were processed using the SPSS 22 statistical method. The authors aimed to make a modest contribution in assessing motivational factors and to point to their significance in the banking sector. Better motivated employees in the banking sector are more efficient in carrying out business tasks.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Megatrend University, Serbia
 • Megatrend University, Serbia
Bibliografia
 • BECK, T. A., FREEMAN, A., DAVIS, D., (2012), Kognitivna terapija poremećaja ličnosti, prevod Arbanas Goran, Jastrebarsko.
 • CVETKOVIĆ, M., (2016), Nematerijalna i unutrašnnja motivacija zaposlenih u radnoj organizaciji, Master rad, Univerzitet Singidunum, Beograd.
 • ILIĆ, B., MIHAJLOVIC, D., (2017), Motivational theory and factors of sustainable business and social responsable business, 9 th International Scientific Conference Social actors before information technologies challenges in search for new vision of social peace, "Serbia" Palace, ceremonial hall "Belgrade", pp. 312-325.
 • JEHANZEB, K., RASHEED, F. M., RASHEED, A., AAMIR, A., (2012), Impact of Rewards and Motivation on Job Satisfaction in Banking Sector of Saudi Arabia, International Journal of Business and Social Science, 3 (21), November.
 • JOVANOVIĆ, M., KULIĆ, Ž., CVETKOVSKI, T., (2004), Menadžment ljudskih resursa, Megatrend Univerzitet, Beograd.
 • KALLEBERG, A. L., (1977), Work Values and Job Rewards: A Theory of Job Satisfaction, American Sociological Review, 42, 124-43, http://dx.doi.org/10.2307/2117735.
 • KHAN, A., AHMED, S., PAUL, S., KAZMI, A. H. S., (2017), Factors Affecting Employee Motivation Towards Employee Performance: A Study on Banking Industry of Pakistan, Munich Personal RePEc Archive, 615-625.
 • LAZIBAT, T., DUMIČIĆ, K., (2002), Upravljanje ljudskim resursima i permanentna izobrazba - temeljni čimbenici kvalitete, Zbornik radova Hrvatske konferencije o kvaliteti "Kvaliteta i napredak", Rovinj, Hrvatsko društvo za kvalitetu, 127-134.
 • McLEOD, S., (2017), Maslow's Hierarchy of Needs, Retrieved from https://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/0495570540_162121.pdf.
 • MILKOVICH, T. G., GERHART, M. J., (2011), Compensation Management, Singapore: McGraw Hill.
 • MOTTAZ, C. J., (1988), Determinants of Organizational Commitment, Human Relations, 41 (6), 467-482.
 • NIĆIN, N., VASILJEVIĆ, J., (2014), Process theory of motivation, Management, Retrieved from http://www.meste.org/fbim/fbim_srpski/FBIM_najava/VI_Nicin_6.pdf.
 • RINTARIĆ, K., (2016), Motivacija prodajnog osoblja u bankarskom sektoru, diplomski rad, Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Studij Poslovna ekonomija, Retrieved from https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin%3A729/datastream/PDF/view).
 • PDSA CONSALTING, Frederick Herzberg's Motivational Theory, Retrieved from http://www.pdsaconsulting.com/frederick-herzberg-motivational-theory/.
 • SARPONG, L., (2016), Effects of Motivation on the Performance of Employees of Ecobank Ghana Limited. Knust Branch and Stadium Branch, Journal of Business Theory and Practice 4 (1), 111-124, http://dx.doi.org/10.22158/jbtp.v4n1p111.
 • STEERS, R. M., PORTER, L. W., (1991), Motivation and Work Behaviour, 5th ed. New York: McGraw-Hill.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528430

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.