PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 270--282
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej w świetle wyników badań empirycznych w województwie lubuskim

Warianty tytułu
Consumer Behaviour in the Organic Food Market in the Light of Results of Empirical Research in Lubuskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest zidentyfikowanie czynników determinujących zachowania konsumentów na rynku żywności ekologicznej. Nie ulega wątpliwości, że potrzeby ludzkie wzrastają wraz z postępem technicznym, wzrostem dochodów, dostępnością produktów czy też coraz większą świadomością ekologiczną konsumentów. Poznanie zmieniających się potrzeb konsumentów jest ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Pojawia się więc pytanie, czy zrównoważona konsumpcja nabiera wśród konsumentów coraz większego znaczenia, a jeżeli tak, to czy jest to trwały trend czy moda? Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej wpłynęło na dynamiczny rozwój rolnictwa ekologicznego, które wciąż w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród respondentów w województwie lubuskim, a także próbę ukazania szans i barier rozwoju produktów żywności ekologicznej na rynku województwa lubuskiego. W artykule o charakterze badawczym wskazano przesłanki budowania pozycji konkurencyjnej producentów żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify the determinants of consumer behaviour in the organic food market. There is no doubt that human needs are growing along with technical progress, rising incomes, availability of products or increasing environmental awareness of consumers. Understanding the changing needs of consumers is an important element in building a competitive advantage. So the question arises whether sustainable consumption among consumers becomes increasingly important, and if so, whether this is a lasting trend or fashion. Poland's accession to the European Union contributed to the dynamic development of organic farming which is still at early stages of development in Poland. The article contains results of the survey conducted among respondents in the Lubuskie Province as well as an attempt to show the opportunities and barriers to the development of organic food products in the market of Lubuskie Voivodeship. The article indicates the conditions for building the competitive position of organic food producers. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
270--282
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów, PWE, Warszawa.
 • Frątczak J. (1995), Świadomość ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie edukacji szkolnej i nieszkolnej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Kotler Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa.
 • Łaskawiec K. (2014), Rola prosumenta na rynku energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie", z. 73.
 • Łuczka-Bakuła W. (2007), Rynek żywności ekologicznej, PWE, Warszawa.
 • Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (2007), Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r., http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_15052007p.pdf [dostęp: 16.06.2016].
 • Smyczek S., Sowa I. (2005), Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa.
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M., (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Woś J., Rochacka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Ekonomiczne w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Zalega T., (2013), Nowe trendy i megatrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528458

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.