PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 283--293
Tytuł artykułu

Lojalność konsumentów niepełnosprawnych ruchowo na rynkach żywnościowych - determinanty wyborów

Warianty tytułu
Loyalty of Physically Disabled Consumers in Food Markets - Determinants of Choices
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Mimo iż tematyka satysfakcji i lojalności pojawia się coraz częściej w życiu codziennym, jak i w kręgu zainteresowań badaczy różnych dziedzin, wciąż niewielki odsetek przedsiębiorców ma pełną świadomość znaczenia powyższego pojęcia w kontekście konsumentów niepełnosprawnych. W artykule starano się przybliżyć znaczenie lojalności dla dzisiejszych przedsiębiorców, przedstawiono terminologię oraz wskazano na determinanty lojalności konsumentów niepełnosprawnych, które mogłyby zostać wykorzystane do zarządzania lojalnością członków tej społeczności. Determinanty zidentyfikowane zostały na podstawie badań własnych autorki. Zawężenie do określonego segmentu podyktowane jest różnicami w nasileniu poszczególnych potrzeb między osobami niepełnosprawnymi ruchowo a osobami bez uszkodzeń narządu ruchu. Podstawowym celem artykułu jest ocena analizy determinant decyzji nabywczych podejmowanych przez osoby niepełnosprawne na przykładzie wybranych grup produktowych. Wnioski przedstawione w niniejszym opracowaniu wyciągnięto na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na grupie niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubelskiego. Dane poddawane analizie zebrano na przełomie I i II kwartału 2016 roku. Do analizy wykorzystano program statystyczny Statistica. (abstrakt oryginalny)
EN
Although the issues of satisfaction and loyalty frequently appear in everyday life as well as in the range of interests of researchers of different fields, still only the little percentage of entrepreneurs has a full awareness of the significance of those concepts in the context of disabled consumers. In her article, the author is trying to introduce the importance of loyalty for entrepreneurs, to describe the terminology and define determinants of loyalty of disabled consumers that could be used for disabled consumers' loyalty management. Determinants were identified based on authors' own surveys. Narrowing up to the determined segment is dictated by differences in needs intensity of physically disabled persons and persons without disorders of the motor organ. The main goal of the article is an evaluation of analysis of determinants of buying decisions of disabled persons on the example of chosen product groups. Conclusions were drawn based on the questionnaire survey conducted on the group of disabled residents of the Lublin Province. The analysed data were collected at the turn of 1st and 2nd quarter of 2016. The Statistica programme was used for an analysis. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
283--293
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • Berger P.D., Nasr N.I. (1998), Customer lifetime value: Marketing models and applications, "Journal of Interactive Marketing", No.12(1).
 • Burnett K. (2002), Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Dixon M., Freeman K., Toman N. (2010), Przestań zabiegać o zachwyt klientów, "Harvard Business Review Polska", nr 132.
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.
 • Drapińska, A. (2013), Pomiar lojalności klientów - wybrane wskaźniki, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 09(58).
 • Dyrda G. (2011), Determinanty lojalnościowych postaw klientów biur podróży, (w:) Rapacz A. (red.), Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności: kryteria zróżnicowania. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2009), Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji, (w:) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kirenko J. (1991), Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią, Wydawnictwo UMCS. Lublin.
 • Kotler Ph. Keller K. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Krasnowska G., Salejda A. (2011), Ocena wiedzy konsumentów na temat znakowania żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 1(74).
 • Maciaszczyk M. (2016), Wybrane aspekty lojalności konsumentów niepełnosprawnych, "Marketing i Rynek", nr 7 (CD).
 • Newman J.W., Werbel R.A. (1973), Multivariate analysis of brand loyalty for major household appliances, "Journal of Marketing Research", Vol. 10, No. 4.
 • Niewczas M. (2013), Kryteria wyboru żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(91).
 • Pietrzak J. (2004), Zarządzanie procesem lojalności konsumenckiej, (w:) Gregor B. (red.), Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Reichheld F.F., Teal T. (2007), Efekt lojalności: ukryta siła rozwojowa twojej firmy, Helion, Gliwice.
 • Siemieniako D. (2012), Model zarządzania lojalnością relacyjną opartą na zobowiązaniu w związkach usługowych, "Marketing i Rynek", nr 5.
 • Sudolska A. (2011), Zarządzanie doświadczeniami klientów jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72.
 • Urban W., Siemieniako D. (2012), Lojalność klientów: modele, motywacja i pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wierzbicka B., Lechicka-Kostuch M. (2016), Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, "Finanse i Prawo Finansowe", tom III, nr 1.
 • Zupok S. (2015), Zaufanie klienta jako kluczowy czynnik budowy wartości przedsiębiorstw handlu detalicznego typu DIY, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", tom XLII, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528460

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.