PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 294--304
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie konsumpcji owoców i warzyw w różnych typach polskich gospodarstw domowych

Autorzy
Warianty tytułu
Differences in Consumption of Fruit and Vegetables in Different Types of Polish Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Idea zrównoważonego rozwoju, produkcji i konsumpcji powoli kształtuje świadomość Polaków, a podstawowym jej wyzwaniem jest realizacja odpowiedzialnej konsumpcji żywności. To od codziennych żywieniowych wyborów konsumentów będzie zależał ich stan zdrowia, jakość życia oraz stan środowiska przyrodniczego. Celem artykułu badawczego jest przedstawienie poziomu, struktury i zróżnicowania wydatków i spożycia owoców i warzyw w zależności od typu gospodarstwa domowego. W artykule wykorzystano dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych w 2016 roku. Podczas analiz zastosowano metody statystyczne, opisowe i porównawcze, zaprezentowano wskaźniki struktury, miary położenia oraz zmienności. Z przeprowadzonych analiz wynika, że poziom konsumpcji owoców i warzyw przez polskie gospodarstwa domowe jest zróżnicowany, przy czym skala tego zróżnicowania jest uzależniona od typu gospodarstwa domowego. Wśród determinant różnicujących gospodarstwa domowe są takie czynniki jak: przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej, dochody, typ biologiczny, wykształcenie głowy domu czy lokalizacja gospodarstwa domowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of sustainable development, production and consumption is slowly shaping the awareness of Poles, and its primary challenge is the realisation of responsible consumption of food. It will depend on their health, quality of life and condition of the natural environment from everyday dietary choices. The purpose of this article is to present the level, structure and diversification of expenditure and consumption of fruit and vegetables, depending on the type of household. The article is based on data from household budget surveys in 2016. Statistical, descriptive and comparative methods were used. Structural indicators, measure of position and variability were presented. The analysis shows that the level of consumption of fruit and vegetables by Polish households is varied; the scale of this variation depends on the type of household. Among determinants that differentiate between households are factors such as socioeconomic membership, income, biological type, education of the reference person or household location. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
294--304
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Bertrandt J., Czapski J., Korczak J., Gawęcki J., Flaczyk E., Jeżewska-Zychowicz M., Weber M., Ziółkowska B. i in., (2009), Uwarunkowania sposobu żywienia się społeczeństwa, (w:) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne (3), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dąbrowska A., Ozimek I. (2010), Zrównoważona konsumpcja i produkcja jako atrybut współczesnych społeczeństw i gospodarek, (w:) Woźniak L., Strojny L., Wojnicka E. (red.), Ekoinnowacyjność dziś i jutro - wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, PARP, Warszawa.
 • EUFIC (2012), Konsumpcja warzyw i owoców w Europie - czy Europejczycy spożywają ich wystarczająco dużo?, "Przegląd EUFIC" nr 01, http://www.eufic.org/article/pl/expid/konsumpcja-warzyw-owocow-europie/ [dostęp:13.09.2016].
 • GUS (2017), Budżety gospodarstw domowych w 2016 r., Warszawa, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2014-r-,9,9.html [dostęp:10.11.2017].
 • GUS (2016), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2009), Czynniki ekonomiczne warunkujące sposób żywienia populacji, (w:) Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne (3), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jąder K., Wawrzyniak J. (2015), Zmiany w spożyciu owoców i warzyw oraz ich przetworów w Polsce w latach 1999-2013 a zjawisko zrównoważonej konsumpcji, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(37), DOI:10.17306/JARD.2015.45.
 • Marliére An Le Nouail (2012), Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie propagowania zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE (opinia rozpoznawcza), NAT/537 Propagowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji w UE, Bruksela.
 • Murawska A. (2016), Zmiany w spożyciu warzyw w Polsce w kontekście zrównoważonej konsumpcji, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom XVIII, Zeszyt 3.
 • Murawska A. (2015), Tendencje zmian wzorców konsumpcji w krajach Unii Europejskiej w kierunku zrównoważonego rozwoju, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(37), DOI: 10.17306/JARD.2015.50.
 • Rachocka J. (2003), Dekonsumpcja, domocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, (w:) Biernat T. (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PTE, Szczecin.
 • Starnawska S. (1996), Ewolucja konsumeryzmu w krajach zachodnich, "Marketing i Rynek", nr 8-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528464

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.