PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 163 | 63--81
Tytuł artykułu

Sprawozdanie z działalności jako narzędzie raportowania danych niefinansowych z zakresu CSR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity Reporting as a Tool to Report CSR Non-Financial Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Postępująca globalizacja oraz zmiany w zakresie postrzegania miejsca i roli przedsiębiorstwa w środowisku społecznym doprowadziły do wzrostu znaczenia zagadnień dotyczących jego społecznej odpowiedzialności (Corporate Social Responsibility, CSR). Jednocześnie większa koncentracja interesariuszy na pozafinansowych aspektach działalności, szczególnie dotyczących kwestii środowiskowych, pracowniczych i społecznych, wymusza modyfikację procesu raportowania i sprawozdawczości przedsiębiorstw. Niniejsza publikacja jest krótką analizą i jednocześnie próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące świadomości korzyści płynących z komunikowania przez przedsiębiorstwa ich działań w zakresie społecznej odpowiedzialności oraz stopnia wykorzystania sprawozdania z działalności w procesie raportowania danych niefinansowych dotyczących CSR. Do rozwiązania przedstawionego problemu badawczego wykorzystano metodę analizy treści regulacji prawnych i literatury, wywiad oraz metodę wnioskowania.(abstrakt oryginalny)
EN
The on-going globalisation and changes in the perception of the corporate place and role in the social environment gave rise to the growth in significance of issues of its social responsibility. At the same time, a heavier focus of stakeholders on non-financial aspects of operation, in particular with regard to the environmental, staff and social questions requires the modification of the process of corporate reporting. This study is a short analysis and an attempt to answer the issue concerning the awareness of benefits from corporate communication of their socially responsible activities and the degree of use of the activity report in the process of CSR non-financial data reporting. To solve the presented research problem the author applied the method of analyses the content of legal regulations and literature, interviews and the conclusion method.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
  • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Załącznik do uchwały Nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności"; Dziennik Urzędowy Ministra Finansów, Warszawa 2014.
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2004 r. nr 145, poz. 1535.
  • Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1333.
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047.
  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
  • Gernon H., Meek G. K., Accounting. An International Perspective, MCGraw-Hill, Singapore 2001, za: Krasodomska J., Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek, w: Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, red. I. Sobańska, T. Wnuk-Pel, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.
  • Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 18.7.2001, COM(2001) 366 final, https://www. eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vikqhjet6py6
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528470

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.