PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 5 | 153--165
Tytuł artykułu

W kierunku zrównoważonego rozwoju lokalnego - przykład innowacji w sektorze zarządzania odpadami

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Towards Sustainable Local Development - An Example Of Innovation in the Waste Management Sector
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wdrożenie koncepcji rozwoju zrównoważonego może odbywać się na różnych płaszczyznach. Jedną z nich jest dbałość o środowisko naturalne poprzez efektywną utylizację odpadów. Celem publikacji jest zaprezentowanie przykładu innowacji ekologicznej w sektorze zarządzania odpadami jako elementu realizacji strategii gospodarki lokalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Realizacja tego typu przedsięwzięć przynosi bowiem nie tylko korzyści ekonomiczne i społeczne dla mieszkańców danego regionu, ale służy przede wszystkim potrzebom środowiska naturalnego. Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, wykorzystano w niej elementy krytycznej analizy literatury przedmiotu, metaanalizy, dedukcji oraz analizy case study. Na tle przeglądu literatury przedmiotu ukazano opis konkretnego rozwiązania dotyczącego przetwarzania odpadów komunalnych - Poznańskiej Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W opracowaniu wykazano, że model współpracy przedsiębiorstwa z władzami samorządowymi w formie partnerstwa publiczno-prywatnego jest odpowiedzią na zachodzące zmiany w ustawodawstwie oraz odpowiada celom lokalnej polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie pozwala na ujednolicenie zarządzania odpadami komunalnymi nie tylko na poziomie gminnym, ale również regionalnym.(abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the concept of sustainable development can take place on different levels. One such area is the care of the environment through the recycling of waste. This paper presents an example of ecological innovation in the waste management sector as part of the implementation of a local strategy for sustainable development. Such projects not only bring economic and social benefits for the inhabitants of a given region, but also primarily serve the needs of the natural environment. The study contains both theoretical and empirical considerations, and uses elements of critical literature analysis, meta-analysis, deduction and case study analysis. Set against a review of the subject literature, the paper contains a description of a specific solution regarding the treatment of municipal waste - Poznan's Thermal Municipal Waste Treatment Installation. The study shows that the model of cooperation between business and local government through public-private partnership is a response to changes in legislation and meets the objectives of local policy for sustainable development, at the same time making it possible to unify municipal waste management not only within the municipality, but also at regional level.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
153--165
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
autor
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
Bibliografia
 • AZAPAGIC, S., PERDAN, S., (2011), Sustainable Development in Practice, Wiley, Oxford.
 • BORYS, T., 2011. Zrównoważony rozwój - jak rozpoznać ład zintegrowany, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • CEWEP, (2012), Heating and Lighting the Way to a Sustainable Future, CEWEP, Bruksela.
 • Commission of the European Communities, (2001), A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, COM (2001)264 final, Brussels.
 • DURAN, D., GOGAN, L., ARTENE, A., DURA, V., (2015), The components of sustainable development - a possible approach, Polytechnic University of Timisoara, Timisoara.
 • EMAS R., (2015), The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles, ONZ, Floryda.
 • European Commission, (2010), Communication from the Commission: Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, Brussels.
 • European Commission, 2017.Report on the implementation of the Circular Economy Action Plan, 26.01.2017, https://ec.europa.eu/commission/publications (dostęp: 01.02.2018).
 • Eurostat, 2017, ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 18.12.2017).
 • FRAZIER, J. G., (1997), Sustainable development: modern elixir or sack dress, Foundation for Environmental Conservation, Berno.
 • KLIMEK, M., (2010), Zrównoważony rozwój lokalny, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok.
 • KOZŁOWSKI, S., (2011), Zrównoważony rozwój - program na jutro, Abrys, Poznań.
 • PAWŁOWSKI, A., PAWŁOWSKI, L., (2008), Zrównoważony rozwój we współczesnej cywilizacji, Politechnika Lubelska, Lublin.
 • POSKROBKO, B., (red.), (2009), Sustainable development versus knowledge-basedeco-nomy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • TURCZAK A., (2014), Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Firma i Rynek, 1 (46).
 • TURCZAK A., (2017), Differences in the volume of wood forest resources between Serbia and other European countries, 7th International Symposiom on Natural Resources Management, Faculty of Management Zaječar, John Naisbitt University, Belgrade, Serbia, 31 May 2017.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. 2001, Nr 62, poz. 628.
 • www.dzp.pl/aktualnosci-prawne/1776-hybrydowe-ppp-stalo-sie-faktem-komisja-europejska-przyznala-dotacje-dla-poznanskiej-spalarni (dostęp: 17.01.2018).
 • www.goap.org.pl (dostęp: 17.01.2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528488

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.