PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 163 | 83--98
Tytuł artykułu

Raportowanie informacji o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting Information on Communal Sector Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości szerszego raportowania informacji finansowych i niefinansowych o społecznej odpowiedzialności w podmiotach sektora komunalnego. W artykule zastosowano metodę dedukcyjną, wspomaganą wnioskowaniem przez analogię oraz polskie i zagraniczne studia literatury przedmiotu. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej przedstawiono aspekty prawne i organizacyjne funkcjonowania sektora komunalnego w Polsce. W drugiej części zaprezentowano cele i zadania powszechnych usług komunalnych w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności. W trzeciej części artykułu zaproponowano autorską strukturę raportu o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego. Opracowanie kończy podsumowanie, w którym przedstawiono wnioski końcowe. Cel opracowania autorka zrealizowała, przedstawiając ogólną i rozbudowaną strukturę raportu o społecznej odpowiedzialności sektora komunalnego. Prezentowane w raportach informacje trafią do szerokiego grona interesariuszy, co może się przyczyniać do wzmacniania zaufania i reputacji organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the indication of possibilities of broader reporting of financial and non-financial information on social responsibility in the communal sector entities. The article makes use of the deduction method assisted by analogy reasoning as well as Polish and foreign literature studies. The article is divided into three sections. The first section presents legal and organisational aspects of the communal sector in Poland. The second discusses the goals and tasks of universal communal services with regard to social responsibility. The third section proposes the author's own designed structure of a communal sector social responsibility report. At the end of the study there is a summary including final conclusions. The author achieved the aim of the study presenting a general and extended structure of a communal sector social responsibility report. The information presented in the reports will reach many stakeholders, which may contribute to the enhanced trust in the organisation as well as its reputation.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.
 • Ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43, art. 1, ust. 2.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Burzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, nr 45 (101).
 • Dylewski M., Filipiak B., Usługi publiczne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Freeman R. E., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 • Grzymała Z., Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Hauser D., Community Participation. Parenting With Youth. A. Rights, Respect, Responsibility Paradigm, "Advocates for Youth, Transitions" 2002, t. 14, nr 3.
 • Ignatowski R., Wójcik-Jurkiewicz M., Raportowanie spółek w zakresie społecznie odpowiedzialnego biznesu, w: Instrumenty polityki społecznej, red. G. Ignatowski, Ł. Sułkowski, Z. Dobrowolski, Difin, Warszawa 2016.
 • Kańduła S., Przybylska J., Organizacja działalności gospodarczej samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Kosikowski C., Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów prawnych dotyczących przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych, Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź-Zielona Góra 1997.
 • Loński Z., Samorząd terytorialny w RP, 2 wyd., C. H. Beck, Warszawa 1999.
 • Lorek A., Problemy i wyzwania zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej w regionie śląskim, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe", Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014, nr 166.
 • Lulek A., Ład korporacyjny spółek giełdowych w obliczu stosowania sprawozdań zintegrowanych, w: Zarządzanie finansami. Wybrane zagadnienia, red. B. Prusak, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2015.
 • Lulek A., Od przeszłości do przyszłości - ewolucja rachunkowości i jej pojęcia, w: Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i rachunkowości, red. P. Szczypa, A. Zimny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2017.
 • Olejniczak K., Innowacyjne podejście do CSR - ujęcie Vissera, w: Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko, red. L. Dziawgo, L. Patrzałek, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016.
 • Sadowska B., Lulek A., Measuring and Valuation in Accounting - Theoretical Basis and Contemporaty Dilemmas, World Scientific News 57, Wydawnictwo Sophia, Katowice 2016.
 • Szaja M., Partycypacja lokalnej społeczności w kształtowaniu procesu rozwojowego w gminie, w: 25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce - wyzwania na przyszłość. Regiony dla rozwoju europejskiej polityki sąsiedztwa, red. M. Pluciński, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2015.
 • Szewczuk A., Usługi komunalne, w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Śnieżek E., Raportowanie społecznej odpowiedzialności w Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 89 (145).
 • Wójcik-Jurkiewicz M., Idea społecznie odpowiedzialnego biznesu a kształtowanie wyniku finansowego spółki, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 253.
 • Carroll A., A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "The Academy of Management Review" 1979, nr 4.
 • Eccles R. G., Krzus M. P., One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, New Jersey 2010.
 • Holme R., Watts P., Corporate Social Responsibility: Making a Good Business Sense, "World Business Cuncil for Sustainable Development", Geneva 2000.
 • Malik M., Value-erhancing Capabilities of CSR: A Brief Review of Contemporary Literature, "Jurnal of Business Ethocs" 2015, nr 127 (2).
 • Pyziak-Szafnicka M., Płaszczyk P., Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, "Finanse Komunalne" 1997, nr 2.
 • Scholtens B., Kang F-CH., Corporate Social Responsibility and Earnings Management: Evidence from Asian Economies, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2013, nr 20.
 • http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2011/PL/1-2011-681-PL-F1-1.Pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528492

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.