PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 2 | 318--330
Tytuł artykułu

Samoocena konsumentów a nowy produkt prozdrowotny z niestandardowym składnikiem

Warianty tytułu
A New Pro-Health Product with a Non-Standard Ingredient and Consumer Self-Esteem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zdrowe odżywianie to zarówno trend, jak i "wyzwanie", przed którym stają konsumenci. Wraz z uprzemysłowieniem i masową produkcją żywności coraz częściej konsumenci poszukują prozdrowotnych produktów żywnościowych. Celem badań jest zaprezentowanie ocen i opinii konsumentów na temat prozdrowotnych ciasteczek, których jednym ze składników jest pokrzywa. Istotnym kryterium analiz jest postrzeganie własnej wartości. W pracach badawczych zastosowano metodę sondażu z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego oraz testu ślepego. Badania przeprowadzono wśród studentów poznańskich uniwersytetów w czerwcu 2016 roku. Zebrany materiał empiryczny analizowano wykorzystując test samooceny M. Rosenberga oraz teorię zbiorów przybliżonych. Zidentyfikowano istotny związek między poziomem samooceny konsumentów a ocenami ciasteczek oraz podejmowaniem decyzji w sferze konsumpcji. Przedstawione wyniki i wnioski mają zarówno walor poznawczy, jak i pragmatyczny. Dla oferentów (producentów i handlowców) przekąsek mogą stanowić źródło informacji o preferencjach żywieniowych młodzieży akademickiej. Ponadto, przeprowadzone badania oraz niniejszy artykuł niosą pewne implikacje społeczne - promują prozdrowotne produkty z niestandardowymi składnikami i w konsekwencji zdrowy styl odżywiania. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
Healthy eating is both a trend and a 'challenge' faced by consumers. Along with the industrialisation and the mass production of food, consumers more and more often look for pro-health food products. The purpose of the article is to present consumers' evaluations and opinions concerning pro-health cookies whose main ingredient is nettle. The essential criterion of analyses is self-esteem. In their research, the authors applied a survey method with using a questionnaire form and a blind product test. The research was conducted amongst students of Poznan universities in June 2016. The gathered empirical material was analysed on the base of Rosenberg self-esteem scale and the rough set theory. There was identified a significant association between the level of self-esteem and the decision-making in the sphere of consumption. The presented key findings and conclusions have both cognitive, as well as pragmatic value. Research results can be a valuable source of information for tenderers (producers and traders) about dietary preferences of university students. Moreover, the conducted research and the article carry certain social implications, i.e. they promote pro-health products with non-standard ingredients and, in consequence, they promote healthy lifestyle. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
318--330
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E. (2010), Postawy konsumentów wobec nowej żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 65.
 • Babicz-Zielińska E., Zabrocki R. (2007), Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(55).
 • Branden N. (1995), The six pillars of self-esteem: The definitive work on self-esteem by the leading pioneer in the field, One Plus One Studio, New York.
 • Brown J. D., Marshall M. A. (2001), Self-esteem and emotion: Some thoughts about feelings, "Personality and Social Psychology Bulletin", No. 27(5).
 • Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M. (2008), Samoocena i jej pomiar. Polska adaptacja skali SES Rosenberga, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.
 • Erol R.Y., Orth U. (2011), Self-Esteem development from age 14 to 30 years: A longitudinal study, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 101, No. 3.
 • Goryńska-Goldmann E., Ratajczak P. (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 4(18).
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2014a), Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 2(93).
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2014b), Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów żywnościowych, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 6(97).
 • Kozirok W., Baumgart A., Babicz-Zielińska E. (2012), Postawy i zachowania konsumentów wobec żywności prozdrowotnej, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", nr 3.
 • Łaguna M., Lachowicz-Tabaczek K., Dzwonkowska I. (2007), Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga - polska adaptacja metody, "Psychologia Społeczna", tom 2, nr 02(04).
 • McKay M., Fanning P. (2000), Self-esteem. Third edition, New Harbinger Publications, Oakland.
 • Mrózek A., Płonka L. (1999), Analiza danych metodą zbiorów przybliżonych. Zastosowania w ekonomii, medycynie i sterowaniu, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.
 • Orth U., Trzesniewski K. H., Robins R. W. (2010), Self-esteem development from young adulthood to old age: A cohort-sequential longitudinal study, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 98, No. 4.
 • Pawlak Z. (1990), Rough sets. Theoretical aspects of reasoning about data, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Piegat A. (2005/2006), Zastosowania zbiorów przybliżonych w ekonomii, wykłady - rękopis powielony, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Rosenberg M. (1965), Society and the adolescent self-image, Princeton University Press, Princeton.
 • Rutkowski L. (2005), Metody i techniki sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schmitt D.P., Allik J. (2005), Simultaneous administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 nations: exploring the universal and culture-specific features of global self-esteem, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 89, No. 4.
 • Sojkin B., Małecka M., Olejniczak T., Bakalarska M. (2009), Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Szpitalak M., Polczyk R. (2015), Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528500

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.