PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 29 | 177--196
Tytuł artykułu

Specyfika narodowego systemu innowacji Polski

Warianty tytułu
Specifications of the National System of Innovation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest zaprezentowanie historycznych oraz aktualnych podejść do tematyki Narodowego Systemu Innowacji w Polsce. Artykuł prezentuje elementy determinujące rozwój NSI na przestrzeni lat oraz stanowi próbę określenia jego miejsca w prowadzonej w Polsce polityce gospodarczej. Innowacje oraz innowacyjność są kategoriami, które nie mogą być efektywnie rozowjane bez systemowego fundamentu, jakim jest NSI. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present historical and current approaches to the subject of the National System of Innovation in Poland. The article presents elements determining the development of NSI over the years and is an attempt to determine its place in the economic policy pursued in Poland. Innovation and innovation are categories that can not be effectively developed without the syststem, which is NSI. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
177--196
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • 1. "Horizon 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji." [Horizon 2020 in a nutshell. The EU Framework Program for research and innovation] Komisja Europejska. Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Luksemburg 2014 s.5-15
 • 2. "Nauka i technika w 2015r. GUS. Informacje i opracowania statystyczne." [Science and technology in 2015. GUS. Statistical information and studies] Warszawa 2016 s.14
 • 3. "Polityka innowacyjna państwa na lata 2007-2013. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki. Ministerstwo Gospodarki 2007" [Innovation policy for the years 2007-2013. Directions of increasing the innovativeness of the economy]. http://archiwum.ciop.pl/21704 dostęp: 26.06.2017
 • 4. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., "Potencjał i bariery polskiej innowacyjności" [Potential and barriers of Polish innovation] Instytut Badań Strukturalnych. Warszawa 2012 s.26-27
 • 5. Ciok S. "Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej" [Government's policy towards supporting innovation and R & D activities] [w:] "Dobrowolska-Kaniewska , H., Korejwo E., (red.) "Endo i egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji" [Endo and exogenous determinants of areas of growth and stagnation in the Lower Silesian Voivodship in the context of the Innovation Strategy] Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej. Wrocław 2009 s. 126-127
 • 6. Decyk K., Juchniewicz M., "Działania i instrumenty polityki innowacyjnej w opinii mikroprzedsiębiorców" [Actions and instruments of innovation policy in the opinion of micro-entrepreneurs]. Zarządzanie publiczne 2(22)/2013 s. 241
 • 7. Edquist Ch., "Systems of Innovation: Perspectives and Challenges" [w:] The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press. Oxford 2004 s.183
 • 8. Freeman C., "Technology and Economic Performance: Lessons from Japan" Pinter, London 1987
 • 9. G. van Pottelsberghe de la Potterie, "The Impact of Public R & D Expenditure on Business R & D", "Economics of Innovation and New Technology" 2003
 • 10. Grzelak M., "Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena, uwarunkowania, rozwój" [Innovation of the food industry in Poland. Evaluation, conditions, development] Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego. Łódź 2011 s.60-61
 • 11. Gust-Bardon N. I., "Polityka innowacyjna w Polsce" [Innovation policy in Poland]. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia XLII - Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zeszyt 402/2011 s. 221
 • 12. Jasiński A. H., "Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji" [Innovation and technology transfer in the transformation process]. Difin. Warszawa 2006 s. 33
 • 13. Kowalik J., "Innowacyjność gospodarki polskiej na tle innych państw UE" [Innovation of the Polish economy compared to other EU countries] [w:] Gruszewska E. (red.) "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Kreacja. Innowacyjność" [Contemporary challenges of economic development. Policy and creation of potential. Creation. Innovation] Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok 2015 s. 147-148
 • 14. Lundvall B.A., "National System of Innovation". Pinter Publishers. London s.12-15
 • 15. Matusiak K.B., "Uwarunkowania innowacyjności małych firm"[Determinants of innovation of small businesses] [w:] A.H. Jasiński (red.) "Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych" [Innovations of small and medium enterprises in the context of empirical research] Promocja XXI, Warszawa 2009 s. 14-47
 • 16. Molina A., Kinder T., "Nationa System of Innovation, Industry Clusters nad Constituency - Building in Scotland's Electronics Industry" [w:] Lopez-Martinez R.E., Piccaluga A., (eds) "Knowledge Flows in National Systems of Innovation. A Comparative Analysis of Sociotechnical Constituencies in Europe and Latin America". Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham (UK), Nrothampton MA (USA) 2000 s.16-17
 • 17. Nelson R., Rosenberg N., "Technical Innovation & National Systems" [w:] Nelson R., Rosenberg N., "National Innovation System". Oxford University Press. Oxford 1993 s.4-5
 • 18. North D.C., "Efektywność gospodarcza w czasie" [Economic efficiency][w:] Jasińska-Kania A. "Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie" [Contemporary sociological theories, selection and elaboration] Jasińska-Kania A. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2006 s.554
 • 19. Okoń-Horodyńska E., "Co z narodowym systemem innowacji w Polsce?"[What about the national innovation system in Poland?] [w:] Okoń-Horodyńska E., "Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. [The role of Polish science in increasing the innovativeness of the economy] Wydawnictwo PTE. Warszawa 2004 s. 13
 • 20. Okoń-Horodyńśka E., "Polityka innowacyjna w UE: przerost formy nad treścią?" [Innovation policy in the EU: over-development of form over content] [w:] Kotowicz-Jaowr J., Krajewski S., Okoń-Horodyńśka E. (red.) "Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna" [Determinants of Poland's development. Innovation policy]. PTE. Warszawa 2015 s.245-268
 • 21. Onak-Szczepanik B. "Innowacyjność gospodarki Polski a polityka innowacyjna państwa" [Innovation of the Polish economy and the state's innovation policy] [w:] M.G. Woźniak (red.) "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" [Social inequalities and economic growth] Gospodarka Oparta na Wiedzy 1/2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Rzeszów s.138
 • 22. Pangsy-Kania S., "Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju"[Innovation policy of the state and the national strategy of competitive development]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007 s.256
 • 23. Patel P., Pavitt K., "National Innovation System: Why They Are Important And How They Might Be Measured And Compared?". Economics of Innovations and New Technology vol. 3 1994 s. 79-80
 • 24. S. Lach, "Do R & D Subsidies Stimulate or Displace Private R & D?" Evidence from Israel "The Journal of Industrial Economics" 2002, Vol. 50(4) s. 371
 • 25. Sroka J., Kwieciński L., "Ocena wdrażania DSI. Regionalny system innowacyjny versus Narodowy System Innowacyjny"[Evaluation of DSI implementation. Regional innovative system versus the National Innovative System]. Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych. Wrocław 2007 s. 12-13
 • 26. Staśkiewicz J., "Polityka innowacyjna jako czynnik innowacyjności polskiej gospodarki" [Innovation policy as a factor of innovativeness of the Polish economy] [w:] "Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 2" [Regional and international economy - volume 2]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 33. Szczecin 2013 s. 177-178
 • 27. Stawasz E., "Przegląd podstawowych pojęć: innowacje, transfer technologii, krajowy i regionalny system innowacji, polityka innowacyjna"[Review of concepts: innovation, technology transfer, national and regional innovation system, innovation policy] [w:] Markowski T., Stawasz E., Zembaczyński R., (red.) "Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji.Wybór ekspertyz" [Instruments of technology transfer and stimulation of innovation.Selection of expertise]. Wydawnictwo Przedświt. Warszawa 1997
 • 28. Ustawa z dnia 30.04.2010 o Instytutach badawczych (jedn. Tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 371, ze zm.)
 • 29. Weresa M.A., "Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej" [Innovative systems in the modern global economy]. PWN. Warszawa 2012 s.23
 • 30. Winiarski B., "Polityka gospodarcza" [Economic policy]. PWN. Warszawa 2006 s.340-348
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528580

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.