PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 115--129
Tytuł artykułu

Pandemia eboli jako zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa: kwestia bezpieczeństwa zbiorowego czy zarządzania globalnego?

Warianty tytułu
The Ebola Pandemic as a Threat to International Peace and Security: a Question of Collective Security or Global Governance?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Społeczność międzynarodowa stoi w obliczu rozproszonego i ponadnarodowego zagrożenia epidemiologicznego, którego powaga i rozmiar wymagają obecnie niespotykanego poziomu interwencji. Na przestrzeni wieków ludzkość zmagała się z różnymi epidemia, co zawsze wiązało się z koniecznością kompleksowego działania na płaszczyźnie międzynarodowej. Zdaniem Rady Bezpieczeństwa ONZ epidemia spowodowana wirusem ebola, która wybuchła pod koniec 2013 r., stanowi szczególne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ zdobycze w obszarze budowania pokoju i rozwoju krajów najbardziej dotkniętych epidemią mogą zostać zaprzepaszczone. To z kolei podważa stabilność krajów najbardziej nią dotkniętych. Jeśli nie zostanie opanowana, to sytuacja taka może doprowadzić do wybuchu nowych niepokojów i napięć społecznych, pogorszenia klimatu politycznego, stygmatyzacji i wzmocnienia poczucia niepewności. Podjęta w tej sprawie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja ma wymiar historyczny, gdyż po raz pierwszy problem zdrowia publicznego został zaklasyfikowany jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Stało się tak, mimo że mobilizacja międzynarodowa była spóźniona o kilka miesięcy, chociaż konieczność podjęcia działań była wówczas oczywista. (abstrakt oryginalny)
EN
The international community faces a fragmented and transnational epidemiological threat, the severity and extent of which currently require an unprecedented level of intervention. Over the centuries, mankind has been confronted with a variety of epidemics that have always required a comprehensive action at the international level. According to the UN Security Council, the outbreak of the Ebola virus at the end of 2013 poses a particular threat to international peace and security, as the peace-building and development achievements of the countries most affected by the epidemic are jeopardised and may end in vain or be lost altogether. This in turn undermines the stability of the countries most affected. If the disease is not brought under control, this situation might lead to a new unrest and social tensions, and worsening of the political climate, or stigmatisation and a higher sense of uncertainty in the region. The resolution adopted by the UN Security Council on this matter has a historic dimension, as it has for the first time classified a public health problem as a threat to international peace and security. This happened despite the fact that international mobilisation had been delayed by several months, despite the obvious urgent need for action. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
115--129
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A.D. Rotfeld, The Role of the International Community, w: M.F. Plattner, A. Smolar (eds.), Globalisation, Power and Democracy, Baltimore-London 2000.
 • B. Boutros Ghali, Agenda pour la paix, UN Doc. A/47/277 (17 juin 1992).
 • C.-P. David, J.-F. Rioux, Le concept de sécurité humaine, w: J.-F. Rioux (éd.), La sécurité humaine, une nouvelle conception des relations internationales, Paris 2002.
 • E. Karska (red.), Globalne problemy ochrony praw człowieka, Warszawa 2015.
 • G.L. Burci, J. Quirin, Ebola, WHO, and the United Nations: Convergence of Global Public Health and International Peace and Security (2014), 18 ASIL Insights.
 • H. de Pooter, Le droit international face aux pandémies: vers un syst?me de sécurité sanitaire collective?, maszynopis doktoratu, Paris 2013.
 • J. Combacau, Le pouvoir de sanction de l'ONU. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris 1974.
 • J. Salmon, Dictionnaire de droit international public, Bruxelles 2001.
 • J. Sandorski, Międzynarodowa ochrona praw człowieka a HIV / AIDS, Poznań 2002.
 • J.-L. Dunoff, J.-P. Tracht- man (eds.), Huling the World? Constitutionnalism, International Law and Global Governance, Cambridge 2009.
 • J.-M. Moreau-Defarges, La gouvernance, Paris 2003.
 • J.-M. Sorel, L'élargissement de la notion de menace contre la paix, w: Le Chapitre Vil de la Charte des Nations Unies, Paris 1995.
 • Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r., Dz. U. 1947, Nr 23, poz. 90 ze zm.
 • L. Condorelli, Les attentats du 11 septembre 2011 et leurs suites: o? va le droit international?, "Revue Générale de Droit International Publics" 105, 2001.
 • L. Kasprzyk, Rozwój ekonomiczny - nadzieją na wyrównanie szans, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006.
 • M. Kamto, Droit international de la gouvernance, Paris 2013.
 • OACI, Déclaration sur les voyages et les transports en rapport avec l'épidémie de maladie ? virus Ebola (18 ao?t 2014).
 • P. d'Argent et al., Article 39, w: J.-P. Cot, A. Pellet, M. Forteau (éd.), Commentaire de la Charte des Nations Unies article par article, 3' éd. Paris 2005.
 • P.-M. Dupuy, Apr?s la guerre du golfe, "Revue Générale de Droit International Public" 95, 1991.
 • P.-M. Dupuy, Y. Kerbrat, Droit international public, 12 éd, Dalloz 2014.
 • R. Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix et de la sécurité internationales, évolution historique, valeurs fondatrices et tendances actuelles, Paris 2005.
 • S. Szurek, La lutte internationale contre le terrorisme sous l'empire du Chapitre Vil un laboratoire normatif, "Revue Générale de Droit International Public" 109, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528584

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.