PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 163 | 127--142
Tytuł artykułu

Propozycja struktury opisu modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Proposal of Structure of Business Model Description in Activity Reports
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaproponowano strukturę opisu modelu biznesu przedsiębiorstwa. Dodatkowo oceniono dotychczas ujawniane informacje o modelu biznesu w sprawozdaniu z działalności w podziale na jego proponowaną strukturę, na przykładzie przedsiębiorstw sektora paliwowego, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym celu wykorzystano analizę zawartości. Indeks ujawnień informacji w zakresie elementów modelu biznesu został ustalony na poziomie 61%.(abstrakt oryginalny)
EN
The article proposes the structure of corporate business model description. Additionally, it assesses the so-far revealed information about the business model in the activity report divided into its suggested structure, on the example of the fuel sector companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In this connection, the content analysis was applied. The index of disclosures of business model elements was set at the level of 61%.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
127--142
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Abbott F. W., Monsen R. J., On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement, "The Academy of Management Journal" 1979, vol. 22, no. 3.
 • Beattie V., Mc Innes B., Fearnley S., A Methodology for Analysing and Evaluating Narratives in Annual Reports: A Comprehensive Descriptive Profile and Metrics for Disclosure Quality Attributes, "Accounting Forum" 2004, 28, doi:10.1016/j.accfor.2004.07.001.
 • Beattie V., Thomson S. J., Lifting the Lid on the Use of Content Analysis to Investigate Intellectual Capital Disclosures, "Accounting Forum" 2007, 31.
 • Beretta S., Bozzolan S., A Framework for the Analysis of Firm Risk Communication, "The International Journal of Accounting" 2004, 39, doi:10.1016/j.intacc.2004.06.006.
 • Bini L., Dainelli F., Giunta F., Business Model Disclosure in the Strategic Report, "Journal of Intellectual Capital" 2016, vol. 17, iss. 1.
 • Bozzolan S., O'Regan P., Ricceri F., Intellectual Capital Disclosure (ICD), "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 2006, vol. 10, iss. 2, doi:10.1108/14013380610703111.
 • Deegan C., Rankin M., Do Australian Companies Report Environmental News Objectively?, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 1996, vol. 9, iss. 2, doi: 10.1108/09513579610116358.
 • Duczkowska-Piasecka M. (red.), Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K., Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013.
 • Dumay J., Cai L., Using Content Analysis as a Research Methodology for Investigating Intellectual Capital Disclosure, "Journal of Intellectual Capital" 2015, vol. 16, iss. 1, doi: 10.1108/JIC-04-2014-0043.
 • Falencikowski T., Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Gołębiowski T., Dudzik T. M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M., Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Guthrie J., Petty R., Yongvanich K., Ricceri F., Using Content Analysis as a Research Method to Inquire into Intellectual Capital Reporting, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, iss.2, doi:10.1108/14691930410533704.
 • Hasseldine J., Salama A. I., Toms J. S., Quantity Versus Quality: The Impact of Environmental Disclosures on the Reputations of UK Plcs, "The British Accounting Review" 2005, 37, doi:10.1016/j.bar.2004.10.003.
 • Hooks J., van Staden C. J., Evaluating Environmental Disclosures: The Relationship Between Quality and Extent Measures, "The British Accounting Review" 2011, 43, doi: 10.1016/j.bar.2011.06.005.
 • Husin N. M., Hooper K., Olesen K., Analysis of Intellectual Capital Disclosure - an Illustrative Example, "Journal of Intellectual Capital" 2012, vol. 13, iss. 2, doi:10.1108/14691931211225030.
 • Karwowski M., Model biznesu a zawartość obecnego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2016, t. 90 (146).
 • Karwowski M., Rola komentarza zarządu w ujawnianiu modelu biznesu i sprawowaniu kontroli zarządczej, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 6/1 (84).
 • Karwowski M., Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
 • Krippendorff K., Content Analysis: An Introduction to its Methodology, 2nd ed., Sage Publications, London 2004.
 • Lai A., Melloni G., Stacchezzini R., Disclosing Business Model in the "Integrated Report": Evidence From European Early Adopters, AIDEA Bicentenary Conference, Lecce, September 2013.
 • Lee L. L., Guthrie J., Visualising and Measuring Intellectual Capital in Capital Markets: A Research Method, "Journal of Intellectual Capital" 2010, vol. 11, iss. 1, doi: 10.1108/14691931011013307.
 • Osterwalder A., Pigneur Y., Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Helion, Gliwice 2012.
 • Steenkamp N., Northcott D., Content Analysis in Accounting Research: The Practical Challenges, "Australian Accounting Review" 2007, vol. 17, no. 3.
 • Świderska G. K., Bek-Gaik B., Dokąd zmierza raportowanie biznesowe?, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 274.
 • Unerman J., Methodological Issues - Reflections on Quantification in Corporate Social Reporting Content Analysis, "Accounting, Auditing & Accountability Journal" 2000, vol. 13, iss. 5, doi: 10.1108/09513570010353756.
 • Weber R. P., Basic content analysis, A Sage University Paper, Newbury Park, London, New Dehli 1990.
 • Business Model. Background Paper for <IR>, The International Integrated Reporting Council, 2013.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz.U. UE, 15.11.2014.
 • Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 30.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9 "Sprawozdanie z działalności", Dz. Urz. Min. Fin. 2014, poz. 17.
 • Management Commentary. A Framework for Presentation, 2010, IFRS Foundation.
 • Rethinking the Business Model, Chartered Institute of Management Accountants, 2016.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. UE, 29.11.2008, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2016 r., poz. 860.
 • Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/.../UE zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 • The International <IR> Framework, The International Integrated Reporting Council, 2013.
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. z 2017 r., poz. 61.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2018 r., poz. 395.
 • http://www.irip.pl/aktualnosci_czytaj?cmn_id=1189
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528622

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.