PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 | 257--271
Tytuł artykułu

Kultura jako problem teorii i praktyki polityki społecznej z perspektywy socjoekonomicznej

Warianty tytułu
Culture as a Problem of the Theory and Practice of Social Policy in the Socio-Economic Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W polu teoretyczno-praktycznych zainteresowań polityki społecznej kultura zajmuje miejsce poślednie. Jest zarazem pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nieustannie rozszerza się jego zakres i zacierają się jego granice. Znajduje to wyraz w postępującej estetyzacji (kulturalizacji) rzeczywistości oraz rosnącej roli ekonomii doświadczenia. Kultura staje się ikonosferą (sferą znaków). Świadectwem tych kłopotów z konceptualizacją kultury są nieudane próby definiowania przemysłów kreatywnych. W tej sytuacji jedyną użyteczną definicją kultury jest definicja antropologiczna, a więc ogólna i opisowa. W polityce społecznej konieczna jest zatem rewizja standardowego podejścia do zjawiska uczestnictwa w kulturze, w którym "kultura" ograniczona jest zwykle do sfery artystycznej, a "uczestnictwo" - do określonych zachowań w obszarze instytucji artystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Culture occupies an inferior place in the theoretical and practical interests of social policy. Culture is a difficult concept to define. It constantly expands its range, blurring its boundaries. This is reflected in the progressive aesthetisation (culturalisation) reality and the increased role of an experience economy. Culture becomes an iconosphere (the realm of signs). The proof of these problems with the conceptualisation of culture are unsuccessful attempts of defining creative industries. In this situation, the only useful definition of culture is an anthropological definition, which is very general and descriptive. Therefore what is needed in social policy is a revision of the standard approach to the phenomenon of participation in culture, where 'culture' is usually limited to the realm of art, and 'participation' is usually limited to specific behaviours in the area of artistic institutions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--271
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Amin, A., Thrift, N. (2004), Introduction, [w:] Amin, A., Thrift, N. (eds.), The Blackwell Cultural Economy Reader, Malden.
 • Baudrillard, J. (2005), Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Warszawa.
 • Bennett, T. (2000), Cultural Policy beyond Aesthetics, Chicago, https://culturalpolicy.uchicago.edu/sites/culturalpolicy.uchicago.edu/files/Bennett2.pdf [dostęp: 26.03.2016].
 • Caves, R.E. (2003), Contracts between art and commerce, Journal of Economic Perspectives 17(2).
 • Creative Economy. Report 2010: A Feasible Development Option (2010), UNCTAD.
 • Creative Industries Mapping Documents 2001 (2001), Department for Culture Media & Sport, London.
 • Culture, Trade and Globalization: Questions and Answers (2000), UNESCO.
 • Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków (2015), Czapiński, J., Panek, T. (red.), Warszawa.
 • Donald, J. (2004), What's new?: A letter to Terry Flew, Continuum: Journal of Media and Cultural Studies 18(2).
 • du Gay, P., Pryke, M. (2002), Cultural Economy. Cultural Analysis and Commercial Life, London.
 • Fatyga, B. (2014), Rekonstrukcja sensu kategorii uczestnictwo w kulturze, [w:] Drozdowski, R. et al., Praktyki kulturalne Polaków, Toruń.
 • Featherstone, M. (2007), Consumer Culture and Postmodernism, Los Angeles.
 • Flew, T. (2002), Beyond ad Hocery: Defining Creative Industries, "Cultural Sites, Cultural Theory, Cultural Policy", The Second International Conference on Cultural Policy Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, http://eprints.qut.edu.au/256/1/Flew_beyond.pdf [dostęp: 21.03.2016].
 • Florida, R. (2005), The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, New York.
 • Galloway, S., Dunlop, S. (2006), Deconstructing the Concept of "Creative Industries", Eisenberg, Ch., Gerlach, R., Handke, Ch. (eds.), Cultural Industries: The British Experience in International Perspective, Berlin.
 • Gilmore, J. (2003), Frontiers of the Experience Economy, Batten Briefings: Autumn.
 • Hartley, J., Wen, W., Li, H.S. (2015), Creative Economy and Culture. Challenges, Changes and Futures for the Creative Industries, London.
 • Hausner, J. et al. (2013), Wstęp, [w:] Hausner, J., Karwińska, A., Purchla, J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa.
 • Hesmondhalgh, D., Pratt, A.C. (2005), Cultural industries and cultural policy, International Journal of Cultural Policy 11(1).
 • Hesmondhalgh, D. (2013), The Cultural Industries, London.
 • Hutter, M. (2015), Ernste Spiele. Geschichten vom Aufstieg des ästhetischen Kapitalismus, Paderborn.
 • Kultura dostępna, NCK, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2015/20150623_KulturaDostepna_BADANIA.pdf, [dostęp: 15.01.2016].
 • Lash, S., Urry, J. (2002), Economies of Signs and Space, London.
 • Lipski, A. (2013), Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna, Katowice.
 • Lipski, A. (2001), Elementy socjologii sztuki, Wrocław.
 • Lipski, A. (1995), Teoretyczne i praktyczne problemy polityki kulturalnej, Katowice.
 • Matarasso, F., Landry, Ch. (1999), Balancing Act: Twenty-One Strategic Dilemmas in Cultural Policy, Council of Europe Publishing, Strasbourg.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 (2004), Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 • Noga, M. (2014), Kultura a ekonomia, Warszawa.
 • O'Connor, J. (2007), The Cultural and Creative Industries: A Review of the Literature, Report for Creative Partnerships, London.
 • O'Connor, J. (2000), The definition of the "Cultural Industries", The European Journal of Arts Education 2(3).
 • Pine, J., Gilmore, J. (2011), The Experience Economy, Boston.
 • Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (2013), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa.
 • Pratt, A.C. (2005), Cultural industries and public policy. An oxymoron?, International Journal of Cultural Policy 11(1).
 • Pratt, A.C. (2009), The Creative and Cultural Economy and the Recession, Geoforum 40(4).
 • Programy MKiDN, [w:] http://bip.mkidn.gov.pl/pages/programy-mkidn.php [dostęp: 15.01.2016].
 • Roodhouse, S. (2006), The Creative Industries: Definitions, Quantification and Practice, [w:] Eisenberg, Ch., Gerlach, R., Handke, Ch. (eds.), Cultural Industries: The British Experience in International Perspective, Berlin.
 • Schroeder, J.E. (2002), Visual Consumption, London.
 • Sennett, R. (2010), Creating Humane Cities, [w:] Giddens, A., Sutton, P.W. (eds.), Sociology: Introductory Readings, Cambridge.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 (2013), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, [w:] Monitor Polski, poz. 378 z 16.05.2013.
 • Throsby, D. (2010), Ekonomia i kultura, tłum. O. Siara, Warszawa.
 • Throsby, D. (2008), The concentric circles model of the cultural industries, Cultural Trends 17(3).
 • Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz. U. 1991, nr 114, poz. 493.
 • Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata w 2004-2020 (2005), Ministerstwo Kultury, Warszawa.
 • Venkatesh, A. (1999), Postmodernism Perspectives for Macromarketing: An Inquiry into the Global Information and Sign Economy, Journal of Macromarketing 19(2).
 • Verwijnen, J. (2001), Aestheticisation Processes of Everyday Life, European Journal of Arts Education 3(2).
 • Welsch, W. (1997), Undoing Aesthetics, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.