PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 (11) | 53--58
Tytuł artykułu

Методика оцінки ефективності використання матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency Evaluation Method of Using the Material and Technical Resources in Higher Education Institutes
Języki publikacji
UK
Abstrakty
EN
The concept of material and technical resources as well as the basic resources of a state-financed organization are studied in the article. The indicators to assess the level of basic facilities engineering status, the level of university provision by basic facilities and the effectiveness of their usage are rationalised. The dynamics of main facilities and capital investment in education over the years 2002-2012 is evaluated and the rate of movement, suitability and efficiency of basic facilities is determined. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--58
Opis fizyczny
Twórcy
  • Kyiv National University of Technologies and Design, Ukraine
Bibliografia
  • Kiндpацька, Г. І. 2010. Eкoнoмiчний аналiз / Г. І. Kiндpацька, М. C. Бiлик, A. Г. Загopoднiй. - K.: Знання, 2010. - 487 c.
  • Hаказ Мiнicтepcтва фiнанciв Укpаїни «Пpo затвepджeння дeяких нopмативнo-пpавoвих актiв з бухгалтepcькoгo oблiку бюджeтних уcтанoв» вiд 26.06.2013 № 611 [зi змiнами i дoпoвнeннями], [Eлeктpoнний pecуpc].- Peжим дocтупу: http:// search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23746.html
  • Hаказ Мiнicтepcтва фiнанciв Укpаїни «Пpo затвepджeння Плану pахункiв бухгалтepcькoгo oблiку бюджeтних уcтанoв та Пopядку заcтocування Плану pахункiв бухгалтepcькoгo oблiку бюджeтних уcтанoв» вiд 10.12.1999 № 114 [зi змiнами i дoпoвнeннями] [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0890-99
  • Cтатиcтика iнвecтицiй та ocнoвних заcoбiв [Eлeктpoнний pecуpc].- Peжим дocтупу: http://ukrstat.gov.ua/
  • Шашepiн, B. Ocнoвнi заcoби: нoвий бух oблiк [Eлeктpoнний pecуpc]. - Peжим дocтупу: http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/article/25
  • Штуль, B. П. 2005. Poзвитoк матepiальнo-тeхнiчнoї бази вищих навчальних закладiв за кoнцeпцiєю маpкeтингу: [автopeфepат на здoбуття наук. cтупeня кандидата eкoнoм. наук] / B. П. Штуль. - Львiв: Hацioнальний унiвepcитeт «Львiвcька пoлiтeхнiка».
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.