PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | z. 163 | 165--181
Tytuł artykułu

Analiza ujawnień w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych spółek z sektora "budownictwo" za lata 2015 i 2016

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disclosure Analysis of Fixed Tangible Assets. Financial Reports of Companies in the Construction Sector in the years 2015 and 2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy badawczej, że jednostki z sektora "budownictwo" ujawniają bądź na przestrzeni następujących po sobie lat dążą do ujawniania w sprawozdaniach finansowych optymalnej ilości informacji z zakresu wynikającego z postanowień MSR 16. W ramach badań dokonano przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z sektora "budownictwo" za lata 2015 i 2016. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że co do zasady jednostki prezentują ujawnienia obligatoryjne, które narzuca na nie MSR 16. Istnieją jednak pewne aspekty, takie jak na przykład konieczność określenia planowanego okresu ekonomicznej użyteczności przez jednostki, wobec których można sformułować zarzut jednoznacznego braku ujawnień. Autorzy artykułu zauważają, że jednostki powinny dążyć to indywidualizowania "opowiadania" o swoim świecie przy zachowaniu porównywalności podstawowych danych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at the verification of a research hypothesis that the entities in the construction sector disclose or in the course of consecutive years aspire to disclose the optimal amount of information in the financial reports as regulated by IAS 16. Within the research, a review was made of consolidated financial reports made by companies in the construction sector in the years 2015 and 2016. The research results indicate that as a matter of principle the entities make obligatory disclosures imposed by IAS 16. However, there are certain aspects as for example the necessity for setting a planned period of economic usefulness by the entities, against which a charge of a definite lack of disclosures can be made. The authors of this article claim that entities should attempt to individualise storytelling about their own world maintaining the comparability of basic data.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
165--181
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Deloite Polska Sp. z o.o.
Bibliografia
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych".
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 16 "Rzeczowe aktywa trwałe".
 • Da Costa F., de Oliveira A., Disclosure of tangible fixed assets according to IAS 16 and its compliance, "Innovar, Edición Especial" 2015, nr 25.
 • Eco U., Wyznania młodego pisarza, Weltbild, Warszawa 2011.
 • Hońko S., Mućko P., Zasady (polityka) rachunkowości w zakresie rzeczowych aktywów trwałych na podstawie sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z sektora "handel detaliczny", "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2012, nr 255.
 • Kabalski P., Trudne słowa, czyli jak wytłumaczyć pojęcia stosowane w MSSF, "Rachunkowość" 2015, nr 9.
 • Różańska E., Zasady (polityka) rachunkowości w obszarze rzeczowych aktywów trwałych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z branży hotele i restauracje, "Studia Oeconomica Posnaniensia" 2014, nr 5.
 • Walińska E., Urbanek G., Sprawozdanie finansowe spółki zorientowane na zarządzanie wartością - propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2015, nr 74. Materiały internetowe.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_24-10-2017_tcm6-27121.pdf
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Zgodność sprawozdań emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2015 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ RAPORT_MSSF_2015_zatwierdzony_luty_45603_56218.pdf
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Zgodność sprawozdań emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 r., https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/ RAPORT_MSSF_2016_55737.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528668

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.