PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 18(33) | z. 1 | 23--37
Tytuł artykułu

Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi z Federacją Rosyjską w latach 2006-2015

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in Polish Foreign Trade in Agri-Food Products with the Russian Federation in 2006-2015
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie najważniejszych zmian w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi z Federacją Rosyjską w latach 2006-2015. Do weryfikacji celu wykorzystano analizę zmian w czasie oraz analizę struktury handlu zagranicznego produktami rolnospożywczymi w latach 2006-2015. Artykuł jest wynikiem analizy literatury i opracowań statystycznych. Zastosowane dane pochodzą z Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego. Wymianę handlową towarami rolno-spożywczymi charakteryzuje znaczna przewaga eksportu z Polski do Rosji nad importem. Wartość obrotów istotnie zmniejszyła się po wprowadzeniu w 2014 r. przez Federację Rosyjską ograniczeń w imporcie tych produktów z krajów Unii Europejskiej. Dynamika eksportu do Rosji zależna była od kategorii towarów. Największe zmiany dotyczyły produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ponieważ ich eksport obarczony był wysokim stopniem barier handlowych, wynikających przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej. Do poprawy polskorosyjskich relacji gospodarczych i handlowych konieczna jest akceptacja przez Rosję norm unijnych na produkcję oraz certyfikację weterynaryjną i fitosanitarną produktów rolno-spożywczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the most important changes in Polish foreign trade in agri-food products with the Russian Federation in the years 2006-2015. To verify these shifts, changes over time and the structure of foreign trade in agri-food products in 2006-2015 were analyzed. The value of Poland's foreign trade turnover with Russia, the turnover balance and the share of agri-food products in trade were presented. The value of imports and exports in the categories of agri-food product groups and the dynamics of the import and export of agri-food products was also presented. The article is the result of the analysis of literature and statistical studies. Data from the Statistical Yearbook of Foreign Trade was used. Trade exchange of agri-food products is characterized by an advantage of exports from Poland to Russia. The value of trading these products was reduced after the restrictions of the Russian Federation in 2014 on the import of these products from the EU. The dynamics of exports to Russia were dependent on the category of products. The most significant changes were related to products of plant and animal origin, because their exports depended on trade barriers resulting from the geopolitical situation. To improve Polish-Russian economic and trade relations, Russia must accept EU standards for the production and veterinary and phytosanitary certification of agri-food products. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
23--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Batyk, I.M. (2014). Perspektywy rozwoju eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Rosji (Prospects for The development of export of Polish agri-food products to Russia). ZN SGGW Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 7-14.
 • Błaszczuk-Zawiła, M. (2014). Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkowstwa Polski w Unii Europejskiej (Polish-Russian Trade during The First Ten Years of Poland's Membership in the European Union). Unia Europejska.pl, 3(226), 16-29.
 • Czyżowicz, W. (2009). Polityka i prawo celne UE a obrót towarowy z sąsiadami ze wschodu (EU customs policy and customs law and trade in goods with neighbors from the east). W: M, A. Zdanowicz, Doliwa-Klepacka (red.) Wybrane aspekty wpływu członkostwa państw Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej na stosunki ze wschodnimi państwami ościennymi. Białystok: Temida 2.
 • Gospodarcze i społeczne efekty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Notatka w związku jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE (Economic and social effects of Poland's membership in the European Union. Note in connection with the eleventh anniversary of Poland's accession to the EU). (2014). Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pobrane 30 października 2017 z: http://www.msz.gov.pl/resource/26c005f4-b73e-4402-bb32-8b10c1b42a4c:JCR
 • Grant, J.H., Lambert, D.M. (2008). Do Regional Trade Agreements Increase Members' Agricultural Trade? American Journal of Agricultural Economics, 90(3), 765-782.
 • Księżpolski, K.M. (2014). Wyzwania dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w XXI wieku (Challenges for Poland's economic security in the 21st century). W: K. Czornik, M. Lakomy (red.) Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Katowice: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, 319-333.
 • McCalla, A.F. (1993). Agricultural Trade Liberalization: The Ever-Elusive Grail. American Journal of Agricultural Economics, 75(5), 1102-1112.
 • Ograniczenia importu Federacji Rosyjskiej (Restrictions on the import of the Russian Federation). Pobrane 8 sierpnia 2016 r. z: https://russia.trade.gov.pl/pl/rosja/analizy-rynkowe/144081,ograniczenia-importufederacji-rosyjskiej.html.
 • Pasińska, D. (2017). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami wieprzowymi po wprowadzeniu przez Rosję embarga (Changes in Polish Foreign Trade in Pork Products after the Introduction of The Russian Embargo). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17(2), 186-198.
 • Powiązania gospodarki polskiej z Rosją, Ukrainą i Białorusią - wybrane aspekty (Associations of the Polish economy with Russia, Ukraine and Belarus - selected aspects). GUS, (2015).
 • Wiśniewska, I. (2011). Embargo w rosyjskiej polityce handlowej - taktyka bez strategii (Embargo in Russian trade policy - tactics without a strategy). Pobrane 23 stycznia 2018 r. z: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-07-13/embargo-w-rosyjskiej-polityce-handlowejtaktyka-bez-strategii.
 • Główny Urząd Statystyczny (2007). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2008). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2009). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2010). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2011). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2012). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2013). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2014). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego (Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland). Warszawa.
 • Współpraca handlowa Polski z krajami WNP, w szczególności z Rosją, Ukrainą i Białorusią (Poland's trade cooperation with the CIS countries, in particular with Russia, Ukraine and Belarus). (2014). Ministerstwo Gospodarki.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528694

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.