PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 8 | 98--110
Tytuł artykułu

Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Labor as a Factor of Production in Tourism Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czynniki produkcji to środki uczestniczące w procesach produkcji zarówno dóbr rzeczowych, jak i usług. W klasycznej teorii czynnikami produkcji są praca, ziemia, kapitał. Uzupełniane są one we współczesnym ujęciu tzw. czwartym czynnikiem, który obejmuje postęp techniczno-organizacyjny, informację, innowacje i wiedzę. Czynniki produkcji stanowią także moc sprawczą funkcjonowania gospodarki turystycznej. W opracowaniu zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące roli czynnika pracy w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Zatrudnienie w turystyce obejmuje nie tylko pracowników przedsiębiorstw turystycznych, ale także podmiotów publicznych obsługujących ruch turystyczny w destynacjach turystycznych, tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń turystycznych). Celem pracy jest identyfikacja elementów kształtujących czynnik pracy w podmiotach gospodarki turystycznej. Wskazano na rangę tego czynnika w strukturze czynników produkcji w gospodarce turystycznej. Zostały przedstawione ilościowe i jakościowe kryteria oceny pracy, a ponadto wskazano także na marketingowe aspekty czynnika pracy w gospodarce turystycznej.(abstrakt oryginalny)
EN
Factors of production are the means involved in the production of material goods and services. In classical theory the factors of production are labor, land, capital. They are supplemented in the modern sense the fourth factor that includes technical and organizational progress, information, innovation and knowledge. Production factors also contribute to the functioning of the tourism economy. The paper presents the theoretical issues of the role of the factor of labor in the broadly understood tourism economy. Tourism employment includes not only the employees of tourist enterprises but also public entities serving tourist traffic in tourist destinations, i.e.: employees of local government units and non-governmental organizations (including tourism associations). The aim of the study is to identify elements that shape the labor factor in the subjects of the tourism economy. The importance of this factor in the factor of production in the tourism economy was indicated. Quantitative and qualitative criteria for assessing labor in the tourism economy were also presented. In addition, the marketing aspects of the labor factor in the tourism economy were also indicated.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
98--110
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • Bowden E. V., Bowden J. H. (2002), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 • Corsten H. (1992), Betriebswirtschaftslehre, Oldenburg Verlag, München -Wien.
 • Filipiak B., Panasiuk A. (red.) (2008), Przedsiębiorstwo usługowe. Ekonomika, PWN, Warszawa.
 • Gaworecki W. W. (2003), Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Glinka B., Gudkova S. (2011), Przedsiębiorczość, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kimberly A. (2018), Factors of production, the four types, and who ownes them, "The Balance", no. 1, pp. 4-7.
 • Kornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kotler Ph., Keller K. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Ladkin A. (2011), Exploring tourism labor, "Annals of Tourism Research", vol. 38, pp. 1135-1155.
 • Mruk H., Pilarczyk B., Sławińska M. (2012), Marketing. Koncepcje - strategie - trendy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Page S. J., Connell J. (2006), Tourism. A Modern Synthesis, London.
 • Panasiuk A. (2006), Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 6, s. 249-261.
 • Panasiuk A. (red.) (2008), Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A. (red.) (2011), Ekonomika turystyki i rekreacji, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A. (red.) (2013) Marketing w turystyce i rekreacji, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A. (2014), Rynek turystyczny. Studium strukturalne, Difin, Warszawa. Panasiuk A. (2016), Rola organizacji pozarządowych w kreowaniu polityki turystycznej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze", nr 5, s. 5-15.
 • Panasiuk A., Szostak D., Tokarz A. (2005), Czynniki produkcji pocztowej, WN Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rapacz A. (2006), Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych, w: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 • Stankiewicz W. (2000), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
 • Whitehead G. (2001), Ekonomia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Wyrwicka M. (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171528706

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.